Niin kauan kuin tätä mahdollisuutta ei ole, on turha puhua pakkohoidon puolesta. Syyllistämisen sijaan päihdeongelmaiset äidit tarvitsevat tukea odotukseen ja päihteistä irtautumiseen sekä toivoa selviytymisestä.

Aika ajoin julkisessa keskustelussa esiintyy toive päihde­ongelmaisten vanhempien, erityisesti äitien, pakottamisesta tahdosta riippumattomaan päihdehoitoon syntymättömän sikiön turvaamiseksi.

Noona Bäckgren kirjoitti (HS Viikon lopuksi 22.7.), että Suomessa huumeriippuvaisten äitien pakkohoitoa ei ole, koska meillä korostetaan yksilön oikeuksia. Esimerkiksi Norjassa huumeriippuvaiset äidit voidaan pakottaa hoitoon, koska he vaarantavat sikiön terveen kasvun ja kehityksen.


Jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus päästä vapaaehtoiseen kuntoutukseen asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta. Niin kauan kuin tätä mahdollisuutta ei ole, on mielestäni turha puhua pakkohoidon puo­lesta.


 

Ymmärrän kirjoittajan ja yleisen ilmapiirin, joka kohdistuu päihderiippuvaisiin odottaviin äiteihin. Odotus, äitiys ja päihteet herättävät paljon tunteita, ja asenne päihdeongelmaisia kohtaan saattaa olla julma.

Päihteitä käyttävät äidit tuomitaan helposti huonoiksi äideiksi, vastuuttomiksi ja moraalisesti arveluttaviksi. Syyllistämisen sijaan päihdeongelmaiset äidit tarvitsevat mahdollisuuden päästä hoitoon, tukea odotukseen ja päihteistä irtautumiseen sekä toivoa selviytymi­sestä.

Moni saattaa miettiä, miten joku voi vaarantaa oman syntymättömän lapsensa terveyden. Harvoin päihde­ongelmainen on kuitenkaan päättänyt ryhtyä päihteiden väärinkäyttäjäksi.

Päihdeongelmaisten odottavien äitien haasteet ja kasautuneet ongelmat ovat usein syntyneet vuosien kuluessa. Taustalla saattaa olla äidin lapsena kokema kaltoinkohtelu ja omien vanhempien päihdeongelmat. Sikiön terveen kehityksen turvaamiseksi, äidin oman elämän suunnan muuttamiseksi ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää tavoittaa päihdeongelmaiset odottavat äidit ja tukea heidän siirtymistään hoidon piiriin.

Suomessa korostetaan yksilön oikeutta päättää omasta elämästään. Samalla julkisessa keskustelussa puhutaan yksilön vastuusta hyvään ja terveelliseen elämään.

Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia näistä velvollisuuksista. Silloin on yhteiskunnan vastuu ja velvollisuus huolehtia, että edellytykset hyvään elämään ovat olemassa.

Vapaaehtoinen päihde­kuntoutus on yksi tällainen mahdollistaja. Se vähentää inhimillistä kärsimystä ja on myös taloudellisesti kannat­tavaa.

Raskaus ja vauvan syntyminen on monelle äidille uusi mahdollisuus muuttaa elämän suuntaa ja irtautua päihteistä. Jokaisella äidillä tulee olla mahdollisuus päästä vapaaehtoiseen kuntoutukseen asuinpaikasta ja kunnasta riippumatta. Niin kauan kuin tätä mahdollisuutta ei ole, on mielestäni turha puhua pakkohoidon puo­lesta.

Kirjoitus on julkaistu Helsingin Sanomien mielipiteissä 30.7.2018

Lue myös

Vanhemman päihteiden käyttö vaikuttaa aina lapseen, blogi 26.1.2018, Niina Kokko

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä.

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.