Ensi-ja turvakotien liitto sekä ruokakasvatusyritys Venner käynnistävät yhteistyössä uuden auttamisen mallin: Keittiökummi-kampanjan. Kampanjalla vastataan korona-ajan pitkittyessä vähävaraisten perheiden avunhuutoon ja luodaan pitkäkestoista apua perheille ravitsevan, uutta opettavan ruoka-avun turvin. Venner ja Ensi- ja turvakotien liitto kutsuvat yrityksiä perheiden Keittiökummeiksi – luomaan huomisen hyvinvointia yhteiskuntaamme.

Jo ennen korona-aikaa Suomessa arvioitiin olevan jopa 120 000 köyhää lasta, ja terveyserot ovat Suomessa – hieman ehkä yllättäen – länsimaiden jyrkimpiä. Pandemian seurauksena haasteet vähävaraisissa perheissä ovat kärjistyneet. Jokaiselle lapselle lounas -kampanjan kautta autoimme viime kevään ja syksyn aikana yrityskumppaneidemme avulla arviolta 20 000 lasta. Nyt pandemian pitkittyessä avun tarve on valitettavasti edelleen korostunut, ja tilanteesta kärsivät eniten juuri ne perheet, joilla on muitakin haasteita elämäntilanteessaan.

Ensi-ja turvakotien liitto sekä Venner käynnistävät nyt yhteistyössä uuden auttamisen mallin: Keittiökummi-kampanjan. Kampanja mahdollistaa Ensi- ja turvakotien liiton yhdistysten asiakasperheille pitkäaikaisen, vaikuttavan ravitsemuksellisen tuen Venner-ruokakonseptin muodossa yhteistyössä kumppaniyritysten kanssa. Kuukausittain perheelle mahdollistettava Venner-konsepti opettaa uusia taitoja vaikuttaen positiivisesti perheiden ruokaympäristöön sekä helpottaa perheitä myös taloudellisesti. Autettavat perheet ovat joko vähävaraisia yhden huoltajan perheitä tai perheitä, jotka rakentavat uutta, hyvää arkea Ensi-ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten tukemana.

Kampanjan kautta yrityksillä on mahdollisuus toimia Keittiökummeina auttaen perheitä kuukausittain koko vuoden ajan. Apu on konkreettista, vaikuttavaa ja mahdollistaa uuden arjen rakentamista, sekä uusia oppeja perheiden keittiöihin. 

Vaikuttavaa ruokakasvatusta perheiden parhaaksi

Auttamisen muotona kampanjassa toimivat Venner-ruokalaatikot, jotka sisältävät kaikki tarvittavat ainekset viikon ravitseviin pääaterioihin 4–6-henkiselle perheelle, välipaloja ja hedelmiä, ruokaohjeet sekä Sana Solin D-vitamiinivalmisteen. Lisäksi perheet saavat sähköisen kokkikurssin monipuolisine reseptivideoineen. Vennerin konsepti on tutkitusti vaikuttava, palkittu sosiaalinen innovaatio, joka edistää ravitsevan ruoan tasa-arvoa yhteiskunnassamme.

Säännöllisen avun keinoin Venner pyrkii vähentämään vähävaraisten perheiden lasten kohtaamia ongelmia, joita ovat niin ravitsemustiedon ja -taitojen puutteellisuus, ja niiden yhteys terveyteen, sekä erilaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja oppimiseen liittyvät haasteet. Yhteiskunnassamme on yhä lapsia, joille nälkä ja ruoan puutteen kokema huonommuus on osa arkea.

Keittiökummi-kampanjan kautta luodaan hyvinvointia yksilön kautta koko yhteiskuntaan. Yhdessä yritysten kanssa autetaan perheitä konkreettisesti ravitsevalla ruoalla ja uusilla opeilla, sekä luodaan tulevaisuuden tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Hyvin ravittuna lapset jaksavat oppia uutta!

Löydetään yhdessä tapa auttaa

Vennerin Keittiökummi-kampanjat mahdollistavat avun perheisiin, joissa se on nyt korvaamattoman tärkeää. Kampanjoihin osallistuvat yritykset saavat myös itselleen vuoden käyttöoikeuksia Vennerin keittiössä -palveluun, palautteita autetuilta perheiltä sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, sekä kampanjaa näkyväksi tekeviä somemateriaaleja.

Tervetuloa mukaan Vennerin ja Ensi-ja turvakotien liiton joukkoihin luomaan huomisen hyvinvointia! Löydetään yhdessä yrityksellenne auttamisen tapa ja laajuus.

 

Lisätiedot

Emilia Järvinen, Venner, +358505606086 emilia@venner.fi
https://www.venner.fi/

Riitta Särkelä, Pääsihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto, +3585063663 riitta.sarkela@etkl.fi
https://ensijaturvakotienliitto.fi/

Lue lisää kampanjastamme: https://www.venner.fi/pages/kampanjat