Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalvelut auttavat väkivallattoman elämän rakentamisessa ja väkivaltakokemuksista selviytymisessä. Väkivaltatyön palvelut ovat maksuttomia ja niihin voi hakeutua omatoimisesti väkivallan kaikki osapuolet.

Väkivaltaa kokenut voi hakeutua avopalveluihin silloin, kun on kokenut väkivaltaa tai sen uhkaa. Avopalveluihin voi tulla esimerkiksi turvakodissa olon jälkeen tai silloin, kun turvakotiin lähteminen ei ole tarpeellista, mutta väkivaltaan liittyvien asioiden käsittely on. Väkivaltatyön avopalveluissa tuki voi olla puhelinneuvontaa, keskusteluapua, vertaisryhmiä, tuettua asumista tai anonyymi keskustelu chatissa.

Väkivaltaa kokeneiden kanssa työskentelyn tavoitteena on katkaista väkivalta tai sen uhan alla eläminen ja vahvistaa väkivallan kokijan selviytymiskeinoja. Asiakkaan omien voimavarojen, itseluottamuksen ja vahvuuksien tunnistaminen tukevat selviytymisessä. Työskentelyssä autetaan asiakasta myös tunnistamaan väkivallan eri muodot ja niiden vaikutukset ja tuetaan asiakasta oman elämän ja arjen hallinnassa. Väkivaltaa kokeneen osallisuutta ja toimijuutta tuetaan asiakassuhteen kaikissa vaiheissa.

Luotettavan ammattilaisen kanssa työskentelyssä on keskeistä väkivallan kokijan turvallisuus. Turvallisuus väkivaltatyössä sekä työskentelyn edellytys että sen tavoite. Ensi- ja turvakotien liiton väkivaltatyön avopalveluissa ei hyväksytä väkivaltaa missään muodossa eikä kehenkään kohdistuneena.

Väkivallasta on mahdollista päästä eroon ja väkivaltakokemuksista voi selviytyä. Useimmiten tähän kuitenkin tarvitaan ulkopuolista apua, joka auttaa väkivallan tunnistamisessa ja henkilökohtaisessa prosessissa kohti väkivallatonta elämää. Jos omissa lähisuhteissaan tunnistaa merkkejä minkäänlaisesta väkivallasta tai se uhasta, on hyvä ottaa yhteyttä väkivaltatyön ammattilaiseen, jonka kanssa voi turvallisesti ja luottamuksellisesti keskustella tilanteesta ja sopia jatkosta.

Jos läheisessä ihmissuhteessasi on väkivaltaa, älä jää odottamaan parempaa huomista. Hae apua jo tänään.