Nuoret kertovat kokemastaan väkivallasta yleensä ensimmäisenä ystävälle. Seurustelusuhteessa koetusta väkivallasta kertomisen kynnys on korkea, mutta selviytymisen kannalta on tärkeää, että vaikeasta asiasta saa puhuttua jollekin. Ystävän kannustavat sanat voivat olla tärkeä ensimmäinen askel avun hakemiseen.

Ensi- ja turvakotien liiton kysely selvitti nuorten seurustelusuhteessa kokemaa väkivaltaa. Kysely toi esiin, miten väkivalta ilmenee, millaista väkivalta nuoret kokevat seurustelusuhteissa ja miten nuori on saanut apua. Verkkokysely nosti esille huolen nuorten seurustelusuhteita leimaavasta väkivallasta. Väkivalta on vakavaa ja monimuotoista ja vaikutuksiltaan erittäin haavoittavaa. Nuoret kuvaavat vastauksissaan moninaista henkistä väkivaltaa sekä raakaa fyysistä väkivaltaa.

Väkivallasta voi kuitenkin selviytyä. Merkittävä asia selviytymisessä on asiasta puhuminen jollekin ulkopuoliselle. Suurin osa nuorista (74 %) on kertonut väkivallasta ystävälle. Sama tulos on noussut esille myös muissa kyselyissä ja tutkimuksissa. Jos nuori kertoo väkivallasta, hän kertoo siitä useimmiten ystävälle.

Kertominen on usein vaikeaa, koska mielessä liikkuu pelkoa ja häpeää. Valitettavan usein väkivallan kokemuksista syytetään itseä. Verkkokyselyyn vastanneista nuorista 10 % ei ole kertonut kokemastaan väkivallasta kenellekään. Suurin syy puhumattomuudelle on pelko ja tiedon puute. Huolestuttavaa on, että lähes joka viides nuorista kokee, että kukaan ei ole kuunnellut tai uskonut heitä.

− Ystävä voi tehdä paljon. Jo se, että kysyy mitä toiselle kuuluu voi auttaa kertomaan vaikeuksista, muistuttaa Tuulia Kovanen, väkivaltatyön asiantuntija Ensi- ja turvakotien liitosta.
− Kaverille voi etsiä tietoa ja muistuttaa, että seurustelusuhteessa ei pidä joutua pelkäämään. Menemällä yhdessä turvallisen aikuisen luo tai esimerkiksi Nettiturvakodin chattiin. Chatista voi tulla kysymään neuvoa myös ystävän puolesta.

Nuoret tarvitsevat edelleen runsaasti tietoa siitä, mikä on turvallista seurustelua ja mikä taas väkivaltaa ja väärin. Kyselystä nousee, että selkeimmäksi syyksi avun hakemiseen on ymmärrys (31 %) siitä, että tapahtunut on väkivaltaa ja väärin. Toiseksi (28 %) asiaksi nousi huoli omasta tai muiden terveydestä ja jaksamisesta. Kolmantena (26 %) oli tunne siitä, että on kyllästynyt pelkäämään.

Ensi- ja turvakotien liiton toteuttamaan kyselyyn vastattiin nimettömänä liiton verkkosivuilla ja lähisuhdeväkivaltaan keskittyvällä Nettiturvakoti.fi -verkkosivustolla. Vastaajat löytyivät myös nuorille kohdistetun somemainonnan avulla. Valtakunnalliseen verkkokyselyyn vastasi 290 nuorta. Kyselyn tulokset kuvaavat niiden nuorten kokemuksia, joilla on ollut seurustelusuhteessa väkivaltaa. Lue lisää selvityksestä: ensijaturvakotienliitto.fi/seurusteluvakivalta

Näin autat ystävää: nettiturvakoti.fi/nuoret/nain-haet-apua/#ystava

Nettiturvakodin nimetön chat auttaa jokaisena arkipäivänä. Chat on avoinna ma 17-19, ti – pe 13-15 sekä pe 10-12. Asiantuntijan kanssa voi tulla juttelemaan vaikkapa kaverin kanssa.

Kampanja turvallisesta seurustelusta

Ensi- ja turvakotien liitto haluaa Ystävänpäivänä lisätä tietoa väkivallasta ja turvallisesta seurustelusta ja kannustaa olemaan se ystävä, jolle vaikeuksista uskaltaa kertoa. Samalla annetaan eväitä siihen, miten on hyvä toimia, kun joku kertoo kokemastaan väkivallasta. Kampanja toteutuu liiton ja jäsenyhdistysten some-kanavilla 11.-14.2.2020

Lisätietoja

Tuulia Kovanen
asiantuntija, väkivaltatyö, Ensi- ja turvakotien liitto
p. 050 432 8470