Turvakodit ja Nollalinja-puhelinpalvelu päivystävät ympäri vuorokauden ja auttavat perheissä sekä lähisuhteissa väkivaltaa kokeneita myös joulunpyhinä. Yhteyttä kannattaa ottaa jo ennen kuin tilanne muuttuu väkivaltaiseksi.

Turvakoti tarjoaa suojan silloin, kun kotiin jääminen on väkivallan, uhkailun tai pelon takia mahdotonta tai vaarallista. Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa lähisuhteessaan väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojaa ja apua. Nollalinjalla päivystävät koulutetut ja kokeneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka kuuntelevat, tukevat ja neuvovat. Turvakodit ja Nollalinja ovat maksuttomia apua tarvitseville.

Turvakotiin voi tulla yksin tai yhdessä lasten kanssa

Vaikka jouluna tilanteet ja ongelmat voivat perheissä kärjistyä, turvakodeissa tämä ei näy välittömänä avuntarvitsijoiden kasvuna. Usein perheen yhteistä joulua pidetään niin tärkeänä, että kotona sinnitellään väkivallasta tai sen pelosta huolimatta. Väkivalta perheessä vaikuttaa kuitenkin aina myös lasten elämään, vaikka he eivät itse olisi suoraan väkivallan kohteena. Turvakotien asiakkaista noin puolet on lapsia.

Turvakoteja on 23 eri puolilla Suomea. Väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut voi hakeutua myös muuhun kuin oman asuinalueensa turvakotiin. Vaikka turvakoti olisikin täynnä, apua tarvitsevaa ei jätetä yksin, vaan asiakas ohjataan toiseen turvakotiin, jossa on tilaa. Osa turvakotipalvelujen tuottajista järjestää turvakodin lisäksi myös muita palveluja väkivaltaa kohtaaville.

Läheisten tuki avun saamiseksi on tärkeää

Väkivallan merkit ovat usein olleet ilmassa jo pitkään ennen ensimmäistä väkivallan tekoa ja usein väkivalta raaistuu ajan myötä. Perheen ulkopuolisista tilanteen huomaavat usein ensimmäisinä läheiset. Heillä voi olla merkittävä rooli siinä, että perhe saa ammattiapua ajoissa. Väkivalta aiheuttaa sen osapuolille häpeän ja syyllisyyden tunteita ja siksi väkivallasta puhuminen on vaikeaa.

Läheiset saattavat huomata, etteivät asiat ole kohdallaan. Puuttuminen voi kuitenkin olla vaikeaa, jos läheiset eivät tiedä, miten voisivat auttaa. Puuttumattomuus ei kuitenkaan lopeta väkivaltaa. Jos väkivaltaa kokenut kertoo väkivallasta, kannattaa kuunnella ja kertoa avun saamisen mahdollisuuksista. Kertominen väkiallasta on osoitus luottamuksesta ja merkki halusta muuttaa tilannetta.

Avunsaanti paranee ja monipuolistuu ensi vuonna

Ensi vuoden aikana avataan neljä uutta turvakotia: Espooseen, Tampereelle, Seinäjoelle ja Hämeenlinnaan. Turvakotiverkoston perhepaikkojen määrä nousee 143 paikasta 185 paikkaan. Turvakotien yhteystiedot löytyvä muun muassa Nettiturvakodista; www.nettiturvakoti.fi tai auttavasta puhelimesta Nollalinjasta.

Nollalinjaan voi soittaa silloin, kun kokee tarvetta keskustella omasta, perheen tai läheisten kokemasta pelosta, väkivallasta ja sen uhasta. Nollalinjasta saa tietoa siitä, miten kannattaa toimia, palveluista väkivaltaa kohtaaville ja turvakotien paikkatilanteesta. Nollalinja on osoittanut tarpeellisuutensa, puhelinpalvelun mahdollisuus ottaa vastaan puheluja kasvaa ensi vuonna.

Apua saa myös verkossa toimivasta Ensi- ja turvakotien liiton Nettiturvakodista, jossa toimii nimetön chat -palvelu. Chateissä voi keskustella väkivaltatyön ammattilaisten kanssa omasta tai läheisten tilanteesta.

Lisätietoja

Helena Ewalds
kehittämispäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
p. 029 524 7410, helena.ewalds@thl.fi

Johanna Hietamäki
erkoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
p. 029 524 7990, johanna.hietamaki@thl.fi

Mikko Savelainen
viestintäpäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 040 587 7278 mikko.savelainen@etkl.fi