Liian moni perhe jää yksin vaikean erotilanteen kanssa, koska eroamiseen liittyviä riskejä ei tunnisteta riittävästi. Pitkittynyt ero- tai huoltoriita vahingoittaa lapsen hyvinvointia. Ensi- ja turvakotien liitto julkaisee käsikirjan ammattilaisten tueksi vaativiin erotilanteisiin.

Vaativan erotyön käsikirja auttaa vahvistamaan ammattilaisten kykyä arvioida riskejä ja tunnistaa korkean konfliktin ja riskin erotilanteet.

Oleellista on tunnistaa ne erotilanteet, joihin liittyy riskejä siitä, että ero kärjistyy ja lapsen etu hukkuu aikuisten tarpeiden ja vaatimusten alle. Riskinarviointi tulee tehdä moniammatillisesti ja lapsen näkökulmasta, ja siinä on huomioitava lapsen ja vanhemman turvallisuus.

Käsikirjan 14 artikkelissa käsitellään monimutkaista ja vaikeaa ilmiötä useista näkökulmista. Käsikirja perustuu asiakastyön kokemuksiin, kehittämistyöhön ja tutkimustietoon. Kirja on tarkoitettu kaikille sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja oikeustieteen ammattilaisille sekä asiantuntijoille ja päättäjille, jotka suunnittelevat konfliktoituneiden erojen parissa tehtävän työn rakenteita.

Lue Vaativan erotyön käsikirja

Tilaa julkaisu painettuna materiaalit -sivulta

Turvassa-hankkeessa on laadittu myös suositukset vaativien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi. Tutustu suosituksiin: Suositukset vaatien ero- ja huoltoriitojen työkäytäntöjen kehittämiseksi, Ensi- ja turvakotien liitto