Vasta maahan tulleet vauvaa odottavat vanhemmat tarvitsevat tietoa raskausajasta, synnytyksestä ja Suomen hoitojärjestelmän käytännöistä. Erityisen haavoittavassa asemassa ovat sodan tai konfliktin keskeltä saapuvat vauvaperheet. Ensi- ja turvakotien liiton uusi Raskaus, synnytys- ja vauva-aika Suomessa -opas kokoaa perustiedot odotuksesta ja vauva-ajasta sekä antaa käytännön vinkkejä arkeen Suomessa. Opas löytyy nyt suomeksi ja ukrainaksi.

Kun muuttaa uuteen maahan, jossa on vieras kieli, kulttuuri, tavat ja tottumukset, voi olla vaikeaa tietää millaista apua ja tukea on saatavilla ja mistä. Raskaus, synnytys ja vauva-aika vieraassa maassa voi tuoda lisähaasteita jo muutenkin muuttuvaan elämäntilanteeseen uuden perheenjäsenen kanssa.

Maahanmuuttaville vauvaperheille ei ole ollut saatavilla selkeää ja tiivistä opasta, joka tarjoaisi tietoa mm. siitä, mitä raskausaikana tapahtuu keholle ja mielelle, mistä tietää milloin synnytys käynnistyy, mitä ottaa mukaan synnytyssairaalaan ja millaisia kivunlievitysmenetelmiä Suomessa on tarjolla. Vasta maahan saapuneena on myös vaikea tietää mistä saa tukea vauva-aikana ja millainen Suomen neuvolajärjestelmä on.

Raskaus, synnytys ja vauva-aika Suomessa -opas tarjoaa tiedon lisäksi vinkkejä ja neuvoja äidin omaan hyvinvointiin ja sen edistämiseen sekä vauvan hoitoon, imetykseen ja hyvän vuorovaikutussuhteen luomiseen. Oppaassa on erityisesti huomioitu myös sodasta tai konfliktista tulleet vauvaperheet. Millaisia tuntemuksia ja haasteita tällaisista olosuhteista tulleilla voi olla vauva-aikana ja mikä tilanteessa auttaisi. Opas antaa myös selkeitä neuvoja mistä apua löytyy.

Opas sopii myös niille kantaväestöön kuuluville, jotka kaipaavat tärkeimmät asiat helpossa ja tiiviissä muodossa.

Opas auttaa ukrainalaisia vauvaperheitä

Opas löytyy suomeksi ja valmistui juuri ukrainaksi. Ukrainan sodan alettua vuoden 2022 helmikuussa, Suomeen on jätetty 46 115 tilapäisen suojelun hakemusta. Tulijat ovat olleet pääosin naisia, lapsia ja vanhuksia. Tulijoissa on myös raskaana olevia äitejä sekä vauvoja. Opas tulee tarpeeseen näille vauvaperheille.

Vuoden 2023 aikana opas käännätetään myös muille kielille; arabiaksi ja somalin kielelle, myöhemmin mahdollisesti myös muille kielille. Opas on saatavilla verkkoversiona ja ukrainaksi myös painettuna vuoden 2023 alussa. Painettua versiota lähetetään ETKL:n jäsenyhdistyksiin, vastaanottokeskuksiin, yksityismajoituspisteisiin, ukrainalaisten avustuskeskuksiin sekä muutoin ukrainalaisia vauvaperheitä kohtaaville tahoille, kuten esimerkiksi neuvoloihin.

Täältä voit lukea, millä muilla tavoilla ETKL on tukenut ukrainalaisperheitä vuonna 2022: Liitto tukee Ukrainasta paenneita perheitä – Ensi- ja turvakotien liitto (ensijaturvakotienliitto.fi)

Ensi- ja turvakotien liitto on auttanut myös muista maista tulleita sotaa paenneita perheitä on tuettu usean vuoden ajan esimerkiksi vuosien 2012–2018 aikana toimineen Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin muodossa.

Lue opas suomeksi
Lue opas ukrainaksi
Tilaa ukrainankielinen opas painettuna (tulossa v. 2023 alussa)

Lisätietoja oppaasta

Tiuku Pennola
tiuku.pennola@etkl.fi

Jonna Lehikoinen
jonna.lehikoinen@etkl.fi