Sipilän hallituksen uusi esitys tuoda nelosoluet, vahvat siiderit, ajattelen_sinua_kansilonkerot ja ns. limuviinat myyntiin päivittäistavarakauppoihin on epäonnistunut ratkaisu. Ensi- ja turvakotien liitto on erityisesti huolissaan odottavista äideistä ja vauvaperheistä, jotka käyttävät runsaasti päihteitä.

”Jo tällä hetkellä 6 prosenttia odottavista äideistä on päihderiippuvaisia. Alkoholin helpompi saatavuus lisää näiden äitien määrää”, muistuttaa Maarit Andersson Ensi ja turvakotien liitosta.

”Yhä useampi vauva altistuu alkoholille.”, toteaa Andersson.

Vuosittain 3600-6000 sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia. Alkoholin eriasteisesti vaurioittamia lapsia syntyy vuodessa vähintään 600. Viime vuosina päihteiden käyttö on lisääntynyt erityisesti nuorten naisten keskuudessa. Ongelmat eivät koske vain pientä vähemmistöä, vaan myös työssä käyvät, koulutetut naiset kuluttavat runsaasti alkoholia.

Limuviinojen tuominen päivittäistavarakauppaan laajentaa tuotevalikoimaa nuorten suosimaan suuntaan. Maissa, joissa näitä tuotteita on ollut helposti saatavilla, myös alaikäisten alkoholinkäytöstä on syntynyt ongelmia.

”Tunnusomaista on, että päihdekuntoutukseen hakeutuneilla odottavilla äideillä päihteiden käyttö on alkanut hyvin nuorena”, Andersson muistuttaa.

Tutkimusten mukaan yksi tehokkaimmista keinoista vähentää alkoholihaittoja on kaupoissa ja kioskeissa myytävän alkoholin vahvuuden vähentäminen. Nyt ollaan tekemässä päinvastaista ratkaisua. Ensi- ja turvakotien liitto toivoo, että lainsäädäntömuutoksesta tehtäisiin huolellinen vaikutusten arviointi. Erityisesti olisi ennakoitava lapsiin ja perheisiin kohdistuvat vaikutukset. Jo tällä hetkellä liian moni lapsi kärsii äitien ja isien liiallisesta alkoholin käytöstä perheissä.

On tärkeää, että hallituspuolueet arvioivat nyt myös, miten riittävä päihdekuntoutus toteutetaan haittojen kasvaessa. Tälläkään hetkellä odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdekuntoutukseen erikoistuneen valtakunnallisen hoitojärjestelmä pysyvä rahoitus ei ole vielä varmistunut.

”Vapautuva alkoholipolitiikka ja samanaikainen puhe päihteitä käyttävien odottavien pakkohoidosta on erikoinen yhtälö”, ihmettelee Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri.
”Viisaalla alkoholipolitiikalla on iso merkitys lasten suojelun kannalta.”

Päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä kannattaa hoitaa. Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni® -kuntoutus on erittäin tuloksellista. Suurin osa kuntoutuksessa olleista äideistä pystyy toimimaan vauvan ensisijaisena huoltajana. Tiedetään myös, että äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin Suomessa.

Lisätietoja

Maarit Andersson, kehittämispäällikkö,
Ensi- ja turvakotien liitto ry, p. 040 735 822, maarit.andersson@ensijaturvakotienliitto.fi

Riitta Särkelä, pääsihteeri,
Ensi- ja turvakotien liitto ry, p. 050 63663, riitta.sarkela@ensijaturvakotienliitto.fi