Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakodista sai viime vuonna apua yli  350 perhe- tai lähisuhdeväkivallan uhria. Viime vuonna pelkästään Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakodin ulkopuolelle jäi yli 300 avuntarvitsijaa. Helsingin lisäksi ruuhkia oli myös muun muassa Vantaan ja Tampereen turvakodeissa. Pääkaupunkiseudulla turvakotiin pääsy helpottuu, sillä Pääkaupungin turvakoti ry on saanut valtiolta lisärahoituksen toiminnan laajentamiseen.
Turvakotipaikkojen määrä kasvaa 11:sta 18:sta. Etelä-Haagassa toimiva 11-paikkainen turvakoti jatkaa toistaiseksi vanhoissa tiloissaan ja uusi 7-paikkainen turvakoti avataan Toukolassa, osoitteessa Hämeentie 126 F lauantaina 20.5.2017. – Haluamme olla sekä auttamassa henkilöitä, joiden elämässä on perhe-ja lähisuhdeväkivaltaa että lisäämässä turvakotipaikkoja. Tilojen löytyminen turvakotitoiminnalle on ollut haasteellista. Nyt saamme käyttöömme napakat, kodinomaiset tilat, joissa voimme huomioida entistä paremmin osallistavan ja vertaistuellisen toimimisen sekä asiakkaidemme yksilölliset tarpeet. Kokemuksemme mukaan voimme auttaa uudessakin turvakodissa satoja perhe-ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneita aikuisia lapsineen, Grönlund sanoo.

Vuoden Turvateko palkinto Olli Salinille

Pääkaupungin turvakoti ry on myöntänyt Vuoden turvateko -palkinnon Helsingin kaupungin sosiaali- ja kriisipäivystyksen entiselle johtajalle Olli Salinille. Hän on merkittävällä tavalla vaikuttanut siihen, että lähisuhdeväkivallasta kärsivät perheet saavat monipuolista apua Helsingissä.

Helsingin kaupungin sosiaali-ja kriisipäivystyksen entinen johtaja Olli Salin on elämäntyöllään merkittävällä tavalla vaikuttanut perhe-ja lähisuhdeväkivaltatyön kehittymiseen ja sen toteuttamiseen Helsingissä. Hän on koonnut yhteen Helsingissä toimivia lähisuhdeväkivaltatyön toimijoita ja siten vaikuttanut väkivaltatyön ammatillisen verkoston lujittumiseen. Olli Salin on aktiivisesti osallistunut perhe-ja lähisuhdeväkivaltailmiön esillä pitämiseen esim. Helsingin kaupungin rohkeissa tiedotuskampanjoissa. Vuoden turvateko -palkinnolla halutaan antaa tunnustusta henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla ansioitunut perhe – ja lähisuhdeväkivallan vastustamistyössä, on tuonut ilmiötä yhteiskunnallisella tasolla esille tai herättänyt asiassa keskustelua. – Helsingin sosiaali- ja kriisipäivystys on ansainnut isot kiitokset siitä, että viime vuosien avunhakijaruuhkista on selvitty. Turvakodin käyttöaste on ollut korkeimmillaan jopa 107 prosenttia, mutta yhdessä olemme voineet tarjota suurimalle osalle apua, sanoo Pääkaupungin turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Karola Grönlund. Pääkaupungin turvakoti ry: on toiminut lähes 40 vuotta ja nyt myönnettävä palkinto on järjestyksessään 21.
Vuoden 2017 Turvateko-palkinto ojennetaan Olli Salinille 10.5.2017 klo 14 Pääkaupungin turvakoti ry:n turvakodissa osoitteessa Steniuksentie 20 (Etelä-Haaga).