Turvakodissa jouluaan viettäville lapsille annetaan Pentikin lahjoittama pupu sekä Tallukka tulee turvakotiin -satukirja väkivaltakokemuksen käsittelyyn. Everstinna -romaani antaa toivoa turvakotiin tuleville aikuisille.

 Tallukka tulee turvakotiin -satu muistuttaa siitä, miten tärkeää lasten väkivaltakokemusten käsitteleminen on. Turvakotiin tuleva lapsi on usein säikähtänyt ja uusi tilanne ihmetyttää. Tilanne kotona on voinut ollut pelottava. Lapsi tarvitsee aina mahdollisuuden väkivaltakokemuksesta toipumiseen ja apua tilanteen käsittelyyn. Tallukka tulee turvakotiin -satu auttaa lasta ja aikuista juttelemaan turvakodista ja siellä olemisesta sekä turvallisuudesta kotona. Tallukka-sadun avulla vanhempi tai turvakodin työntekijä voi keskustella tilanteesta lapsen kanssa. Kirja antaa lapselle eväitä omien kokemusten käsittelyyn.

Ensi- ja turvakotien liiton tekemää satukirjaa jaetaan joulun aikaan turvakodissa oleville lapsille.  Kirjoja jaetaan niin kauan, kuin niitä riittää ja jatkossa satu tulee tulostettavaan muotoon ja sitä voidaan tulostaa lapsille ja vanhemmille.  Sadun ovat kirjoittaneet Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:stä Matleena France ja Elina Pajunen osana väkivaltatyön prosessikoulutusta.

Pupu muistuttaa lasta ”sinä olet tärkeä” ja tuo lohtua

Pentik lahjoitti 500 halipupua jaettavaksi lapsille. Pupun mukana tuleva viesti muistuttaa siitä, miten jokaisella lapsella on oikeus elää turvassa ja kuinka jokaisella lapsella on oikeus jutella iloista ja suruista turvallisen aikuisen kanssa. Puput tuovat lohtua, turvaa ja iloa haavoittavassa tilanteessa oleville lapsille. Puput annetaan joulun aikaan turvakodissa oleville lapsille.

Everstinna -romaani antaa toivoa turvakotien asiakkaille

Turvakodista apua saanut asiakas innoitti Rosa Liksomin ja Like Kustannuksen lahjoittamaan turvakoteihin 250 Everstinna-romaania. Romaani kuvaa parisuhdeväkivaltaa, mutta myös luonnon elvyttävää vaikutusta sekä naisellista autenttisuutta ja elämänvoimaa. Kirja jaetaan turvakodissa jouluna oleville aikuisille.  Kirjan mukana on kirje väkivallasta selviytyneeltä kokemusasiantuntijalta.

Katso: Tallukka tulee turvakotiin -satu