Oletko alle 2-vuotiaan äiti tai isä ja asut Suomessa? Vastaa kyselyymme, joka koskee vanhemmuutta ja stressiä.

Mitä ajattelet imetyksestä? Entä lapsen ruokailusta? Millaisia kokemuksia sinulla on vanhemmuudesta ja saamastasi tuesta?

Vastaamalla autat meitä kehittämään vauvaperheille tarkoitettua tukea paremmin perheiden tarpeita vastaavaksi. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa 15-20 minuuttia ja voit vastata joko suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Vastauksesi käsitellään nimettömänä.

Vastaa kyselyyn

Kansainvälistä yhteistyötä

Kyselyn toteuttaa Folkhälsanin ja Ensi- ja turvakotien liiton yhteinen Imetys ilman stressiä -projekti yhteistyössä Metropolia ammattikorkeakoulun ja skotlantilaisen Stirlingin yliopiston kanssa.

Folkhälsanin vuonna 2012 äitien imetyskokemuksiin liittyvässä kyselyssä selvisi, että imetys on kokemuksena hyvin erilainen eri perheissä. Moni koki imetyksen olevan vaikeaa ainakin jossain vaiheessa.

Projektin vuonna 2014 tekemässä Vanhemmuuden stressi -kyselyssä vanhemmille aiheuttivat paineita raha-asiat ja yhteisen ajan puute ja kaiken kaikkiaan äidit kokivat olevansa stressaantuneempia kuin isät. Äitejä stressasivat etenkin ulkopuoliset paineet ja isiä puolison jaksaminen. Uuden kyselyn avulla haluamme syventää ymmärrystä siitä, mikä kaikki vaikuttaa vanhempien kokemuksiin imetyksestä.

– Olemme erityisen kiinnostuneita kuulemaan isien tai puolisoiden ajatuksista ja kokemuksista imetykseen ja varhaiseen vanhemmuuteen liittyen, kertoo projektipäällikkö Malin von Koskull.

Alustavia tuloksia kyselystä helmikuussa

Yhteenveto kyselyn tuloksista julkaistaan Ensi- ja turvakotien liiton verkkosivuilla helmikuussa 2017.

Lisätietoja:
Imetys ilman stressiä -projektista verkkosivuilta.

Kyselyä koskevat tiedustelut:
projektikoordinaattori Jaana Wikgren jaana.wikgren@etkl.fi