Vauvapysäkki on video- ja podcast sarja, joka käsittelee stressiä vauvaperheen näkökulmasta. Vauvaa odottavat ja vauvaperheiden arjessa on tilanteita, joissa kuormitus voi tuntua ylivoimaiselta. Sarjassa etsitään keinoja siihen, miten näistä tilanteista pääsee eteenpäin sekä pohditaan, miksi vanhemmuus on ajoittain stressaavaa.

Asiallinen tieto hälventää huolta

Tarve asialliselle tiedolle on lisääntynyt koronapandemian aikana. Nyt jo voidaan todeta, että vauvaa odottavien huoli ja ahdistus on lisääntynyt. Vauvan syntymän jälkeen perheet jäävät yksin uudessa tilanteessa. Isovanhempien ja muiden läheisten mahdollisuus olla perheen tukena on rajattua ja monia palveluita ja luontaisia vertaistuen mahdollisuuksia on rajattu. Samaan aikaan tietoisuus stressin terveysvaikutuksista on lisääntynyt ja saattaa lisätä vanhempien kokemaa huolta.

Vanhemmuuteen kuuluu jossain määriä stressiä. Stressi on normaali reaktio, jota tarvitaan muutoksissa selviämiseen ja uusien taitojen oppimiseen. Myös lapsi tarvitsee sopivia annoksia stressiä kehityksen tueksi, mutta tarvitsee aikuista tuekseen näihin tilanteisiin. Väsymys ja huolet haastavat jokaisen kykyä sietää ja hallita stressiä. ”Asiallinen tieto ja avoin keskustelu stressistä helpottaa monia ja hälventää huolia. Se voi auttaa myös hakemaan apua.” toteaa Vauvapysäkin 3. jaksossa haastateltu Psykologi-tutkija Eeva-Leena Kataja FinnBrain-tutkimuksesta Turun yliopistosta

Tietoa ja tukea Vauvapysäkiltä

Vauvapysäkki tekee näkyväksi niitä vauva-arjen tyypillisiä tilanteita, joissa tilanne tuntuu ylivoimaiselta ja vanhemman oma reaktio voi tuntua jopa pelottavan vieraalta. Podcasteissa jatkuva keskustelu auttaa ymmärtämään omaa reaktiota ja siihen johtavia syitä sekä antaa keinoja oman toiminnan säätelyyn stressaavissa tilanteissa. Sarja on tuotettu osana Stressistä säätelyyn – hanketta.

Vauvapysäkin jaksot löydät Vauvaperhe.fi sivuilta.

Lisätietoja

Jonna Lehikoinen

projektipäällikkö,  Stressistä säätelyyn – hanke

04578736903, jonna.lehikoinen@etkl.fi