Sinä voit auttaa lahjoittamalla!

Autamme vuosittain yli 4000 lasta, jotka elävät vaikeissa ja turvattomissa oloissa.

Voit lahjoittaa suoraan netissä ja valita, mihin haluat lahjoituksesi kohdistaa. Yleislahjoitus käytetään siellä, missä tukeasi tällä hetkellä tarvitaan eniten.

Lahjoitusvarojen käytöstä ja lahjoittamiseen liittyvistä käytännön asioista saat lisätietoja liiton toimistosta, puh. 09 4542 440 tai toimisto@ensijaturvakotienliitto.fi

www.tuetoimintaamme.fi

Kiitos toimintamme tukijoille:

Rahankeräyslupa

Poliisihallitus on 31.3.2017  myöntänyt Ensi- ja turvakotien liitto ry:lle rahankeräysluvan numero RA/2017/371 ajalle 31.3.2017 – 31.12.2018 koko maan alueelle Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rahankeräyksen tuotto käytetään vaikeissa ja turvattomissa oloissa elävien lasten ja perheiden tukemiseen sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseen sekä näihin toimintoihin liittyvään vaikuttamis- ja kehittämistyöhön.