Turun seudulla Baby blues -työ on auttanut vuoden 2022 aikana 110 uupunutta perhettä, jotka muuten olisivat jääneet ilman apua. Apua on saanut nyt nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Ilman jatkorahoitusta Baby blues työ päättyy vuoden 2023 lopussa.

Baby blues -toiminta maksutonta matalan kynnyksen tukea raskaana oleville ja alle 3-vuotiaiden lasten perheille. Baby blues toiminta- auttaa perheitä varhaisessa vaiheessa ja yhteyttä voi ottaa vanhempi itse tai ammattilaisen ohjaamana. Lyhytkestoisen keskustelutuen tai ryhmätapaamisten avulla pyritään vahvistamaan varhaista vuorovaikutusta, tuetaan vanhempien jaksamista ja perheen arjen sujumista, päivärytmin löytymistä ja kiintymyssuhteen muodostumista.

Baby blues -toiminta on täydentänyt Turun ja lähikuntien pikkulapsiperheille suunnattuja palveluita tarjoamalla ammatillista tukea yksilö- pari ja ryhmämuotoisesti. Yhteistyö julkisen sektorin lapsiperhepalveluiden kanssa on ollut tiivistä kuten eri ammattilaisten kouluttamista, asiakkaiden ohjausta ja verkostoyhteistyötä. Yhteistyötä on tiivistetty erityisesti neuvoloiden ja perhesosiaalityön sekä TYKS:n perheiden ja vastasyntyneiden osaston kanssa.

– On ilahduttavaa, että yhteydenottoihin on pystytty vastaamaan nopeasti ja tapaamiset on pystytty räätälöimään perheiden tarpeiden mukaisesti. Asiakkaat ovat kertoneet, että ensitapaaminen on järjestynyt nopeasti, yleensä jo viikon kuluessa yhteydenotosta, kertoo Maria Kronlund, lähijohtaja Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksestä.
– Apu on tullut oikeaan hetkeen, kun on esimerkiksi odotettu kunnan omaa palveluita. Usein avuksi on riittänyt muutama tapaaminen ja solmut ovat alkaneet aukeamaan, Kronlund muistuttaa.

Raskaana olevien asiakkaiden kanssa on keskusteltu raskauden herättämistä, ristiriitaisista tunteista sekä synnytykseen ja tulevaan elämänmuutokseen liittyvistä peloista. Asiakkailta saadun palautteen mukaan raskausaikana käydyt keskustelut ovat selkeyttäneet omia ajatuksia. Kotikäyntien ja yksilö- sekä paritapaamisten avulla vanhemmat ovat oppineet tunnistamaan vauvan viestejä ja sitä kautta vastaamaan vauvan tarpeisiin oikea-aikaisesti sekä vastavuoroisesti. Tapaamisilla ohjaaja on tukenut vanhempaa löytämään arjesta yhteisiä ilon hetkiä, mikä on vahvistanut vauvan ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta.

– Baby blues -työntekijät ovat voineet olla rauhassa ja tasavertaisesti perheen kanssa. Perheet ovat kokeneet tulleensa kuulluksi ja varmuus vanhempana sekä psyykkinen hyvinvointi on lisääntynyt, Kronlund summaa.
– Paritapaamisissa on pystytty valmistamaan molempia vanhempia vauvan tuloon ja tuettu parisuhdetta.

Turun ensi- ja turvakoti ry:ssä Baby blues työtä on tehty määräaikaisella hankerahoituksella STEAn avustamana. Jatkuakseen työ tarvitsee pysyvän rahoituksen.

*Nopea pääsy keskusteluyhteyteen oli korvaamattoman arvokasta kuormittavassa tilanteessa, Baby Blues toiminta on ehdottoman tärkeää etenkin, kun neuvolan tukipalveluissa on pitkät jonot ja asiakkaiden tarve nopealle avulle suuri.

*Hyvää ja arvokasta matalankynnyksen palvelua!

                                                      asiakkaan palautteista poimittua

Lue myös

Vauva-ajan tunnemyrsky voi yllättää – jatkuvaan pahaan oloon löytyy apua, tiedote 1.11.2022