Vauvan tulo voi aiheuttaa ilon ja odotuksen lisäksi tunteita, joihin ei ole valmistautunut. Matalan kynnyksen varhainen apu ehkäisee vaikeuksien syvenemistä. Turussa Baby blues -työ on auttanut uupuneita perhettä, jotka muuten olisivat jääneet ilman apua. Ilman jatkorahoitusta tämä apu päättyy vuoden lopussa.

Odotus- ja vauva-ajan lievät mielenterveysongelmat ovat yleensä hyvin hoidettavissa. Hoitamattomina ongelmat vaikeutuvat ja pitkittyvät ja lisäävät inhimillistä kärsimystä. On tärkeä tunnistaa raskaus- ja vauva-ajan mielenterveysongelmien kirjo. Odotus- ja vauva-aikana suurin osa äideistä kärsii stressi- ja kuormitusoireista, noin joka kolmas uupumuksesta ja joka viides diagnosoitavasta mielenterveyshäiriöstä. Synnytyksen jälkeisestä masennuksesta puhutaan onneksi jo paljon, mutta ahdistuneisuus on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Ahdistuneisuus voi näyttäytyä pelokkuutena tai jännittyneisyytenä, vanhemmalla voi olla jatkuvia huolia vauvan voinnista tai voimakas ahdistus voi aiheuttaa fyysisiä oireita ja ohjata käyttäytymistä. Vauvan odotukseen ja syntymään latautuu paljon positiivisia odotuksia, mutta hyvin tavallista on, että vanhemmuus herättää tunteita, joihin ei ole valmistunut ja, jotka yllättävät voimakkuudellaan.

– Vanhempi ei aina koe rakkautta vastasyntynyttä kohtaan, olo voi olla ahdistunut, riittämätön ja lapsen syntymä voi tuntua virhevalinnalta tai oma vanhemmuus huonolta ja vääränlaiselta. Vanhemmalla voi tulla tunne, että hän kadottaa itsensä vauvan myötä, kuvailee erityisasiantuntija Tanja Henttonen, Ensi- ja turvakotien liitosta.
– Ensiaskel on kertoa edes jollekin läheiselle, miltä oikeasti tuntuu. Puhuminen helpottaa. Myös tieto siitä, että ei ole vaikeiden tunteiden kanssa yksin, voi lohduttaa. Jos huolet ovat jatkuvia ja kaikki ilo vauva-arjesta on kadonnut, on tärkeä saada apua, Henttonen muistuttaa. 

Sekä odotusaika että vauvan syntymä ovat suuria muutoksia. Ne voivat siksi nostaa ahdistuneisuuden riskiä enemmän kuin muut elämänvaiheet. Koronan aikana perheet jäivät myös tavallista enemmän yksin ja tämä on kasvattanut palveluvelkaa. Tämänhetkinen maailmantilanne voi herättää perheissä erityistä pelkoa ja huolta.

– Kyllä vauvaperheiden ahdistus on lisääntynyt meidän kokemuksemme mukaan. Vauvaperheiden chatissa yhteydenottojen määrä kasvoi koronan aikana. Vanhemmat halusivat puhua omasta jaksamisestaan ja yksinäisyydestä ammattilaisen kanssa. Moni vanhempi koittaa sinnitellä vähäisen tuen turvin ja vaatii itseltään vanhempana paljon. Tiukat vaatimukset itseä ja vanhemmuutta kohtaan uuvuttavat, Henttonen kertoo.

Vauvaperheiden vanhempia voi ja kannattaa auttaa

Vauvojen ja vauvaperheiden hyvinvoinnin eteen on paljon tehtävissä. On tärkeä tunnistaa varhaisessa vaiheessa perheet, joissa vanhempi oirehtii. Vauva-arjen haastavuudesta ja uudesta elämäntilanteesta kuormittuneet lapsiperheet voivat jäädä tukimuotojen ulkopuolelle, minkä vuoksi tilanteet saattavat vaikeutua ja kriisiytyä. Perheet hyötyvät oikea-aikaisesta tuesta, joka on nopeasti ja helposti saatavilla.

Apua pitää saada jo odotusaikana. Äidin raskauden aikainen, voimakas ja pitkäaikainen stressi on tutkimusten mukaan haitallista sikiölle ja pitkään jatkuneena vaikuttaa myöhempään kehitykseen. Kohdistamalla matalan kynnyksen tukea odottaville vanhemmille, ehkäistään kehityksellisiä haasteita, tuetaan varhaista vuorovaikutusta ja autetaan äitiä valmistautumaan synnytykseen. Vaikeampiin mielenterveyden häiriöihin perheet tarvitsevat erikoissairaanhoidon tukea.

Baby Blues -vauvaperhetyö on tarkoitettu väsyneille ja alavireisille vauvaperheen äideille ja isille. Käytännössä se on keskustelutukea ja vauva-arkeen liittyvää neuvontaa. Vauvaperheiden unineuvonta on isossa roolissa yhteydenotoissa. Baby blues -työntekijän puhelinneuvonta ja käynnit kotona ovat maksuttomia ja vanhempi voi ottaa työntekijään itse yhteyttä. Monella alueella, jossa perheiden palvelut ovat kuormittuneita tai vaikeasti saavutettavia, Baby blues -työ on pystynyt nopeasti auttamaan perheitä.

Baby blues -työ on Ensi- ja turvakotien liiton kehittämä työmuoto, jota toteutetaan 10 paikkakunnalla ympäri Suomea. Työtä auditoidaan, tutkitaan ja kehitetään valtakunnallisesti ja se toteutuu saman kaltaisena kaikissa liiton jäsenyhdistyksissä. Yhteydenotot ovat kasvaneet korona-aikana ja valtakunnallisesti työstä sai apua 590 äitiä, 187 isää ja 296 lasta.

On erityisen tärkeää, että sote-alueiden myllerryksessä varhainen tuki ja järjestöjen erikoisosaaminen kulkee mukana.

Lue lisää

Turussa perheet ovat saaneet apua aiempaa paremmin, tiedote 1.11.2022

Vauvaperhe.fi – tukea perheille matalalla kynnyksellä

Lisätietoja

Tanja Henttonen
eristyisasiantuntija, Vaativa vauvatyö, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 0400 225 583

Laura Kouri
viestinnän asiantuntija, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 040709 9498