Liian moni perhe jää tällä hetkellä yksin vaikean erotilanteen kanssa, koska eroamiseen liittyviä riskejä ei tunnisteta riittävästi. Pitkittynyt ero- tai huoltoriita vahingoittaa lapsen hyvinvointia ja vakavimmillaan kärjistynyt ero voi johtaa perhesurmaan. Ensi- ja turvakotien liitto julkaisee käsikirjan ammattilaisten tueksi vaativiin erotilanteisiin.

Noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat vuosittain Suomessa. Noin 10 prosenttia erotilanteista kärjistyy niin, että ero- ja huoltajuuskiistasta tulee repivä ja se pitkittyy. Konfliktien taustalla on usein monia tekijöitä, kuten vanhempien uudet parisuhteet, väkivalta, päihderiippuvuus, vaikeat kommunikaatio-ongelmat ja taloudelliset kysymykset.

Eron jälkeinen konfliktoitunut perhetilanne mahdollistaa erilaisia vallankäytön, kiusaamisen ja väkivallan muotoja, joissa lapset voivat olla eri tavoin osallisina. Tällä hetkellä näihin vaativiin erotilanteisiin ei ole tarpeeksi apua saatavilla ja moni jää tilanteen kanssa yksin.

– Vaativissa ero- ja huoltoriidoissa vanhemmat syyttelevät toisiaan, tuntevat vihaa ja epäluottamusta toisiaan kohtaan, heikentävät ja sabotoivat toistensa roolia vanhempina sekä käyttävät henkistä ja mahdollisesti fyysistä väkivaltaa. Jos parisuhteessa on ollut aiemmin väkivaltaa, päihdeongelmia tai mielenterveyden haasteita, tilanteesta on syytä huolestua. Vakavimmillaan väkivalta voi johtaa perhesurmaan, projektipäällikkö Johanna Vaitomaa Ensi- ja turvakotien liitosta sanoo.

Erotilanteisiin liittyvät väkivallan uhkaukset tulisi aina ottaa tosissaan ja uhkaajalle ja muulle perheelle tarjota apua. Ammattilaisten pitäisi tunnistaa varovaisiakin signaaleja siitä, ettei kaikki ole kunnossa.

– Valtaosa vanhemmista pystyy eroamaan sovussa. Oleellista on tunnistaa ne erotilanteet, joihin liittyy riskejä siitä, että ero kärjistyy ja lapsen etu hukkuu aikuisten tarpeiden ja vaatimusten alle. Riskinarviointi tulee tehdä moniammatillisesti ja lapsen näkökulmasta, ja siinä on huomioitava lapsen ja vanhemman turvallisuus. Tällä hetkellä ammattilaisten osaamisessa on tässä kohtaa puutteita eikä välineitä riskitekijöiden tunnistamiseen ole ollut tarpeeksi saatavilla, Vaitomaa sanoo.

Ensi- ja turvakotien liiton tuore Vaativan erotyön käsikirja auttaa vahvistamaan ammattilaisten kykyä arvioida riskejä ja tunnistaa korkean konfliktin ja riskin erotilanteet.

Lapsi kärsii pitkittyneestä huoltoriidasta

Vaikka iso osa vanhemmista eroaa sovinnollisesti, vuositasolla noin 4–5 prosenttia kaikista huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevista asioista käsitellään oikeudessa riitaisina ja vaikeina asioina.

Eroperheiden lapset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa huoltoriitojen pitkittyessä. Vaikea ja pitkäkestoinen huoltoriita vaatii tehokasta puuttumista, sillä se vaarantaa lapsen kasvun ja kehityksen.

– Lapsen kannalta pitkään epävarmana ja jännitteisenä jatkuva tilanne on erittäin kuormittava ja voi uhata lapsen mielenterveyttä tai muuta kehitystä. Pitkittynyt huoltoriita tulisikin tunnistaa yhdeksi kaltoinkohtelun muodoksi. Lapsen tuen tarpeita ei myöskään aina tunnisteta ja lapset jäävät liian usein ilman tarvitsemaansa apua, sanoo projektipäällikkö Johanna Vaitomaa.

Systemaattinen moniammatillinen riskinarviointi varmistaa, että esimerkiksi väkivalta, lapselle vahingollinen vanhemmuus tai lapsen tarve suojeluun ei jää tunnistamatta. Mitä enemmän riskejä havaitaan ja mitä vakavampia ne ovat, sitä vahvempaa apua ja tukea lapsi ja vanhemmat tarvitsevat.

Vaativan erotyön käsikirjan julkaisutilaisuus ja seminaari 2.12. Paasitorni, Helsinki

Turvassa-hankkeen seminaarissa jaetaan 2019-2021 hankekauden kehittämistyön hedelmiä ammattilaisten työn tueksi. Tilaisuudessa julkaistaan Vaativan erotyön käsikirja.

Ammatillis-tieteellinen Vaativan erotyön käsikirja käsittelee vaativia ero-, huolto- ja tapaamisriitoja ja niiden parissa työskentelyä. Käsikirja perustuu asiakastyön kokemuksiin, kehittämistyöhön ja tutkimustietoon. Kirja on tarkoitettu kaikille sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja oikeustieteen ammattilaisille sekä asiantuntijoille ja päättäjille, jotka suunnittelevat konfliktoituneiden erojen parissa tehtävän työn rakenteita. Vaativan erotyön käsikirja on saatavilla 2.12. alkaen.

Tutustu käsikirjaan: Vaativan erotyön käsikirja, Ensi- ja turvakotien liitto

Turvassa-hankkeessa on laadittu myös suositukset vaativien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi. Tutustu suosituksiin: Suositukset vaatien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi, Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot:

Johanna Vaitomaa, projektipäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto, 050 5660197