”Eropäätös tehtiin raskausaikana, yhteisen lapsen odotus sai aivan uuden käänteen. Lastenhuoneen sisustaminen yhdessä vaihtui tavaroiden kantamiseksi omaan asuntoon. Nyt pelkään, etten pääse mukaan vauvan elämään koska lähdin.”*

”Mä olen tosi vihainen erosta. En tiedä voinko enää luottaa siihen ikinä. En haluaisi olla sen kanssa missään tekemisissä enkä tarvitse sitä. Saan sukulaisilta riittävästi apua vauvan kanssa.”

Erotilanteessa vanhemmat joutuvat haastavan tilanteen ääreen: eroa läpikäydessä tulisi samanaikaisesti luoda pohjaa eron jälkeiselle yhteistyövanhemmuudelle. Mikäli ero tapahtuu vauvan odotusaikana tai vauvan ollessa pieni, tuo vauvavuoden erityisyys vielä lisähaasteita vanhemmille. Ne tapaamisratkaisut, jotka toimivat hyvin isompien lasten kohdalla, eivät useinkaan sovi vauvalle vauvan kehitystason ja erityistarpeiden vuoksi. Vauvalle tulisi turvata mahdollisuus luoda kiintymyssuhde kumpaankin vanhempaansa, vaikka vanhemmat asuvat erillään. Tämän toteutuminen edellyttää yleensä tiiviitä tapaamisia, joiden myötä vanhemmat ovat usein yhteydessä toisiinsa parisuhteen päättymisestä huolimatta.

”Tuntuu vaikealta mennä vanhaan kotiin hoitamaan vauvaa. On vaikeaa kohdata toinen vanhempi niin usein. Ymmärrän kuitenkin, että vauvan vuoksi näin on nyt mentävä. Onneksi saimme tapaamisten pelisäännöistä hyvin sovittua ulkopuolisen tuella.”

Vantaan lastenvalvojat lähtivät yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton Ero lapsiperheessä -työn kanssa kehittämään sovinnollista vauvaerityistä työtapaa sopimusneuvotteluihin. Tavoitteena oli, että pystyisimme lastenvalvojina aiempaa paremmin nostamaan esiin vauvan näkökulman tarpeet sekä yhteistyövanhemmuuden tärkeyden vanhempien neuvotellessa vauvaikäisen lapsensa asioista lastenvalvojan luona.

Päädyimme kehittämistyössä kokeilemaan kahta työkalua. Laadimme vauvan vanhemmille suunnatun kirjeen, jossa kerrottiin perustietoja vauvan tarpeista. Kirjeessä tuotiin esiin molempien vanhempien sekä heidän keskinäisen vanhemmuussuhteensa merkitystä lapselle. Hyödynsimme aiempaa aktiivisemmin Yhteistyövanhemmuuden kolmiota vauvaikäistä lasta koskevissa sopimusneuvotteluissa.

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä. Yhteistyövanhemmuuden kolmio auttaa hyvällä tavalla konkretisoimaan ja visualisoimaan sekä vanhempien parisuhteen erillisyyttä vanhemmuussuhteesta että yhteistyövanhemmuuden merkitystä lapselle. Vauva-ajan erityispiirteiden esiinnostaminen auttaa vanhempia ymmärtämään paremmin vauvan tarpeita ja niiden huomioimisen ensisijaisuutta, mikäli vanhemman omat toiveet ovat ristiriidassa vauvan tarpeiden kanssa.

”Tuntuu vaikealta päästää toinen omaan kotiin. Puhuimme lastenvalvojalla, että vauvan pitäisi saada kuitenkin olla myös toisen vanhemman kanssa, ja tapaamiset minun kotonani olivat meidän vanhempien mielestä näin aluksi paras vaihtoehto. Pelkäsin ensin, miten toinen pärjää vauvan kanssa, kun kokemusta vauvanhoidosta ei ollut. Välimme ovat vieläkin hankalat ja olen hänelle vieläkin vihainen. Toisaalta näen nyt, että hän on tosi hyvä vanhempi lapselle.”

Jo etukäteen tiesimme, että eroa läpikäyvien vauvaperheiden tilanteet ovat hyvin moninaisia. Ero on voinut tulla pitkän parisuhteen jälkeen tai vanhemmilla saattaa olla takanaan vain lyhyt tapailu. Vauva voi olla kauan odotettu tai raskaus yllätys  molemmille vanhemmille. Vauva voi olla vanhempien ensimmäinen lapsi tai isomman sisarusparven nuorimmainen. Eropäätöstä on saatettu kypsytellä yhdessä pitkään tai ero voi tulla toiselle osapuolelle yllättäen. Myös yhteistyövanhemmuuden haasteiden luonne vaihtelee, mutta teemoina luottamus, kunnioitus, kommunikaatio sekä sitoutuminen ovat sellaisia, jotka lähes kaikkien vanhempien kanssa tulevat keskusteluissa esille. Siinä missä huoltajien tulisi lapsen asioista sopiessaan ottaa huomioon kunkin lapsen yksilöllinen tilanne, tulisi lastenvalvojan työssään ottaa huomioon kunkin perheen yksilöllinen tilanne.

Osa vanhemmista pystyy hyvin ja joustavasti sopimaan vauvan asioista vauvan tarpeet huomioiden. Osa tarvitsee kuitenkin enemmän tukea. Lähes aina, mutta erityisesti erotilanteen ollessa vaikea, vanhempia voi auttaa prosessimainen työskentely lastenvalvojan kanssa.  Tällöin vauvan tapaamisista voidaan tehdä aluksi lyhyitä, esim. 3-6 kk kestäviä sopimuksia, joita tarkistetaan vauvan kasvaessa. Prosessin aikana  lastenvalvojan luona keskustellaan vanhempien yhteistyön sujuvuudesta ja etsitään yhdessä toimintatapoja haasteellisiin tilanteisiin. Tarvittaessa vanhempia ohjataan muiden palveluiden piiriin.

Vanhempien keskinäisten välien ollessa vaikeat vanhempien huomio kiinnittyy helposti yhteistyön ongelmiin. Sopimusneuvottelutilanteissa lastenvalvojan on tärkeätä antaa vanhemmille positiivista palautetta. Usein vanhempien yhteistyössä on paljon enemmän hyviä asioita, kuin vanhemmat ovat itse huomanneet. Niiden esiin nostaminen lisää vanhempien keskinäistä luottamusta asioiden sujumiseen.

”Kävimme taas lastenvalvojalla, oli sattumalta lapsen ensimmäinen syntymäpäivä. Sovimme tapaamisista jonkin aikaa eteenpäin. Asiat ovat sujuneet yllättävän hyvin. Lastenvalvoja sanoi, että hänen nähdäkseen olemme onnistuneet hyvin yhteistyön parantamisessa ja pystyneet nostamaan vauvan tarpeet etusijalle, vaikka alkutilanne oli tosi vaikea. Se tuntui hyvältä kuulla – ja tottahan se on.”

 

Erofoorumi 2020 teemana on vanhempien ero raskausaikana tai vauvavuoden kuluessa. Tule kuuntelemaan puheenvuoro varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden merkityksestä vanhempien erotessa sekä työntekijän mahdollisuudesta toimia vanhempien tukena. paikan päällä myös kokemusasintuntijan näkökulma eroamiseen vauvaperheen arjessa. Ohjelmassa on käytännön työelämän puheenvuorot vauvaerityisestä tapaamispaikkatoiminnasta sekä lastenvalvojien työskentelystä vauvaperheiden erotilanteissa. Mukana myös Mulla on välii -näyttely lasten ja nuorten kokemuksista ja kuulluksi tulemisesta vanhempien erotessa. Päivän ohjelma ja ilmoittautuminen tästä.

Kirjoittaja: Katri Hyytiä, lastenvalvoja, Perheoikeudellisten asioiden yksikkö, Vantaan kaupunki

*Kursivoidut tekstit ovat kuvitteellisia, asiakastyökokemuksen pohjalta luotuja esimerkkejä.

Kuva: Pixabay