Vanhassa sananlaskussa todetaan, että ”ei voi kauhalla vaatia, jos on lusikalla annettu”. Sanonta viittaa ihmisen kykyyn ymmärtää tai oivaltaa asioita. Tai siihen millaista huolenpitoa, turvaa ja kiintymystä ihminen on lapsuudessaan saanut ja miten hän itse kykenee antamaan vastarakkautta.

Ihmiselämän yksi haastavimmista tehtävistä on toimia vanhempana. Turvattoman lapsuuden eläneille äideille ja isille vanhemmaksi tuleminen voi tuoda erityisiä haasteita. Vanhemmuus saattaa nostaa esille oman lapsuuden aikaisia vaikeuta traumaattisia kokemuksia ja tunteita, jotka heijastuvat kykyyn toimia turvallisena vanhempana lapselleen. Hoitamattomat ja käsittelemättömät traumakokemukset vaikeuttavat aikuisen kykyä säädellä tunteitaan ja käyttäytymistään, hoitaa terveyttään ja toimia riittävän hyvänä vanhempana.


Vauvan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen saattaa olla haastavaa kenelle tahansa tuoreelle vanhemmalle. Erityisen haastavaa se on vanhemmalle, jolla on vakavia ongelmia, kuten päihdeongelma.


Vauva syntyy, kasvaa ja kehittyy vuorovaikutussuhteessa vanhempansa kanssa. Pysyvän ja turvallisen kiintymyssuhteen merkitystä ei voida korostaa liikaa. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, kuinka varhainen vuorovaikutus luo pohjan yksilön kehitykselle ja myöhemmille ihmissuhteille. Kaikki haluavat olla hyviä vanhempia lapsilleen. Elämään kuuluu kuitenkin sattumanvaraisuutta, yllätyksiä ja kolhuja, jotka saattavat luoda särön turvalliseen kiintymyssuhteeseen tai pahimmillaan jopa estää sen.

Vauvan tarpeiden ymmärtäminen ja niihin vastaaminen saattaa olla haastavaa kenelle tahansa tuoreelle vanhemmalle. Erityisen haastavaa se on vanhemmalle, jolla on vakavia ongelmia, kuten päihdeongelma. Vauva voi tulla laiminlyödyksi, kun vanhempi ei kykene vastaamaan hänen tarpeisiinsa ja päihteet ovat vallanneet vanhemman mielen. Päihdeongelmaiset odottavat äidit ja vauvaperheet ovat erityinen riskiryhmä monien kasautuneiden ongelmien vuoksi. Taustalla on usein vanhemman itse lapsena kokema kaltoinkohtelu. Traumatisoitunut vanhempi tarvitsee tietoa varhaisen traumatisoitumisen vaikutuksista itsesäätelykykyyn ja vanhemmuuteen sekä tiedon siitä, että nykyhetken hankaluuksiin on mahdollista vaikuttaa.


Yhteiskunnan palveluilla on suuri rooli tunnistaa varhaisen tuen tarve ja tarjota apuja sinne, jossa niitä tarvitaan.


Perimällä on merkitystä, mutta sillä, mitä tapahtuu syntymän jälkeen, on vielä suurempi merkitys. Ja siihen kykenemme vaikuttamaan. Jotta ylisukupolven periytyvä huono-osaisuus saataisiin katkaistua, on luotava hyvinvoinnin eväitä yhdenvertaisesti kaikille. Yhteiskunnan palveluilla on suuri rooli tunnistaa varhaisen tuen tarve ja tarjota apuja sinne, jossa niitä tarvitaan.

Annetaan parhaamme mukaan kaikille lapsille kauhalla, jotta he voivat tulevaisuudessa käyttää vaikka ämpäriä. Annetaan tietoisesti perinnöksi hyvinvointia ja ennen kaikkea tukea, rinnalla kulkemista ja apua. Ensi- ja turvakotien liitto ja sen jäsenyhdistykset tarjoavat erilaisia palveluita, joissa vauvaa ja vanhempia tuetaan niin päivällä kuin yöllä. Niiden työntekijät tunnistavat trauman ja kaltoinkohtelun jäljet ja tietävät, miten vauvasta huolehtiminen voi siirtyä sukupolvelta toiselle. Tavoitteena on taata turvallinen lapsuus kaikille lapsille ja auttaa traumatisoituneita vanhempia toimimaan riittävän hyvänä vanhempana.

Lue lisää

Ensikodit ja päihdekuntoutukseen erikoistuneet Pidä kiinni -ensikodit auttavat vanhempia ympäri vuorokauden. Työntekijöillä on erikoisosaamista tunnistaa traumojen ja kaltoinkohtelun jälkiä ja auttaa vanhempia toimimaan toisin.

Lapsuuden kokemuksilla on väliä -opas avuksi silloin, kun omassa lapsuudessa on ollut paljon vaikeita kokemuksia. Lue opas tai tilaa maksutta.

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.