Pienten lasten vanhemmat hakevat entistä enemmän apua ongelmiinsa. Apua saa esimerkiksi vauvan uniongelmiin, jos vanhemmat jaksavat sitä hakea. Vakavissa vaikeuksissa ja pitkäkestoista tukea tarvitsevat jäävät kuitenkin entistä useammin ilman apua.

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan mielenterveys- tai päihdeongelmista, arjen kaoottisuutta tai omien voimavarojen riittämättömyydestä kärsivien vauvaperheiden avun saanti on vähentynyt. Yli puoli vuotta kestävää kuntoutusta tarvitsevien vauvaperheiden avunsaanti ensikodeissa on vähentynyt lähes kolmanneksella. Viime vuonna ensikodissa oli 236 äitiä, kun edellisvuoden määrät ovat olleet yli 300. Ympärivuorokautista apua tarvitsevia yritetään hoitaa entistä enemmän liian kevyissä tuen muodoissa. Perheet ovat eriarvoisessa asemassa, sillä avun saamisen määrittelee pitkälti palveluun ohjaavan kunnan talous, eivät vauvan ja vanhempien tarpeet.
– Usein kuntoutusta tarjotaan vasta viimeisenä keinona ja on tyypillistä, että perheiden kriisit ovat jo niin vaikeita, että kuntoutuminen on hankalaa. Monesti perheiden ongelmat on havaittu jo vauvan odotusvaiheessa, mutta toimenpiteisiin ryhdytään vasta kun lapsi on jo syntynyt ja tilanne on kriisiytynyt pahoin, sanoo Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä

Jaksamiseen haetaan apua chateistä

Ensi- ja turvakotien liiton mukaan ilmapiiri on muuttunut ja perheiden oma aktiivisuus avunhakemiseen on lisääntynyt. Esimerkiksi vauvan uniongelmiin apua hakevia ja oman jaksamisen kanssa kamppailevia vanhempia on ollut ennätysmäärä.
– Neuvontaa ja tukea antavat chat-palvelut ovat helposti lähestyttäviä ja niistä saatu apua rohkaisee vanhempia hakemaan apua myös silloin, kun vaikeudet tuntuvat ylitsepääsemättömiltä. Vanhempien oma-aloitteellisuutta pitäisi kaikin tavoin tukea ja mahdollistaa se, että apua saa ajoissa, sanoo Särkelä.
Liitto järjestää vauvaperheiden uniongelmiin chatin kerran viikossa. Kerralla mahtuu noin 5 vanhempaa ja tulijoita on aina enemmän kuin pystymme auttamaan.

Ensi- ja turvakotien liiton liittokokous 19.5.2019 vaatii: Tulevalla hallituskaudella investoitava lapsiin ja tartuttava ylisukupolviseen syrjäytymiseen

Matalan kynnyksen chatit:

Apua vauvan uneen: ma 9-10.30
Apua päihteitä käyttäville: ma ja ke 17-19 sekä pe 10-12
Apua eroon: ma 16-18, ti 10-12 ja 14-16, ke 12-14, to 10-12, Chatta om skilsmässa varje tisdag klockan 10-12
Apua väkivaltaan : ma 17-19, ti -pe klo 13-15, joka toinen torstai  klo 18-20 teemana vaino

Chat ikkuna  löytyy verkkosivujemme alareunasta sekä teemasivustoilta
www.vauvaitkee.fi
www.apuaeroon.fi
www.nettiturvakoti.fi