Vauvan turvakortin avulla keskustelet luontevasti kaikkien vanhempien kanssa vauvan tarpeista. Kortin esimerkkien avulla on helppo nostaa esiin mitä on vauvan hyvä ja turvallinen hoiva ja mikä taas on laiminlyöntiä ja välinpitämättömyyttä. Vauvan turvakortti on päivitetty lokakuussa 2023.

Kaksipuolisen kortin toisella puolella on kuvattu konkreettisesti millaista hoitoa vauva tarvitsee voidakseen hyvin. Vauvan hyvää hoitoa on esimerkiksi hellä kosketus, kiinnostus vauvasta, katsekontakti ja vauvan tarpeisiin vastaaminen. Kortin sininen puoli kuvaa sitä, mikä on saa vauvan tuntemaan olonsa turvattomaksi tai herättää vauvassa pelkoa kuten välipitämättömyys, yksin jääminen tai liian vähäinen syli ja kosketus. Kortissa kerrotaan myös mitä on vauvaan kohdistuva väkivalta eri muodoissa.

Lue kortti

Käytä Vauvan turvakorttia keskustelun tukena

Vauvan turvakortti auttaa vanhempaa pohtimaan asioita vauvan näkökulmasta. Kortin avulla on helppo hahmottaa  vanhempien  vahvuuksia ja myönteisiä tapoja toimia vauvan kanssa. Kortin avulla voi sanoittaa vauvan tarpeita vanhemmille. Ammattilainen voi käyttää korttia vauvan havainnoimiseen ja havaintojen kirjaamiseen.

Kortin sininen puoli toimii vauvaan kohdistuvan laiminlyönnin tai kaltoinkohtelun tunnistamisen ja huolen puheeksiottamisen apuvälineenä. Vauvan turvakortin avulla ammattilainen voi sanoittaa vauvaan liittyvää huolta vanhemmille tai muille vauvaperhettä kohtaaville tahoille.

Vauvaperheitä kohtaava ammattilainen, toimi näin:

  • Tutustu ensin itse turvakortin teemoihin ja luo oma tapasi käyttää sitä
  • Aloita keskustelu kortin myönteiseltä puolelta
  • Käsittele teemoja useamman kerran perheen kanssa, ei kaikkea kerralla
  • Huomioi riittävä aika ja rauhallinen ilmapiiri
  • Keskustele hyvästä hoivasta ja turvallisuudesta kaikkien vauvaperheiden kanssa, ei ainoastaan silloin kun huoli herää.

Jos sinulla herää huoli vauvan turvallisuudesta tai vanhemman pärjäämisestä, kerro selkeästi  mistä asioita olet huolissasi. Etsikää yhdessä vanhemman kanssa tapoja toimia toisin. Kerro myös, jos otat yhteyttä viranomaisiin tai toisiin ammattilaisiin kuten lastensuojelun työntekijään. Muista aina varmistaa vauvan turvallisuus tapaamisen jälkeen.

Kysy lisää Vauvan turvakortin käyttämisestä Vaativan vauvatyön asiantuntijoilta.

Tilaa korttia maksutta käyttöösi Ensi- ja turvakotien liiton sivuilta.

Lue myös:

Tunnista vauvan hätä – vauvan kaltoinkohtelun tunnistaminen ja siihen puuttuminen

Kohti turvallista lapsuutta – kannusta minut vahvaksi