Verkossa tarjottava tuki on nykypäivää myös eroauttamisessa. Ensi- ja turvakotien liitto haluaa madaltaa avun hakemisen kynnystä erotilanteessa. Uutena tukimuotona on käynnistynyt kahdenkeskistä keskusteluapua tarjoava Apua eroon -chat.

”Olemme aloittaneet chat päivystyksen viikottaisena toimintana maaliskuusta alkaen ja keskusteluita on käyty jo useita. Vanhemmat hakevat apua oman erosta selviytymisen tueksi sekä vanhemmuuden pulmiin. Keskusteluissa läpikäydään myös eroamiseen ja parisuhteen päättymiseen liittyviä tunteita ja miten niiden kanssa erotessa pärjää. Osa keskustelijoista vasta pohtii eroratkaisun tekemistä ja haluaa puntaroida omaa parisuhteen ja perheen tilannetta yhdessä työntekijän kanssa. Esiin keskusteluissa on noussut myös aikuisen yksinäisyyden kokemukset eron jälkeen sekä omien tukiverkostojen puute.” kertoo Päivi Hietanen Ensi- ja turvakotien liitosta.

Henkilökohtaisessa keskustelussa työntekijän kanssa voi pohtia lapsen huomiointiin ja asemaan liittyviä huolia, sillä vanhempien ero on iso muutos myös lapsen elämässä.

”Työntekijän kanssa keskustellaan esimerkiksi vanhempien välisen yhteistyön vaikeuksista tai vuorovaikutuksen pulmista. Miten toimia rakentavasti toisen vanhemman kanssa eron jälkeen ja miten auttaa lasta sopeutumaan eron mukanaan tuomiin muutoksiin. Chatissä voi pohtia myös lapsen arkeen liittyviä käytännön järjestelyitä. Työntekijältä voi saada vinkkejä vaikkapa siihen, miten erosta olisi hyvä keskustella lapsen kanssa tai mitä erotessa olisi tärkeätä huomioida omien lasten näkökulmasta.” jatkaa Hietanen liitosta.

Chat mahdollistaa apua hakevan sekä ammattilaisen kohtaamisen verkkovälitteisesti. Chatissä toimitaan nimettömänä eikä rekisteröitymistä edellytetä.

Apua eroon chat on avoinna tiistaisin kello 14-16, keskiviikkoisin kello 12-14 ja torstaisin kello 10-12. Keskusteluun pääsee mukaan www.apuaeroon.fi ja www.ensijaturvakotienliitto.fi sivuilla olevasta chat-palkista. Vastaajina toimivat Ensi- ja turvakotien liiton ja jäsenyhdistysten sekä kuntakumppanneiden eroauttamisen ammattilaiset.

Lisätietoja toiminnasta:

Päivi Hietanen

paivi.hietanen@etkl.fi