11.–12.11.2020 Sokos Hotel Puijonsarvi Minna Canthin katu 16, 70100 Kuopio

Odotusaika ja vauvan ensimmäiset elinvuodet ovat ainutkertaisia. Silloin kun vanhemmalla on mielenterveysongelma, perhe tarvitsee tiivistä tukea jo odotusaikana ja tarvittaessa usean vuoden ajan. Vakavatkaan riskitekijät eivät haittaa kehitystä, jos vauvaperheen elämässä on myös suojaavia tekijöitä.

Vauvafoorumissa saat uusia työvälineitä erityistä tukea tarvitsevien vauvaperheiden tunnistamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Vauvatyö haastavissa elämän tilanteissa -käsikirja  julkaistaan  foorumissa.

Vauvafoorumissa on esillä myös  Äimä ry:n Kuka tahansa äiti” valokuvanäyttely. Valokuvanäyttely kertoo synnytysmasennuksesta ja hälventää masennukseen liittyviä ennakkoluuloja.  Valokuvanäyttely haluaa tuoda esiin, että masennus voi kohdata kenet tahansa äidin, mutta vaikeistakin tilanteista voi toipua ja apua on saatavilla. Kuvaaja Tiuku Pennola.

Kenelle: Vauvaperheitä työssään kohtaaville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Hinta: 190€ ja se sisältää uuden Vauvatyö haastavissa elämäntilanteissa -käsikirjan.

Vauvafoorumin toteutustavassa huomioidaan covid-19 tilanne ja varaudutaan foorumin striimaamiseen.

Lisätietoja ja yhteydenotot Vauvafoorumiin liittyen:

Tanja Henttonen
Asiantuntija, Vaativan vauvatyön kehittäminen
p. 0400 225 583, tanja.henttonen@etkl.fi

Keskiviikko 11.11.

9.00-10.00     Aamukahvit ja ilmoittautuminen

10.00-10.15 Kuopion kaupungin tervehdys Tuula Väätäinen, kansanedustaja

10.15-10.30 Tervetuloa Pirjo Pehkonen, toiminnanjohtaja Kuopion Ensikotiyhdistys ry

Äidin ääni -kuoro esittäytyy ja laulaa

10.30-11.30 Pää kylmänä, sydän lämpimänä– työntekijän hyvinvoinnin turvaaminen Janna Rantala lastenpsykiatri, pari- ja perheterapeutti, tietokirjailija

11.30-12.00 Vauvatyö haastavissa elämäntilanteissa Hanna Sellergren, kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto ry

12.00-13.00 Lounas ja verkostoitumista

13.00-14.30 Lapsen itsesäätelyn kehitys voimakkaan stressin kontekstissa Saara Nolvi, Finnbrain -tutkija

Vanhemman stressi ja itsesäätely Eeva-Leena Kataja, Finnbrain -tutkija

Lapsen stressi ja aivot – perheille ja ammattilaisille suunnattujen materiaalien esittely Anna Takatupa, Finnbrain -tutkija                          

14.30-15.00 Kahvit

15.00-16.30 Workshopit

  1. Workshop  Ja niin meistä kasvoi perhe
  1. Workshop Vauvan hyvä tulevaisuus – kokemuksia ylisukupolvisesti siirtyvien haitallisten kokemusten katkaisemisesta ja hyvinvoinnin turvaamisesta
  1. Workshop Keholliset työmenetelmät perheiden tukena
  1. Workshop Vauvaperheiden mielenterveyden tukeminen päihdetyössä – tutustumiskäynti Avopalveluyksikkö Amaliaan (max. 25 hlöä.)

19.00-20.00    Cocktail-tilaisuus järjestäjä Kuopion kaupunki. Paikka: valtuusto-virastotalo, Suokatu 42.

Torstai 12.11.

8.00-9.00        Aamukahvit

9.00-10.15 Epävakaan vanhemmuuden vakauttaminen Kaisa Keinänen Ensikoti Pihlan johtaja ja Heidi Kantonen Ensikoti Pinjan yksikön vastaava

10.15-11.30 Vanhemmuuden uupumus: Varhainen tunnistaminen ja ennaltaehkäisy Matilda Sorkkila tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto

11.30-12.30 Lounas

12.30 – 13.30 Masennus vauvan ja vanhemmuuden syntyessä Ilona Luoma, Suomen Perinataalimielenterveys ry, Itä-Suomen yliopiston lastenpsykiatrian professori

13.30-14.30 Jokaisessa perheessä on vahvuuksia. Miten ne saisi näkyviin? Lotta Uusitalo, erityispedagogiikan dosentti  ja yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

14.30-14.50 Stand up koomikko Teemu Vesterinen

14.50-15.15 Vauvafoorumin päätös Riitta Särkelä, pääsihteeri Ensi- ja turvakotien liitto ry

15.15               Kahvit

15.15-16.00 ”Kuka tahansa äiti” -valokuvanäyttely, Valokuvaaja Tiuku Pennola paikalla kertomassa valokuvanäyttelystä .

Workshopit

  1. Workshop: Ja niin meistä kasvoi perhe

Workshopissa kuullaan asiakkaiden omakohtaisia kokemuksia eksymisestä ja löytämisestä vanhemmuuden polulla sekä tutustutaan Kuopion ensikotiyhdistyksen vauva- ja pikkulapsiperhetyön toimintamuotoihin: baby-blues- ja uniohjaus-, perhekahvila, päiväryhmä Kehrävä ja vapaaehtoisdoula -toiminnat. 

Workshopin ohjaavat Kuopion ensikotiyhdistyksen vauva- ja pikkulapsiperhetyön työryhmä ja vapaaehtoisdoulat 

  1. Workshop: Vauvan hyvä tulevaisuus – kokemuksia ylisukupolvisesti siirtyvien haitallisten kokemusten katkaisemisesta ja hyvinvoinnin turvaamisesta 

ACE-study on osoittanut, että varhaislapsuudessa koettu perheväkivalta, vanhemman päihde- ja mielenterveysongelmat sekä eroriidat ennustavat aikuisiän terveyttä ja hyvinvointia. Jos lapsuudessa kasaantuu useita haitallisia kokemuksia, lisääntyy riski väkivalta-, päihde- ja mielenterveysongelmiin aikuisiässä. Suomessa noin 5000 äitiä sairastuu vuosittain raskaus- tai vauva-ajan masennukseen. Hoitamattomana äidin mielenterveysongelmat tulevat osaksi perheen elämää ja koskettavat sekä puolisoa että lapsia.  

Vauvaperheiden kanssa tehtävä työ on inhimillisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Ensi- ja turvakotien liiton Vaikuttavuus esiin -hankkeessa kehitetään välineitä työn vaikuttavuuden osoittamiseen. Kehitetyt välineet ja systemaattisesti kerätty tieto mahdollistavat toiminnan vaikuttavuuden osoittamisen sekä tiedon hyödyntämisen toiminnan johtamisessa, kehittämisessä ja vaikuttamistyössä.  

Tule kuulemaan, mitä tiedämme ACE-tutkimuksen (Adverse Childhood Experiences) perusteella lapsuuden haitallisista kokemuksista ja miten ne on ehkäistävissä, kuinka voimme lisätä masennuksen varhaista tunnistamista ja estää psyykkisten sairauksien ylisukupolvisuuden ketjun sekä miten käytännössä voimme auttaa vauvaperheitä, suojella vauvan turvallista arkea ja lisätä hyvinvointia. 

Workshopin ohjaavat Ensi- ja turvakotien liiton Ylisukupolvisen kaltoinkohtelu -hankkeen ja Vaikuttavuus esiin -hankkeen vetäjät ja lapsityön asiantuntija sekä Äimä ry:n toiminnanjohtaja 

3.  Workshop: Keholliset työmenetelmät perheiden tukena.

Lapsuusaika luo perustan koko myöhemmälle elämälle. Keholliset työmenetelmät -workshopissa tutkitaan lähtökohtia, joilla tukea aikuisten, vanhempien ja lasten välistä vuorovaikutusta kehokeskeisesti. Workshopissa perehdytään kehotietoiseen suhtautumistapaan, käytännön harjoitusten avulla. Käymme läpi kehollisia keinoja, joita lapsiperheiden kanssa työskentelevät ammattihenkilöt voivat soveltaa asiakastyössään.   Käymme läpi lyhyet teoriaosuudet kiintymyssuhteiden, mielentämisen ja vuorovaikutteisen säätelyn hermostollisesta perustasta, jotka luodaan lapsuudessa. Lyhyesti esitellyistä teoriaosuuksista jatketaan kehokeskeisen suhtautumistavan ja työmenetelmien harjoituksiin. Tutustumme ihmisten keskinäiseen, luonnolliseen vuorovaikutteiseen säätelyyn.   

Kehokeskeisiä vuorovaikutuskeinoja voidaan käyttää tietoisesti. Rauhoittava tai aktivoiva hengitys, levollinen ja avoin katsekontakti, kosketus sekä äänenkäyttö toimivat kehollisen kanssasäätelyn perustana. Kehollinen kanssasäätelyllä on tärkeä rooli etenkin varhaisessa vuorovaikutuksessa, mutta myös kaikissa myöhemmissä ikävaiheissa – kaikenikäisten ihmisten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa. Näiden lähtökohtien ymmärtäminen ja tietoinen käyttö kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa on ihmissuhdetyössä tärkeää. 

Workshopin ohjaa kehopsykoterapeutti, lähisuhteiden sosiologi Aune Karhumäki 

  1. Workshop: Vauvaperheiden mielenterveyden tukeminen päihdetyössä – tutustumiskäynti Avopalveluyksikkö

Workshopissa kuullaan Ensikoti Pihlan ja Avopalveluyksikkö Amalian kuntouttavan ja matalan kynnyksen työn sisällöstä ja menetelmistä. Asiakkaat kertovat kokemuksiaan saamastaan tuesta ja vanhemmuutta vakauttavasta työskentelystä. Tutustumiskäynnille voi osallistua max. 25 hlö.  

Workshopin ohjaavat Ensikoti Pihlan ja Avopalveluyksikkö Amalian asiakkaat ja työryhmä 

Ilmoittautuminen viimeistään 26.10.2020 mennessä. Osallistumisen voi perua maksutta 25.10.2020 saakka. Peruutuksen tullessa 26.10.20 tai myöhemmin, peritään 120€ peruutusmaksu.

Vauvafoorumi 2020
 
Ilmoittautuminen päättyy 26.10.2020.
 

Osallistujatiedot

Ohjelma ja osallistuminen

Viestintä ja tietosuoja

Lisätietoa tietosuojasta verkkosivuiltamme.

Majoitus

Voit varata huoneen Sokos Hotel Puijonsarvi

MAJOITUS 10.-12.11.2020 Sokos Hotel Puijonsarvi
*standard yhden hengen huone 125,00€/vrk
*standard kahden hengen huone 145,00€/vrk
*superior huoneen lisämaksu 25,00€/huone/vrk

Varaukset: sokos.hotels@sok.fi sekä Sokos Hotels Myyntipalveluun, puh. 020 1234 600

Kuka tahansa äiti –valokuvanäyttely kertoo synnytysmasennuksesta ja hälventää masennukseen liittyviä ennakkoluuloja. Synnytysmasennukseen liittyy edelleen häpeää ja tunne epäonnistumisesta voi olla vahva ja estää avun hakemista. Valokuvanäyttely haluaa tuoda esiin, että masennus voi kohdata kenet tahansa äidin, mutta vaikeistakin tilanteista voi toipua ja apua on saatavilla.

Näyttelyn on toteuttanut Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry. Yhdistys on jo yli 20 vuotta tukenut eri tavoin synnytysmasennukseen sairastuneita äitejä. Näyttelyn kuvissa esiintyvät 11 äitiä ovat Äimä ry:n vertaistukiäitejä, jotka ovat toipuneet synnytysmasennuksesta tai lapsivuodepsykoosista. Valokuvat on otettu voimauttavan valokuvauksen keinoja hyödyntäen. Kuvaajana on ollut Tiuku Pennola.

Kuka tahansa äiti -valokuvanäyttely on esillä Vauvafoorumissa ja valokuvaaja Tiuku Pennola on kertomassa kuvista ja kuvausprosessista:

keskiviikkona 11.11. kahvitauon aikana klo 14.30-15

torstaina 12.11. klo 15.15-16