Maaret Parviainen

Lapsityön asiantuntijaksi on valittu sosionomi Maaret Parviainen. Maaret on aiemmin työskennellyt Lahden ensi- ja turvakoti yhdistyksessä väkivaltatyöntekijänä. Asiantuntija vastaa väkivaltatyön tiimissä lapsityön koordinoinnista ja kehittämisestä, lapsiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta vaikuttamistyöstä sekä yhteistyöstä jäsenyhdistysten ja verkostojen kanssa. Työtehtävä on uusi vahvistaa väkivaltayön osaamista liitossa. Maaret aloittaa työnsä 15.4.

Aki Siltaniemi

Liiton uudeksi järjestöpäälliköksi on valittu YTM Aki Siltaniemi. Aki on työskennellyt eri rooleissa järjestöissä ja viimeiset vuodet SOSTEssa sosiaali- ja terveyspoliittisen tiimin vetäjänä ja edunvalvontapäällikkönä. Järjestöpäällikkö vastaa kansalaistoiminnasta ja sen kehittämisestä, kehittää järjestötoimintaa yhteistyössä jäsenyhdistysten ja verkostojen kanssa sekä osallistuu tiedon tuottamiseen ja vaikuttamiseen. Aki aloittaa työnsä 1.5.

Johanna Laisaari

Turvassa- hanke keskittyy uusien menetelmien kehittämiseen vakaviin huolto- ja tapaamisriitoihin. Hankkeen projektipäälliköksi on valittu OTK Johanna Laisaari. Hän on työskennellyt Vantaalla lastensuojelulakimiehenä ja koordinoinut vakavia lasten oikeuksiin liittyviä tilanteita mm. vakaviin väkivaltaan ja huolto- ja tapaamisriitoihin liittyvien tilanteiden hoitamista moniammatillisesti.  Johanna aloittaa 1.5.