Väkivaltaa kokeneiden avun saanti paranee, kun Vantaa turvakoti ry muuttaa uusiin tiloihin. Nyt avattavaan turvakotiin tulee lisää paikkoja mikä näin helpottaa Etelä-Suomen ruuhkaista tilannetta. Viime vuonna Vantaan turvakodilla autettiin 116 aikuista ja 148 lasta. Turvakotiin voi aina ottaa yhteyttä, kun lähisuhteissa on väkivaltaa tai sen uhkaa.

Vantaan uudessa turvakodissa on tilaa 14 perheelle ja se tulee auttamaan noin 500 asiakasta vuodessa. Turvakotia ylläpitää Vantaan turvakoti ry ja lisäksi yhdistys tuottaa väkivaltatyön avopalveluita kahdessa toimipisteessä Vantaalla.

– Nyt voimme auttaa yhä useampaa meille hakeutuvaa asiakasta sen sijaan, että joudumme ohjaamaan heitä tilan puutteen vuoksi muualle, iloitsee Kristiina Väänänen, Vantaan turvakoti ry:n toiminnanjohtaja.

Uudet tilat sijaitsevat Koivukylän Asolassa, osoitteessa Koivukylän puistotie 27. Avajaisia vietetään 17.9.

– Uudisrakennus on suunniteltu ja rakennettu turvakotitoimintaa varten.  Suunnittelussa on huomioitu turvallisuuden lisäksi viihtyisyys ja kodinomaisuus. Asiakashuoneissa on omat saniteettitilat, osastoilla on omat keittiöt yhteistä ruoan valmistamista varten, sauna ja oma aidattu leikkipiha. Oman rauhan ja viihtyisyyden lisäksi kovia kokeneille perheille on tärkeää, että lapsille on tilaa leikkiä ja elää tavallista arkea, kertoo Väänänen.
– Uudet, toimivat ja turvalliset puitteet ja vuorokauden ympäri paikalla oleva ammattitaitoinen henkilökunta tarjoavat hyvän ja tarkoituksen mukaisen avun asiakkaille.

Turvakotiin voi tulla lähisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa tai sen uhkaa pakoon. Turvakotiin voi tulla aikuinen yksin tai vanhempi lapsensa kanssa. Asumisen aikana väkivaltaa kokenut pääsee keskustelemaan väkivaltaan erikoistuneen ammattilaisen kanssa tilanteestaan ja yhdessä tehdään suunnitelma tulevaisuudesta. Turvakotiin hakeutuvan kanssa pohditaan yhdessä väkivallan uusiutumisen riskejä ja turvallisuutta kotona. Turvakodissa asutaan muutamasta päivästä pisimmillään useisiin viikkoihin.

Yhdistyksen palveluista saa myös apua pitkäkestoisemmin väkivallan aiheuttaman tilanteen ratkaisemiseen ja väkivallasta toipumiseen.  Avopalvelut auttavat niitä, jotka eivät tarvitse turvakodin välitöntä suojaa, myös väkivaltaa käyttäneitä sekä väkivaltaa kohdanneita lapsia.

– Toipuminen kokemuksesta vie aikaa, eikä pelkkä turvakodin kriisiapu useinkaan riitä. On hurjan tärkeää, että koko perhe saa selviytymiseen tukea, kertoo Väänänen.

Vuonna 2018 Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten ylläpitämässä 17 turvakodissa sai apua 1746  aikuista ja 1601 lasta. Kaikkiaan turvakoteja on Suomessa 27.

Apua väkivaltaan saa aina

Väkivaltaan kannattaa hakea apua heti, eikä jäädä odottamaan tilanteen pahenemista. Usein väkivalta olisi mahdollista estää, jos turvakotiin otettaisiin yhteyttä jo siinä vaiheessa, kun tilanne kotona tuntuu uhkaavalta.

Monesti läheiset huomaavat perheen tilanteen ensimmäisenä. Heillä voi olla merkittävä huoli, että perhe saa ammattiapua ajoissa. Läheisenä väkivaltaan puuttuminen ei ole helppoa. Aloittaa voi esimerkiksi kertomalla mitä on nähnyt tai kuullut ja mistä on huolissaan. Jo asian puheeksi ottaminen voi auttaa väkivallan kierteen katkaisemisessa.

Usein väkivaltana pidetään vain fyysistä väkivaltaa, sellaista joka jättää jäljet ja on helposti tunnistettavissa. Uhkailu, nöyryytys, mitätöinti ja kontrollointi on myös väkivaltaa. Vaikka lapset eivät olisi väkivallan kohteena, uhkaava ilmapiiri vaikuttaa myös heidän elämäänsä. Väkivallan uhrit usein kertovat, että pelko väkivallasta on tilanteessa raskainta.

Väkivaltaan saa aina apua. Nettiturvakodin nimetön chat auttaa arkipäivinä ja sivuilta löytyy paljon tietoa ja tukea oman tilanteen arvioimiseen ja esimerkiksi turvasuunnitelman tekemiseen. Myös väkivaltaa käyttäneet voivat ottaa yhteyttä nimettömällä lomakkeella. Keskusteluapua ja neuvoja saa valtakunnallisesta auttavasta puhelimesta nollalinjasta.

Ensi- ja turvakotien liitto on lapsi- ja perhejärjestö, joka tukee haavoittavissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Liiton 30 jäsenyhdistystä ylläpitää 17 turvakotia, 10 ensikotia sekä 7 päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia. Osa yhdistyksistä keskittyy avopalveluihin.

Yhteystietoja:

Vantaan turvakoti p. 040 4555 543
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula (avopalvelut) p. 040 773 1063
www.nettiturvakoti.fi
Nollalinja p. 080 005 005

 

Lisätietoa:

Kristiina Väänänen
toiminnanjohtaja, Vantaan turvakoti ry
p. 040 542 6938