Koronaepidemia on heikentänyt vauvaperheiden jaksamista. Vanhempien uupumus näkyy kasvaneina yhteydenottoina nimettömään chattiin. Vanhemmat kertovat uupumuksesta, loputtomasta univelasta ja yksinäisyydestä. Apua kannatta hakea heti, kun voimat alkavat olla lopussa, sillä vauva ei voi odottaa.

Koronaepidemia heikensi viime vuonna vauvaperheiden jaksamista. Ensi- ja turvakotien liiton vauvaperheiden palveluiden koronavuoden kokemukset kertovat samaa viestiä kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimus. Vauvaperheet ovat jääneet liian yksin pulmien kanssa. THL:en kyselytutkimuksen mukaan noin kolmannes kyselyyn vastanneista 3–6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmista ilmoitti olevansa uupunut. Äideistä noin neljäsosa koki koronaepidemian vähentäneen jaksamistaan.

Vauvaa odottaville ja vauvan saaneille perheille poikkeusolot ovat tarkoittaneet yksinäisyyttä elämäntilanteessa, jossa läheisten ja toisten vanhempien tuki on erittäin merkityksellistä. Vauvaa odottavat vanhemmat eivät ole ehkä päässeet tapaamaan omia vanhempiaan, tulevia vauvan isovanhempia, eivätkä toisia samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Myös lakisääteisiä palveluita, kuten neuvolakäyntejä ja perhevalmennusta on supistettu ja on voinut tulla pitkiä välejä siihen, että kukaan ammattilainen ei ole tavannut perhettä. Perheen hätä ja huoli on voinut jäädä piiloon. Korona aiheuttaa sen, että varsinkin niillä alueilla, joilla rajoitukset ovat tiukimmat, vauvojen vanhemmat ovat todella yksin vastuussa uudesta elämästä.

– Toisenlaisiakin merkkejä on, sillä vauvan vanhemmat ovat myös hakeneet itse aiempaa aktiivisemmin apua. Vuoden ajan palvellut Vauvaperheiden chat on auttanut noin 90 vanhempaa kuukaudessa, kertoo Hanna Sellergren, Vaativan vauvatyön kehittämispäällikkö Ensi- ja turvakotien liitosta.

Vauvaperheiden chatissa voi keskustella ammattilaisen kanssa vauvaperheen arjesta, vauvan unipulmista ja päivärytmistä sekä saada tukea vanhemman omaan jaksamiseen. Chat on usein väylä yhdistysten kasvokkaiseen apuun, sillä ympäri Suomea toimivat päivystäjät ohjaavat vanhemmat esimerkiksi lähimmälle Baby Blues -työntekijälle. Vauvaperheen unipulmiin erikoistuneet unineuvojat osaavat auttaa perhettä yksilöidymmin. Korona-aikaan tapaamiset ovat hoituneet etäyhteyksillä.

Valitettavaa on, että tiivistä tukea saavien perheiden asiakasmäärät liiton palveluissa ovat olleet laskussa jo useamman vuoden. Erityisesti vähentyminen näkyy ensikodeissa, missä perheet saavat tukea ympäri vuorokauden. Ensikotiin tulevilla perheillä on samanaikaisesti useampia vauvan ja vanhempien hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä. Ensikotien pulmana on lyhyet ensikotijaksot, huolimatta siitä, että perheiden kasautuneet ongelmat edellyttäisivät riittävän pitkää kuntoutujaksoa.

Viime vuosien trendi on valitettavasti myös se, että perheet saavat apua aivan liian myöhään ja ensikotiin tulee yhä huonokuntoisempia vanhempia. Syvemmistä vaikeuksista toipuminen kestää kauemmin. Ensikotiin ohjaudutaan suurimmaksi osaksi sosiaalitoimen ohjaamana. Pelkona on, että korona-aika on entisestään vaikeuttanut avun saamista.

THL:en kyselyyn vastanneet vanhemmat kertoivat tuen saamisessa olleen korona-aikana puutteita. Viidesosa äideistä ei kokenut saavansa riittävästi tukea synnytykseen valmistautumiseen. Tämän lisäksi palvelujen antama tuki oli ollut riittämätöntä vanhemman mielialan, jaksamisen ja parisuhteen sekä vauvan nukkumisen ja itkuisuuden osalta.

– Perheiden tulisi löytää tarjolla olevat matalan kynnyksen tukimuodot. Vauvaperhechattien lisäksi matalan kynnyksen tukea löytyy vauvaperhe.fi -sivustolta. Yhdistysten Baby Blues -työntekijät auttavat maksuttomasti puhelimitse ja kasvokkain. Tukea saa moniin vauvaperhearkeen liittyvissä kysymyksissä kuten vauvan uneen, itkuisuuteen ja omaan jaksamiseen liittyvissä pulmissa.
– Neuvolat ja vauvaperheiden kohtaamispaikat ovat avainasemassa levittämään tietoa avusta.

Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. 30 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea. Vuonna 2020 yli 23000 ihmistä sai apua liiton palveluista.

Lisätietoa

Chatistä nopeasti apua: Vauvaperheiden chatistä ja Vauvaperhe ja päihteet – chatistä saa ammattilaisen apua monenlaisiin tilanteisiin. Kun vanhemman voimat ovat lopussa, arki ei suju, vauva ei nuku tai perheessä käytetään päihteitä. www.vauvaperhe.fi