Lapsi voi elää huoltoriidan ja oikeusprosessin keskellä vuosia, mutta kukaan aikuinen ei välttämättä puhu lapsen kanssa riidasta ja sen ratkaisuista. Tämän havainnon teki Turvassa-hankkeen työntekijä keskustellessaan lapsen kanssa, jonka vanhemmilla oli huoltoriita meneillään.

Usein vanhemmat eivät puhu lapselle huoltoriidasta, tai puhuvat tavalla, joka ei auta lasta ymmärtämään prosessia ja omaa asemaansa siinä. Vanhemmilla ei ehkä itselläänkään ole selkeää kuvaa siitä, miten prosessi etenee. Välineitä lapselle kertomiseen puuttuu ja pitkiä ja monimutkaisia prosesseja voi olla vaikea kuvata lapselle ymmärrettävällä tavalla.

Vaikka huoltoriita on vanhempien välinen asia, se koskee lapsen asioita:

  • lapsen virallista osoitetta (lapsen asumista),
  • milloin lapsi on kummankin vanhemman luona (lapsen tapaamisia tai luonaoloa) ja sitä,
  • päättävätkö vanhemmat lasta koskevista tärkeistä asioista yhdessä (lapsen huoltajuus). Se voi koskea myös
  • lapsen elatusta eli lapsen kulujen jakoa vanhempien välillä.

Nämä tulee ratkaista lapsen edun mukaisesti.

Vanhemmat saattavat ajatella suojelevansa lasta sillä, että eivät kerro lapselle vanhempien välisestä kiistasta. Toisinaan tulehtuneissa tilanteissa vanhempi voi myös pyrkiä vahingoittamaan ex-puolisoaan lapsen kautta, pyrkien vaikuttamaan lapsen ajatuksiin toisesta vanhemmasta. Lapsella on oikeus suojeluun, mutta lapsella on myös oikeus iän ja kehitystason mukaiseen tietoon elämäänsä liittyvistä asioista. Hänelle tulee antaa mahdollisuus ilmaista omat mielipiteensä ja toiveensa.

Lapsi tarvitsee tukea mielipiteensä ilmaisemiseen, mutta kenenkään aikuisen ei tule painostaa lasta eikä lapsen tarvitse valita puolia vanhempiensa välillä.

Uusi väline huoltoriidasta kertomiseen

Tietoa huoltoriidasta ei ole ollut saatavilla riittävän yksinkertaisessa muodossa, ei lapsen eikä aikuisen kielellä. Uusi video ja sitä tukeva esite (tulossa marraskuun 2020 aikana) ovat hyviä välineitä riidasta kertomiseen ja prosessin kuvaamiseen. Videolla kerrotaan myös miten riita ratkaistaan ja mikä on lapsen rooli.

Välineet on suunnattu lapsille, mutta niistä on hyötyä myös vanhemmille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan. Materiaaliin on hyvä tutustua yhdessä lapsen kanssa. Aikuisen tehtävä on varmistaa, että lapsi saa riittävästi tietoa ymmärtääkseen, mistä huoltoriidassa on kyse.

Turvassa -hankkeessa löydetään ratkaisuja vaativiin erotilanteisiin. Suurin osa vanhemmista pystyy ottamaan lapsen edun huomioon sovinnollisesti erotessa, mutta reilun 1600 lapsen vanhemmat alkavat riidellä lapsistaan niin, että huoltoriidasta tulee repivä ja se pitkittyy. Kärjistyneissä eroriidoissa vanhempien välillä on vakavia ristiriitoja, väkivaltaa tai väkivallan uhkaa. Lapsen kehitykselle pitkittynyt riitatilanne on vakava riski.

Lisätietoja

Johanna Vaitomaa
projektipäällikkö, Turvassa-hanke
p. 050 566 0197

Heli Korpipää
asiantuntija, Turvassa-hanke, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 434 9003