”Sain enemmän hyvää kuin osasin odottaa ja perheemme sai meille oikealta tuntuvaa apua.”

Nämä lauseet kuulin vielä meneillään olevalla vaativan vauvatyön auditointikierroksella. Tämä palaute on yksi monista vaikuttavista ja tunteita koskettavista palautteista, joita näissä tilaisuuksissa olen päässyt kuulemaan. Toinen mieleeni jäänyt palaute on ”kun työntekijöiden erityisosaamista on kohtaaminen”. Auditointi tilaisuudet ovat näin korona-aikana toteutuneet etäyhteyksillä. Ja siitäkin huolimatta kohtaamiset ovat olleet hyvin onnistuneita ja innostavia kokemuksia. Tunteet ovat tuntuneet, hyvät palautteet ja yhdessä tekeminen on onnistunut verkkoyhteydenkin varassa. Tapaamisista muistoksi on jäänyt innostava yhdessä tekeminen ja hyvät kohtaamiset.


Auditoinneissa peilataan työn toteutumista laatukriteereihin.


Auditoinneissa peilataan työn toteutumista laatukriteereihin. Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijoiden vetämässä keskustelutilaisuudessa on mukana yhdistyksen työntekijöitä ja palvelusta apua saaneita perheitä sekä paikallisia yhteistyökumppaneita yhteistyöverkostoista ja esim. palvelua ostavia kunnan edustajia. Auditoinnit toteutetaan samalla tavoin kaikissa työmuodoissa. Ja kaikille yhteiset kriteerit varmistavat palveluiden laatua.

Työn kehittymisen ja laadun kannalta tärkeää on, että kukin yhdistys vuorollaan saa toisesta jäsenyhdistyksestä samaa työtä tekeviä ammattilaisia, vertaisauditoijia. Auditoinneissa keskustellaan omasta työstä ja saadaan palautetta. Tilaisuuksissa jaetaan osaamista, hyviä käytäntöjä ja samalla siirtyy hiljaista tietoa puolin ja toisin. Tapaamisissa opitaan yhdessä myönteisen, kannustavan ja rakentavan ilmapiirin vallitessa. Se on hyvin innostavaa, vahvistaa jo olemassa olevaa hyvää ja tuo iloa työn tekemiseen.

Työtä suurella sydämellä

Kun ihmisen auttaminen tapahtuu arvoperustan, hyväntahtoisuuden ja ystävällisyyden kanssa, voidaan puhua suurella sydämellä toteutuvasta työstä. Kun ihminen tuntee tulevansa kohdatuksi myönteisesti ja kokonaisvaltaisesti, saa hän kokea arvostetuksi tulemisen tunteen. Onko jotain tärkeämpää, mitä ihmisinä toisiltamme tarvitsemme, jotta koemme kelpaavamme puutteinemme ja avun tarpeistamme huolimatta.

Ensi- ja turvakotien liiton arvoina ovat rohkeus, oikeudenmukaisuus, osallisuus, turvallisuus ja inhimillisyys. Näillä arvoilla johdettua työtä toteutetaan jäsenyhdistystemme vaativassa vauvatyössä sekä muissakin työmuodoissa ympäri Suomen. Siinä on työmme kivijalka. Olen iloinen ja ylpeä jäsenyhdistyksissämme toteutuvasta työstä. Työmme on merkityksellistä ja sillä on vaikutusta lapsiperheiden hyvinvointiin.


”Sain enemmän hyvää, kuin osasin odottaa.”


Hyvä palaute tehdystä työstä, joka ylittää asiakkaan odotukset, ei ole itsestään selvää. Siihen tarvitaan ammatillinen osaaminen ja kohtaamisen taitoa. Kohtaamisessa oheisviestinnällä on iso merkitys. Sanattomat viestit kertovat, että olen tässä rinnallasi, haluan auttaa sinua, olet tärkeä ja sinä selviydyt kyllä. Myötätuntoisen, hyväksyvän ja myönteisen viestin välittäminen toiselle, ystävällisellä katseella ja rohkaisevalla hymyllä luovat ilmapiiriin toivoa ja uskoa siitä, että asiat menevät vielä parempaan päin. Työntekijän vastuulla on aina turvallisesta ilmapiiristä huolehtiminen. Kun luottamus on kasvanut ja on tutustuttu, voi vaikeaankin tilanteeseen jakaa hyväntahtoista leikillisyyttä ja huumoria. Kaikkiin tilanteisiin se ei ole sopivaa, mutta kepeydelle ja naurullekin voi olla aikansa ja paikkansa.

Toteutan lapsuuteni toiveammattia. Olen työskennellyt perheiden parissa lähes 30 vuotta. Olen onnekas, sillä olen saanut työskennellä työpaikoissa, joissa koen, että arvopohjaan perustuva työ toteutuu. Arvojen kautta johdetulla työllä on minulle merkitystä myös työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisenkin kannalta. Vuosien varrella kulloinenkin ajan henki, ihmisten palveluntarpeisiin liittyvät muutostarpeet sekä uudistuneet työnkuvat ovat haastaneet kehittymään. Pysyvää on ollut ihmisyyttä kunnioittava arvoperusta.


Työntekijöiden erityisosaamista on kohtaaminen.


Annetaan hyvän toteutua työmme kautta jatkossakin. Ylläpidetään työtämme ohjaavia arvoja ja kehitetään eritysosaamistamme arvostavassa ihmisen kohtaamisessa.

Vaativalla vauvatyöllä tuettiin vuoden 2021 aikana perheitä, joissa oli 1 179 naista, 339 miestä ja 764 lasta.

Chateissamme: Apua eroon-, Apua väkivaltaan-, Vauvaperhe ja päihteet- sekä Vauvaperheiden-chat käytiin 3954 keskustelua.

Löydät apua verkosta ja voit tutustua teemasivustoihin ja yhdistystemme palveluihin täältä.

Kuva: Tiuku Pennola

Kirjoittanut: Niina Neuvonen, joka työskentelee vaativan vauvatyön tiimissä

Kirjoittaja: Niina Neuvonen

Niina Neuvonen työskentelee Ensi- ja turvakotien liitossa Ero lapsiperheessä -tiimissä.