Demokratian ja avoimen yhteiskunnan perusta on riippumaton ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta. Se tukee ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista. Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat aina olleet ja tulevat olemaan merkittävä yhteiskunnallisen turvallisuuden ja kiinteyden rakentaja. Järjestöt mahdollistavat ihmisten osallistumisen, yhteisön, keskinäisen avun ja vaikuttamisen. Järjestöt reagoivat myös nopeasti uusiin tarpeisiin ja hätään, kuten korona-aika jälleen osoitti.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kiinteä osa hyvinvointijärjestelmäämme.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat kiinteä osa hyvinvointijärjestelmäämme. Ne tuovat sosiaali- ja terveyspalveluihin merkittävän erityisosaamisen. Suomessa olevat noin 11 000 sote-järjestöä tarjoaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää tukea ja matalan kynnyksen apua sadoille tuhansille ihmisille vuosittain. Jo yksinomaan Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä eri puolilla Suomea autettiin yksilökohtaisessa auttamisessa noin 23 000 ihmistä sekä ryhmissä ja kohtaamispaikoissa oli yli 25 000 kohtaamista vuonna 2022. Ihmiset eivät pärjää ilman järjestöjä.

Rahoitus ei välttämättä ole turvassa.

Järjestöjen toiminta tarvitsee pitkäjänteiset ja riittävät resurssit. Veikkauksen tuotot ovat olleet kansalaisjärjestöjen rahoituksen perusta. Sitä tukevat kuntien ja hyvinvointialueiden toiminta-avustukset. Veikkauksen tuotoista jaettava valtiontuki järjestöille on ollut oma, korvamerkitty momentti valtion talousarviossa. Järjestöjen rahoitus siirtyy vuoden 2024 alusta yleiskatteelliseksi valtion talousarvioon ja yhteys Veikkauksen tuottoihin katkaistaan. Muutos pitää sisällään riskin, että poliittinen ohjaus järjestöjen toimintaan lisääntyy. Vaikka parlamentaarinen yhteisymmärryspöytäkirja takaa vuoteen 2026 asti rahoituksen nykytason, on järjestöillä suuri huoli, että niiden rahoitus ei välttämättä ole turvassa, vaan siihen voi kohdistua leikkauksia. Riskiä ja huolta ei suinkaan pienennä se, että valtion talous on tiukalla ja tarvitaan tasapainottamistoimia.

Osa puolueista on nostanut esiin omissa eduskuntavaaliohjelmissaan, että Veikkauksen yksinoikeusjärjestelmästä tulisi luopua ja siirtyä lisenssijärjestelmään. Jos suunta on tämä, on varmistettava, että ulkomaisilla peliyhtiöillä on yhtä kireät toimintaperiaatteet kuin Veikkauksella. Mainonta on pidettävä kurissa, ettei käy kuten Ruotsissa, että media on täynnä pelien ja ulkomaisten peliyhtiöiden mainontaa. Pelihaittojen ehkäisyhän on yksi tavoite, jota järjestöjen rahoitusjärjestelmän muutoksella on sanottu haluttavan saada aikaan. Mahdollinen muutos on siis valmisteltava huolella ja järjestöjäkin kuullen.

On äärimmäisen tärkeää, että tulevat kansanedustajat puolueesta riippumatta huolehtivat, että järjestöjen riittävä rahoitus turvataan rahoitusjärjestelmää uudistettaessa. Järjestöjen on voitava toimia pitkäjänteisesti ja autonomisesti ihmisten tukena ja osallisuuden varmistajana. On myös varmistettava eri järjestöryhmien yhdenvertainen kohtelu valtionavustuksen saajina ja kevennettävä sote-järjestöjen avustusten hallinnollista taakkaa.

Ymmärtääkö sinun eduskuntavaaliehdokkaasi sote-järjestöjen korvaamattoman merkityksen ja onko hän valmis huolehtimaan järjestöjen rahoituksen tason säilymisestä ja pitkäjänteisyydestä?

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.