Apua lapsille, vanhemmille ja läheisille vaativissa erotilanteissa

Vuosittain noin 40 000 lapsen vanhemmat eroavat. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti, mutta reilun 1500* lapsen vanhemmat alkavat riidellä lapsistaan niin, että kiistasta tulee repivä ja se pitkittyy.


Vaativan huolto- ja tapaamisriidan keskellä elävä lapsi tarvitsee tukea ja apua.


Kärjistyneissä eroissa vanhempien välillä on vakavia ristiriitoja, väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Lapselle tilanne on vakava riski. Se voi vaarantaa hänen kasvunsa, kehityksensä ja turvallisuutensa. Myös auttajille tilanne on vaikea. Ammattilaisten voi olla hyvin haastavaa tunnistaa vaativat erotilanteet ja niiden vaarat, eikä toimivia työkäytäntöjä perheiden auttamiseen juuri ole. Perheen kanssa työskentelevät monet tahot, esimerkiksi lastenvalvoja, lastensuojelu, terveydenhuolto, oikeuslaitos ja mahdollisesti poliisi. Nyt pulmana ovat ammatillisten rakenteiden tiukat raja-aidat, yhteisen tietoperustan puuttuminen ja tiedon hajanaisuus. Kokonaiskuvaa ei muodostu kenellekään toimijalle. Se voi vaarantaa lapsen oikeudet ja turvallisuuden.

Lapsella on vanhempien erotessa oikeus tulla kuulluksi, säilyttää hänelle tärkeät ihmissuhteet ja olla turvassa.

Turvassa hankeessa 2019-2021

  • löydetään tapoja lasten tukemiseen ja lapsen aseman ja osallisuuden vahvistamiseen
  • kehitetään työmalleja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan selvittää lapsen toiveita, pelkoja ja mielipiteitä, kun vanhempien ero on kärjistynyt konfliktiksi
  • kehitetään turvallisia ja lapsen edun mukaisia tapaamiskäytäntöjä ja muutokseen tähtäävä vanhemmuusmalli
  • kehitetään toimivia, yhteensovitettavia ja uudenlaisia käytäntöjä muun muassa lastensuojeluun, terveydenhuoltoon, perhepalveluihin,
    väkivaltatyöhön ja poliisihallintoon
  • luodaan lapsen ja vanhemman turvallisuuden varmistamiseen moniammatillinen väline vakavien riskien arviointiin
  • luodaan laaja ja vankka yhteistyöverkosto.

Väkivaltaa ja vainoa sisältävässä perhetilanteessa on pahimmillaan perhesurman riski.


Ensi- ja turvakotien liitto ry, Turun ensi- ja turvakoti ry ja Viola – väkivallasta vapaaksi ry toteuttavat hankkeen yhdessä useiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätietoa

Johanna Laisaari
projektipäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 566 0197
johanna.laisaari@etkl.fi

Emmi Heikkinen ja Heli Isotalus
Viola – väkivallasta vapaaksi ry, Mikkeli
p. 050 476 8736
etunimi.sukunimi@violary.fi

Hanna Sykkö, p. 050 476 3066
Ulla Mikkola, p. 050 476 3001
Turun Ensi- ja turvakoti ry
etunimi.sukunimi@tuentu.fi

* Vuonna 2016 konfliktoituneita erotilanteita kirjattiin 1694.