Jos lapsuuteen on kuulunut paljon vaikeita kokemuksia, vanhempana toimiminen voi olla vaikeaa. Pahan olon taustalla voi olla lapsuudessa koettu kaltoinkohtelu ja trauma.

Opas on tarkoitettu vauvaa odottaville ja vauvaperheiden vanhemmille, jotka tarvisevat tiivistä tukea vanhemmuuteen. Sopii myös ammattilaisten käyttöön. Opas on tuotettu osana Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen -hanketta vuonna 2019.

Lue esite > Issuu

Tilaa esite > liiton materiaalit