Kokemattomille nuorille voi ystävyyden ja seurustelun pelisäännöt olla epäselviä ja kumppanin mustasukkaisuus tai omistushaluisuus saatetaan sekoittaa rakkaudeksi. Seurusteluväkivalta aiheuttaa kokijoissaan häpeää ja syyllisyyttä ja vaikutukset voivat olla moninaisia. Aikuisen tulee tilanteisiin aina puuttua.

Seurusteluväkivalta näyttäytyy nuorten suhteissa moninaisena, se voi olla fyysistä näkyvät jäljet jättävää tönimistä, tuuppimista tai avokämmenellä lyömistä. Nuorten kokemalle seurusteluväkivallalle on tyypillistä mustasukkaisuus ja nimittely.

– Ensimmäisen seurustelukumppanin uhkaava tai painostava käytös voi olla vaikea tunnistaa vääränlaiseksi kiintymykseksi, kertoo Tuulia Kovanen, Ensi- ja turvakotien liitosta.
– Nettiturvakodin Chat-keskusteluissa seurusteluväkivallan kysymykset nousevat esille säännöllisesti. Nuoret pohtivat oikean ja väärän rajapintoja ja kamppailevat vaikeiden kysymysten kanssa.

Seurusteluväkivallan yleisyyttä on Suomessa tutkittu vähän. Nuorten rikosuhrikäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016 -tutkimuksessa on kysytty nuorten kokemasta fyysisestä väkivallasta. Nuorista 3% ilmoitti kokeneensa seurusteluväkivaltaa. Tyttöjen ja poikien kohdalla luvut ovat samat. Joidenkin tutkimusten mukaan seurusteluväkivaltaa on kokenut jopa joka neljäs suomalainen nuori.

Tyttöjen ja poikien kokema seurusteluväkivalta on luonteeltaan erilaista. Väkivallan teoissa on samanlaisia piirteitä, kuin aikuisen kokemassa perhe- ja lähisuhdeväkivallassa. Vakavimmat teot ja vakavimmat väkivallan seurauksena syntyneet vammat keskittyvät tytöille. Myös seksuaalisen seurusteluväkivallan uhriksi joutuvat pääosin tytöt. Tytöt kohtaavat yleisimmin seurustelusuhteissaan työntämistä, ravistelua tai avokämmenellä lyömistä. Pojat kohtaavat lisäksi potkimista tai hakkaamista. Pojat kertovat tyypillisimmin joutuneensa väkivallan kokijoiksi ulkona tai julkisilla paikoilla, tyttöjen kokema väkivalta tapahtuu tavallisimmin suljettujen seinien sisällä.

Seurusteluväkivallan vaikutukset voivat olla moninaiset. Fyysisten vammojen lisäksi seurusteluväkivallalla voi olla psyykkisiä vaikutuksia, se voi lisätä ahdistuneisuutta tai masentuneisuutta, nuoren turvallisuuden tunne saattaa heikentyä tai nuorelle voi kehittyä syömishäiriö. Vaikutukset voivat näkyä myös kognitiivisella tasolla, nuoren kehitys saattaa viivästyä tai oppiminen hidastua. Seurusteluväkivallan vaikutukset saattavat myös jäädä piiloon, kun oireet eivät ole selkeitä ja suoraan nähtävissä. Nuori saattaa esimerkiksi olla sulkeutunut tai pyrkiä eristäytymään ulkopuolisesta maailmasta.

– Valitettavan usein nuoret jäävät kokemustensa kanssa yksin. Kavereiden kanssa asiasta saatetaan puhua ja ystävät saattavat nähdä tilanteen, mutta monesti asiasta ei puhuta ollenkaan, Kovanen muistuttaa.

– Häpeän ja syyllisyyden tunteet ovat usein hyvin vahvoja. Kumppanin väkivaltaisuudesta syytetään usein itseä ja omaa käyttäytymistä. Avun hakemisen kynnys on korkea ja pitkäänkin jatkuneesta tai vakavasta väkivallasta kerrotaan monesti ensimmäisen kerran nimettömästi chatissa.

Avun hakeminen on tärkeää. Tiedon antaminen ja aikuisen rooli asian puheeksiottajana ja on erityisen tärkeä. Seurusteluväkivalta on rikos ja aikuisella on velvollisuus puuttua asiaan sen havaitessaan. Nuoret tarvitsevat tietoa seurustelusta, läheisyydestä ja seksistä, omista rajoista, riitelyn ja väkivallan eroista, sekä seurusteluväkivallan ilmiöstä. Tärkeää on myös luoda luottamuksellisia ja avoimia suhteita nuoriin, jolloin kertominen on helpompaa.

Ensi- ja turvakotien liitto ylläpitämässä Nettiturvakodin (www.turvakoti.net) avoimessa ja anonyymissä Chat- keskustelussa on turvallista ottaa esiin perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan liittyviä kysymyksiä.

 Apua väkivaltaan

Avoin ja nimetön Chat- keskustelu maanantaisin klo 17-19 ja
keskiviikkoisin klo 10-12. www.turvakoti.net

Nollalinja puhelinpalvelu 080 005 005

Tietoa väkivallasta www.turvakoti.net

 

Lisätietoja: 

Tuulia Kovanen
suunnittelija, Ensi- ja turvakotien liitto

p. 050 432 8470