Väkivaltatyön foorumi 30.-31.8. kokoaa tänä vuonna 220 ammattilaista ympäri Suomea Liikuntakeskus Pajulahteen, Lahteen. 18. kerran järjestettävän valtakunnallisen foorumin teemana on ”Lähisuhdeväkivalta on kansallinen häpeä- tavoitteena turvallisuus.” Yhdessä käyty keskustelu ja ajatusten vaihto vahvistaa eri toimijoiden osaamista lähisuhdeväkivaltatyön kentällä.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisevä työ ja väkivaltaa kokeneiden auttaminen on kehittynyt viime vuosina niin Päijät-Hämeessä kuin koko maassa isoin harppauksin.  Muutosta parempaan on tapahtunut sekä ammattilaisten asenteissa että apua tarjoavien yhteistyössä.

– Ammattilaiset tunnistavat väkivallan entistä paremmin, väkivalta otetaan rohkeammin puheeksi ja taidot ovat karttuneet, iloitsee Jukka Ihalainen, Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja.
Päijät-Hämeessä perheiden auttamisen lähtökohdaksi on otettu turvallisuus. Turvattomuus voi joskus liittyä väkivaltaan, toisinaan ei. Ihmisten kokemusten kysyminen ja kuuleminen on tärkeä alku keskustelulle  ja yhdessä asiakkaan kanssa pitäisi miettiä sopivaa apua. Pääasia on koko palvelujärjestelmän aktiivisuus ja tietoisuus väkivallasta. Väkivaltaa kokeneita autetaan monipuolisesti. Lahden turvakodissa ja sen avopalveluissa autetaan vuosittain noin 700 perhettä.

Ensi- ja turvakotien liiton ylläpitämissä 11 turvakodissa sai apua vuonna 2016 2227 ja väkivaltatyön avopalveluissa apua sai 2790 henkilöä. Kokonaisuutta täydentää valtakunnallisesti palveleva verkkoauttaminen ja tietoa väkivallasta kokoava Nettiturvakoti. Esimerkiksi kahdesti viikossa palveleva Nettiturvakodin Chat auttaa anonyymisti matalalla kynnyksellä väkivaltaa kokeneita.

Poimintoja ohjelmasta

Ke 30.8., klo 12-14 teemana Asenteet
Kysymykseen miten suomalaisten asenteet lasten fyysiseen ja henkiseen kurittamiseen ovat muuttuneet tulee vastaamaan Sauli Hyvärinen Lastensuojelun Keskusliitosta. Amnestyssä työskentelevä Pia Puu Oksanen pohtii puheenvuorossaan, miten asenteet vaikuttavat ja kuinka ihminen halutessaan kuulua joukkoon omaksuu ryhmän ajattelutavan. Kokonaisuuden lopuksi tuodaan terveisiä Nuorten väkivaltafoorumista, missä kuultiin väkivaltaa kokeneiden nuorten ajatuksia väkivallasta selviämisestä.

To 31.8., klo 9-11 teemana Tiedot ja taidot
Miksi uudet ja uudet sukupolvet kohtelevat toisiaan väkivaltaisesti ja kuinka siitä päästäisiin? Vastauksia pohtimassa on turvakodissa työskennellyt perheterapeutti Timo Rytkönen. Kasvatuksellisesta väkivallasta ja sen ehkäisystä on puhumassa Satu Keisala ja pariskuntien kanssa tehtävästä työstä kertoo kriisityöntekijä ja perheterapeutti Antti Kiviniemi.

To 31.8., klo 12-14 teemana Henkinen väkivalta
Miten tuetaan kiusaamista koulussa tai työelämässä kohdanneita? Teemasta alustamassa Kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskus Valopilkusta Saija Salmi. Henkisestä väkivallasta kertoo lastenpsykiatri Jukka Mäkelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Foorumin järjestävät Lahden Ensi- ja turvakoti ry, Ensi- ja turvakotien liitto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Foorumi järjestetään Liikuntakeskus Pajulahdessa, Lahdessa (os. Pajulahdentie 167, 15560 Nastola).

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita osallistumaan! Median ilmoittautumiset: Laura Kouri, tiedottaja, Ensi- ja turvakotien liitto, p. 040 7099498, laura.kouri@etkl.fi

Lisätietoja:

Foorumin koko ohjelma: https://ensijaturvakotienliitto.fi/vakivaltafoorumi

Jukka Ihalainen
toiminnanjohtaja, Lahden ensi- ja turvakoti ry
p. 050 911 2521, jukka.ihalainen@letk.fi

Sirpa Knaappila
turvakodin johtaja, Lahden ensi- ja turvakoti ry
p. 044 357 8560, sirpa.knaappila@letk.fi

Tiina Muukkonen
kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto ry
p. 044 526 5256, tiina.muukkonen@etkl.fi