Väkivaltaa kokeneiden avun saanti paranee, kun Hämeenlinnan avataan uusi turvakoti juhannusviikolla. Hämeenlinnan turvakodin ylläpidosta vastaa Kanta-Hämeen perhetyö ry ja sen rahoituksesta vastaa valtio. Turvakotiin voi aina ottaa yhteyttä, kun lähisuhteissa on väkivaltaa tai sen uhkaa.

Hämeenlinnan turvakodissa on tilaa 7 perheelle ja se auttaa noin 150-200 asiakasta vuodessa. Puolet turvakodista apua hakevista on alle 5-vuotiaita lapsia. Arvio perustuu THL:n tilastoon saman suuruisista turvakodeista muissa saman kokoisissa kaupungeissa.

– Turvakotia on odotettu pitkään ja apu tulee tarpeeseen. Tähän saakka turvaan väkivaltaa on Vantaalle, Lahteen ja Tampereelle, toteaa toiminnanjohtaja Sini Stolt, Kanta-Hämeen perhetyö ry:stä.
– Kynnys nousee tosi korkeaksi, kun apu on liian kaukana.

Hämeenlinnan turvakoti sijaitsee Hattelmalantiellä entisissä hotellin tiloissa.

– Turvakoti on kodinomainen yksikkö ja esimerkiksi ruoka tehdään yhdessä. Oman rauhan ja viihtyisyyden lisäksi kovia kokeneille perheille on tärkeää, että lapsille on tilaa leikkiä ja elää tavallista arkea, kertoo turvakodin johtaja, sosiaalityöntekijä Maria Svetloff, Kanta-Hämeen perhetyö ry:stä.
– Ammattitaitoinen henkilökunta auttaa ympäri vuorokauden, Svetloff muistuttaa.

Turvakotiin voi tulla lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa pakoon. Turvakotiin voi tulla aikuinen yksin tai vanhempi lapsensa kanssa. Asumisen aikana väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan väkivaltaan erikoistuneen ammattilaisen kanssa tilanteestaan ja yhdessä tehdään suunnitelma tulevaisuudesta. Turvakotiin hakeutuvan kanssa pohditaan yhdessä väkivallan uusiutumisen riskejä ja turvallisuutta kotona. Turvakodissa asutaan muutamasta päivästä pisimmillään useisiin viikkoihin.

Yhdistyksen palveluista saa myös apua pitkäkestoisemmin väkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja väkivallasta toipumiseen.  Avopalvelut auttavat niitä, jotka eivät tarvitse turvakodin välitöntä suojaa, väkivaltaa käyttäneitä sekä väkivaltaa kohdanneita lapsia.

Neljä uutta turvakotia tulee tarpeeseen

Hämeenlinnaan avattava turvakoti on Suomen 27. turvakoti. Kaikkiaan turvakodeissa on 179 perhepaikkaa. Väkivaltaan apua hakevien tilanne on parantunut merkittävästi kuluneen vuoden aikana, sillä uusia turvakoteja on jo avattu Espooseen, Seinäjoelle ja Tampereelle. Kaikissa turvakodeissa on riittänyt asiakkaita ensimmäisten kuukausien aikana. Apu tulee tarpeeseen, sillä THL:n tilastojen mukaan turvakodeista ohjattiin 1089 yhteydenottajaa tilanpuutteen vuoksi toiseen turvakotiin vuonna 2016.

Vuonna 2017 Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ylläpitämässä 13 turvakodissa sai apua 1349 aikuista ja 1250 lasta.

Apua väkivaltaan saa aina

Väkivaltaan kannattaa hakea apua heti, eikä jäädä odottamaan tilanteen pahenemista. Usein väkivalta olisi mahdollista estää, jos turvakotiin otettaisiin yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun tilanne kotona tuntuu uhkaavalta.

Monesti läheiset huomaavat perheen tilanteen ensimmäisenä. Heillä voi olla merkittävä huoli, että perhe saa ammattiapua ajoissa. Läheisenä väkivaltaan puuttuminen ei ole helppoa. Aloittaa voi esimerkiksi kertomalla mitä on nähnyt tai kuullut ja mistä on huolissaan. Jo asian puheeksi ottaminen voi auttaa väkivallan kierteen katkaisemisessa.

Usein väkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, sellaista joka jättää jäljet ja on helposti tunnistettavissa. Uhkailu, nöyryytys, mitätöinti ja kontrollointi on myös väkivaltaa. Vaikka lapset eivät olisi väkivallan kohteena, uhkaava ilmapiiri vaikuttaa myös heidän elämäänsä. Väkivallan uhrit usein kertovat, että pelko väkivallasta on tilanteessa raskainta.

Väkivaltaan saa apua koko kesän. Nettiturvakodin nimettömät chatit auttavat muutaman kerran viikossa ja keskusteluapua ja neuvoja saa valtakunnallisesta auttavasta puhelimesta nollalinjasta.

Ensi- ja turvakotien liitto on lapsi- ja perhejärjestö, joka tukee haavoittavissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Liiton 30 jäsenyhdistystä ylläpitää 17 turvakotia, 10 ensikotia sekä 6 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin.

Kanta-Hämeen perhetyö ry kehittää lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia ja elinympäristöä sekä kehittää lapsiperheitä tukevia palveluja alueellaan. Lastensuojelun avohuollon palveluja ovat perhetyö, vankilan perheosasto, vertaisryhmät huostaanoton kokeneille lapsille, tapaamispaikka sekä kriisityö lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Vapaaehtoiset ovat korvaamaton tuki ja apu toiminnassa.

www.nettiturvakoti.fi

Nollalinja p. 080 005 005

 

Lisätietoa:       

Sini Stolt
toiminnanjohtaja, Kanta-Hämeen perhetyö ry
p. 040 77 010 87 sini.stolt@khperhetyo.fi

Maria Svetloff,
turvakodin johtaja, Kanta-Hämeen perhetyö ry
046 923 2100 maria.svetloff@khperhetyo.fi
www.khperhetyo.fi