Vauvat tarvitsevat apua heti, kun perheen voimat ehtyvät. Erityisen tärkeää avun löytäminen on silloin, kun vanhemmalla on päihdeongelma. Lahdessa päihdeongelmaiset perheet saavat apua Pidä kiinni -avopalveluyksikkö Jannikassa, joka on tähän mennessä auttanut 30 perhettä.

Useimmat vauvaa odottavat vanhemmat pystyvät jättämään raskausaikana päihteiden käytön ja vauva saa kasvaa turvallisesti. Ne isät ja äidit, joilla päihdeongelma on niin vaikea, että käyttö lopettamisyrityksistä huolimatta jatkuu, tarvitsevat nopeasti erityistä apua jo alkuraskaudesta lähtien. Päihteiden käyttöön liittyy paljon häpeää ja syyllisyyttä, mikä estää perhettä hakemasta apua. Usein vanhempi ei tunnista vakavaa tilannettaan, jolloin avun vastaanottamiseen tarvitaan erityistä kannustusta ja rinnalla kulkemista.

Korona-aika on lisännyt huolta perheistä. Ensi- ja turvakotien liiton arvion mukaan odottaville ja vauvaperheille tärkeiden neuvoloiden resurssit eivät tällä hetkellä ole riittävät. Myös THL on todennut marraskuun alussa julkaistussa selvityksessään, että korona-aikana karsittiin neuvolapalveluja, mikä on johtanut alueellisiin eroihin palvelujen saannissa. Toimeentulovaikeudet ja päihdeongelmat ovat selvästi kärjistyneet poikkeusaikana.

− Apua tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Erityisen ajankohtaista on ammattilaisten ja muiden toimijoiden tietoisuuden lisääminen entisestään vauvatyömme tarjoamasta avusta ja tuesta. Tähän tarjoaa hyvän mahdollisuuden toimivat verkostot täällä Päijät-Hämeessä, sanoo Lahden Ensikodin johtaja Sirpa Lampinen.
− Vanhempien yksinäisyys ja vaikeudet ovat kasvaneet korona-ajan myötä. Pidä kiinni -avopalveluyksikkö Jannikassa on kehitetty etsivää- ja matalan kynnyksen työtä perheiden tavoittamiseksi. Olemme valmiina menemään sinne, missä meidät on turvallista kohdata, sanoo ohjaaja Julia Ollila.

Vauvaperheiden auttaminen Päijät-Hämeessä vahvistui syksyllä 2019, kun Lahden ensi- ja turvakoti ry avasi päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttamiseen erikoistuneen Avopalveluyksikkö Jannikan. Jannikassa autetaan vauvaperheitä odotusajasta lähtien silloin, kun alkoholi, lääkkeet tai huumeet aiheuttavat ongelmia. Apua saa myös nimettömästi ja yhteyttä voi ottaa huolestunut läheinen. Avopalveluyksikkö Jannika on osa valtakunnallista Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® -hoitojärjestelmää.

Valtakunnallisesti erityisen huolestuttavaa on, että päihteitä käyttävien äitien kuntoutukseen pääsy on vaikeutunut entisestään. Joillain paikkakunnilla Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni –ensikotien kuntoutuspaikoista on ollut ajoittain käytössä vain puolet. Huolestuttavinta on, että juuri odotusaikana päihteitä käyttävien äitien pääsy kuntoutukseen on vaikeutunut entisestään. Tämä on ristiriidassa tutkittuun tietoon odotusajan tärkeydestä sekä korona-aikana lisääntyneen huumeiden käytön kanssa.

− Kuulemme myös viestiä, että perheet päätyvät hoitoon entistä huonokuntoisempana, jolloin tarvitaan tiivistä, intensiivistä tukea. Pitkällä aikavälillä, usein koko elämän ajan kasautuneet pulmat, eivät korjaudu hetkessä, muistuttaa asiantuntija Niina Kokko Ensi- ja turvakotien liitosta.

Vauvaperheet saavat apua Päijät-Hämeessä

Vauvaperheet ovat saaneet apua Lahden ensi- ja turvakoti ry:n palveluista jo 75 vuoden ajan. Yhtä perhettä auttaa unirytmin korjaaminen, apu erontilanteessa, vertaisuus kohtaamispaikka Perhetuvalla tai vankka tuki odotus- ja vauva-aikana ensikodissa.

Väsynyt vauvaperhe saa apua vanhemman uupumukseen ja vauvan unirytmin korjaamiseen Baby Blues -työntekijältä. Usein tilannetta helpottaa jo keskustelu ja ratkaisut löytyvät yhdessä. Työntekijään voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai verkkosivujen chatissä. Perheille apu on maksutonta.

Päiväryhmä Peukaloinen auttaa perheitä silloin, kun vanhemmat ovat uupuneita, vanhemmuus on hukassa tai arki voi olla kaoottista. Ryhmässä opetellaan yhdessä päivärytmiä, vauvan hoitoa ja ruoan laittoa, tuetaan vuorovaikutukseen lapsen kanssa ja lähtemään hänen kanssaan ulos.

Ensikodin kodinomainen yhteisö sopii perheille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista tukea eikä vanhempi selviä vauvan hoidosta. Usein myös lastensuojelu on huolissaan perheen tilanteesta. Ensikoti auttaa ympäri vuorokauden vauvaa ja perhettä yhdessä ja työntekijät ovat erikoistuneet nimenomaan odotus- ja vauvavaiheen sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. On erityisen tärkeää, että vauvaperheet saavat apua riittävän pitkään.

Vauvaperheiden tukena on myös perheiden muut palvelut kuten eroauttaminen ja väkivaltatyö. Yhdistyksen 45 ammattilaisen lisäksi perheiden tukena on kymmeniä vapaaehtoisia ja kansalaisjärjestössä jäsenet mahdollistavat yhdistyksen toiminnan.

− Pystymme tukemaan perheitä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti vaikeissa elämäntilanteissa, Lahden ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Jukka Ihalainen summaa.

Vauvafoorumi 17.–18.11. – Sirpaleesta ehjäksi Lahden Sibeliustalossa

Vauvafoorumi kokoaa yli 150 vauvaperheitä kohtaavaa ammattilaista Lahteen. Vuoden 2021 teemana on Vauvaperhe ja päihteet. Tapahtuman järjestävät yhteistyössä Ensi- ja turvakotien liitto sekä Lahden ensi- ja turvakoti ry.

Foorumin tärkein viesti ammattilaisille on, että päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kannattaa ja on mahdollista. Joskus se vaatii ammattilaisilta aikaa ja paneutumista mutta vauva ei voi odottaa.

 

Lisätietoja

Jukka Ihalainen
toiminnanjohtaja, Lahden ensi- ja turvakoti ry
p. 050 911 2521

Niina Kokko
asiantuntija, Pidä kiinni -hoitojärjestelmä, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 345 0223