Korona ei ota talttuakseen, vaan osassa maata olemme leviämisvaiheessa ja monilla alueilla kiihtymisvaiheessa. Nyt meillä kaikilla on todellinen näytön paikka, että otamme tilanteen vakavasti. Jokaisen on tehtävä oma osuutensa sen eteen, että tartuntojen kasvu saadaan pysäytettyä ja määrät laskettua. Pitkittyvä epävarmuus ja kaukaiselta tuntuva sairastumisen uhka on saanut osan ihmisistä huolettomiksi ja lipsumaan viranomaisten ohjeista. Nyt meidän on tehtävä kaikkemme sopeutuaksemme ja ottaaksemme rajoitukset ja suositukset todesta sekä tukeaksemme toistemme jaksamista. Huolettomuuteen ei nyt ole varaa.


Myös avopalvelumme ja ympärivuorokautinen auttaminen toimivat yhdistyksissämme edelleen…


Lasten ja lapsiperheiden voimavarat ja pärjääminen ovat taatusti koronan keskellä kovilla. Me järjestöt olemme auttamassa kaikin käytettävissä olevin keinoin aktiivisesti ja laajasti etäauttamisen esim. chattien avulla. Myös avopalvelumme ja ympärivuorokautinen auttaminen toimivat yhdistyksissämme edelleen terveysturvallisin ratkaisuin. Yksin ei kenenkään tarvitse ja pidä huolineen jäädä. Tukea kannattaa hakea matalalla kynnyksellä.

Varmasti lasten ja lapsiperheiden tilannetta toistaiseksi helpottaa se, että varhaiskasvatus toimii edelleen ja alakoululaiset saavat käydä läpiopetuksessa. Koronan ensimmäisessä aallossahan kyselymme mukaan yksi suurimmista lapsiperheitä kuormittavista tekijöistä oli juuri suuret vaikeudet pienten lasten hoivan, etäkoululaisten tarpeisiin vastaamisen ja etätyön yhdistämisessä.

Perheiden taloudellinen ahdinko ei ole vähentynyt. Olemme jatkaneet yhteistyössä ITLAn, Vennerin ja muiden järjestöjen kanssa jo vähän aikaa tauolla ollutta ruokakassien toimittamista yhdistystemme kautta tarvitseville lapsiperheille. Se ei ongelmia ratkaise, mutta tuo jonkin verran helpotusta. Meiltä Ensi- ja turvakotien liitosta on lähtenyt jäsenyhdistyksiin lasten ja perheiden jouluiloa lahjoitusvaroistamme. Se on mahdollista kaikkien teidän lahjoittajien ansiosta- iso kiitos teille jokaiselle yksityishenkilöinä tai yhteisöinä meille lahjoituksia tehneille. Ne ovat tervetulleita edelleen ja kotisivuiltamme www.ensijaturvakotienliitto.fi löytyvät vinkit lahjoituksen tekemiseen.


Riskissä ja näistä syistä vaikeuksissa olevat vauvaperheet näyttävät kuitenkin palveluista kadonneen.


Päihteiden käyttö ja mielenterveysongelmat ovat koronan aikana lisääntyneet. Riskissä ja näistä syistä vaikeuksissa olevat vauvaperheet näyttävät kuitenkin palveluista kadonneen. Keväällä ja vielä alkukesästä neuvoloiden rajattu toiminta näkyy varmasti nyt viiveellä. Heitä ei ole tunnistettu eikä ohjattu palvelujen piiriin. Normaalitilanteessakin lastensuojelu ja aikuissosiaalityö ovat osassa kuntia pallotelleet kummalle raskaana olevan kuntoutuksen maksaminen kuuluu. Näin on voinut käydä nytkin. Odotus- ja vauva-aika ovat korvaamattoman tärkeitä lapsen koko elämälle. Silloin tarvitaan pitkäjänteistä apua. Investointi odotus- ja vauva-aikaan on todella kannattavaa kunnalle. Vastuullinen kunta huolehtii odottavien ja vauvaperheiden kuntoutukseen pääsystä nytkin. Kuulin erään kunnan tehneen linjauksen: vauvat aina ja kaikkien jonojen ohi. Tässä hyvä priorisointivinkki kaikille kunnille!

Hyvä uutinen on se, että sote-lakipaketissa on tapahtunut järjestöjen näkökulmasta monta hyvää edistysaskelta lausuntovaiheen jälkeen. Järjestöjen merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on tunnistettu sekä kunnassa että hyvinvointialueella, näiden tahojen vastuita on selkiytetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä yleishyödyllisten yhteisöjen toimintaedellytysten tukemisen mahdollisuus on molemmilla jatkossa olemassa. Myös epämääräiseltä tuntunut kohta hyvinvointialueiden mahdollisuudesta ottaa esimerkiksi turvakotitoiminta omaksi toiminnakseen on vaikuttamistyön tuloksena selkiytynyt ja kyseinen kohta esityksestä poistunut. Nämä ovat tärkeitä parannuksia järjestöjen kannalta. Vielä on kuitenkin eduskuntavaiheessa meillä vaikutettavaa lakipaketissa. Suunta on kuitenkin järjestöjen näkökulmasta hyvä.

Yhdessä olemme selvinneet ja selviämme jatkossakin. Joulukaan ei ole enää kaukana ja sitten valoa kohti. Voimia ja välittämistä elämäänne!

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.