Turvassa-hankkeessa autettiin vuonna 2021 eronneita vanhempia ja heidän lapsiaan yksilötapaamisissa ja vertaisryhmissä. Apua sai yhteensä 34 lasta ja 48 vanhempaa, mukaan lukien bonusvanhemmat ja muut tärkeät läheiset. Ryhmätoimintoihin osallistui kuusi vanhempaa ja neljä lasta.

Pitkällä aikavälillä syntyneidein umpisolmujen avaaminen vie aikaa. Hankkeen asiakastyössä havaittiin, että huoltoriidan vuoksi lapsia ja vanhempia usein torjuttiin avun piiristä. Pysähtyminen tilanteen äärelle ja avun tarjoaminen eron kaikille osapuolille yhtäaikaisesti voi kuitenkin tuoda uudenlaisia ratkaisuja pitkittyneisiin erokonflikteihin ja ehkäistä oikeudenkäyntien kierrettä.

Pitkittynyt huoltoriita tulisikin tunnistaa lapsen kaltoinkohteluksi ja riskisignaaliksi, joka käynnistää avun saamisen eikä estä sitä. Lasten suojelu väkivallalta on kaikkien ammattilaisten tehtävä ja pitkittyneissä erokonflikteissa erityisesti henkinen väkivalta tulee esille monella tavalla.

Vanhempien yhteistyö sujuu paremmin – muutos on mahdollista

Keräsimme hankkeen asiakkailta systemaattisesti tietoa elämäntilanteen muutoksista. Tätä varten loimme alku- ja loppukartoituslomakkeet keskustelun tueksi vanhempien tapaamisiin. Strukturoitu kartoitus auttoi vanhempia ja työntekijöitä saamaan syvällisemmän käsityksen tilanteesta, lasten ja vanhempien hyvinvoinnista ja konfliktia ylläpitävistä tekijöistä. Kartoituksessa otettiin systemaattisesti myös väkivallan eri muodot puheeksi. 

Vanhempien konfliktin lievittyminen heijastui myönteisellä tavalla myös lasten elämään.

Loppukartoituksista kävi ilmi, että vanhempien yhteistyö oli alkanut sujumaan aiempaa paremmin, elämäntilanteen kuormittavuus ja stressaavuus oli vähentynyt ja henkinen väkivalta sekä vieraannuttaminen olivat lieventyneet huomattavasti. Lisäksi vanhempien tyytyväisyys lasteen huoltajuudesta tehtyihin ratkaisuihin kasvoi. Vanhempien konfliktin lievittyminen heijastui myönteisellä tavalla myös lapsen elämään. Muutos parempaan on siis mahdollista, kun vanhemmat löytävät työskentelyn avulla yhteisen tahtotilan lisätä omaa ja lasten hyvinvointia.

”Olen oppinut uusia tapoja suhtautua toisen vanhemman yhteydenpitoon siten, ettei se kuormita minua koko ajan.”

Tapaamiset onnistuvat, kun lapsi ja vanhemmat saavat apua

Joskus vanhempien tilanne jumittuu pitkäkestoiseksi konfliktiksi tai erotilanteessa on useita lapsen turvallisuutta ja hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä. Tällaisiin tilanteisiin vanhemmat saivat Turvassa-hankkeen työntekijöiltä tukea rinnakkaisvanhemmuuden rakentamiseen. Vanhemmuuden tukemisessa tavoitteena oli rinnakkaisvanhemmuus, koska vanhempien yhteistyö- ja sovitteluyritykset eivät olleet tuottaneet tulosta eikä yhteistyövanhemmuuden rakentamiselle ollut riittävän turvallisia edellytyksiä.

Pitkäkestoisen traumainformoidun työskentelyn avulla voitiin vahvistaa lasten ja vanhempien turvallisen yhteyden luomista, huomioiden aiempien vaikeiden ja traumatisoivien kokemusten vaikutukset nykytilanteeseen. Vanhempien luottamus toisiinsa vahvistui pikkuhiljaa ja he kykenivät pitämään lapsen paremmin keskustelun keskiössä. Eräiden vanhempien kohdalla puheyhteys löytyi kuuden vuoden oikeustaistelujen jälkeen.

”Lapsen tapaamiset toteutuivat pitkän kontaktikatkon jälkeen.”
”Vaihdot onnistuvat nyt paremmin.”

Lapsen omissa tapaamisissa oli tärkeää vahvistaa lapsen toimijuutta, turvallisuuden kokemusta ja selviytymiskeinoja. Työskentelyn avulla kuukausia kestäneitä kontaktikatkoja saatiin pysäytettyä ja lapsen ja toisen vanhemman tapaamiset saatiin taas käyntiin.

”Enää ei jännitä niin paljon, kun vanhempi hermostuu.”
”On kiva, kun äiti ja isä tulivat neuvola-tapaamiseen yhdessä.”

Lasten tapaamisriitoihin liittyvä häiriökysyntä vähentyi merkittävästi tai loppui kokonaan. Vanhemmat kokivat helpottavana, että lapsilla oli puolueeton taho, jossa he saivat puhua asioita äidistä ja isästä ilman, että tarvitsee miettiä vanhempien reaktioita. Lapsia on rauhoittanut tieto siitä, että on lupa jutella työntekijän kanssa. Eräs vanhempi kuvasi lapsensa luottamuksen vanhempiin lisääntyneen, kun hän tiesi, että myös vanhemmmat saavat apua.

Nämä onnistumisen kokemukset luovat toivoa ja vahvistavat käsitystämme siitä, että lapsia ja vanhempia voi ja tulee auttaa, ja tämä on kaikkien ammattilaisten yhteinen tehtävä.

Parhaimmillaan oikea-aikainen auttaminen ehkäisee konfliktin pitkittymistä ja huoltoriitoja.

Miten kehittämistyö jatkuu

Vuonna 2022 Turvassa-hanke jatkaa vanhempien vertaisryhmätoiminnan kehittämistä ja kokemusasiantuntijat otetaan mukaan toiminnan kehittämiseen. Lisäksi tuemme moniammatillisten konsultaatiorakenteiden luomista ammattilaisten tueksi vaativiin erotilanteisiin, tehden yhteistyötä hankkeen kuntakumppaneiden ja hyvinvointialueiden sekä OT-keskusten kanssa. Kehitettyjä työkäytäntöjä juurrutetaan laajasti ammattilaisten keskuuteen koulutusten ja uunituoreen käsikirjan avulla.

Tutustu Vaativan erotyön käsikirjaan! Löydät kirjasta tutkimustietoa ja lisäymmärrystä ilmiöstä sekä uusia lähestymistapoja ja työkäytäntöjä asiakastyöhön.

Tulevat koulutukset:
Riskinarviointi vaativissa erotilanteissa (verkkokurssi)
Alku- ja loppukartoitus konfliktoituneessa erotilanteessa 16.2.2022 ->
Rinnakkaisvanhemmuus 29.4.2022 ->

Apua vanhemmille ja lapsille jäsenyhdistyksistä:

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhditykset 21:llä paikkakunnalla tarjoavat apua ero- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Turun Eroauttamistyö Silta tarjoaa apua eroaville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Pilarista saa apua lähisuhde- ja perheväkivaltaan. Tenavatupa on vanhempien ja lasten tukena valvotuissa tai tuetuissa tapaamisissa ja vaihdoissa. Mikkelissä/Etelä-Savon alueella apua ero- ja väkivaltatilanteisiin tarjoaa Viola – väkivallasta vapaaksi ry

Kirjoittaja: Johanna Vaitomaa

Johanna Vaitomaa toimii Ero lapsiperheessä -työn erityisasiantuntijana.