Suurin osa vauvaperheistä voi hyvin. Osa perheistä kuitenkin kokee, että odotusaikana ja synnytyksen jälkeen tarvittaisiin enemmän tukea. Vauvan kannalta se, miten vauvaperheen arkea tuetaan, on ratkaisevan tärkeää.  Olemme tästä asiasta puhuneet viime aikoina aina kun siihen on ollut tilaisuus, sillä tilanne on muuttunut niin perheiden kuin avunsaanninkin osalta.


Tuntuu siltä, että viivyttely kuvitellaan taloudellisesti kannattavaksi tai että mikä tahansa perhepalvelu onnistuu korjaamaan vakavissa vaikeuksissa olevien vauvaperheiden tilanteen.


Mielenterveyden ongelmat ovat entistä vakavampia ja niitä on entistä useammalla äidillä ja isällä. Kehitys on kulkenut samaan suuntaan koko 2000-luvun. Kunnat yrittävät mahdollisimman pitkään hoitaa odottavaa äitiä tai vauvaperhettä kevyissä palveluissa. Ne eivät aina riitä turvaamaan vauvan kehitystä.

Ensikotiin tulee kuntien ohjaamina yhä enemmän äitejä, joilla on vakavaa mielenterveysongelmia. Jopa joka neljännellä ensikotiin tulevista vanhemmista on yksi tai useampia diagnosoituja mielenterveyden ongelmia. Osa mielenterveysongelmista kärsivistä vanhemmista on niin huonossa kunnossa, että he eivät pysty sitoutumaan kuntoutukseen vastasyntyneen kanssa, vaikka tukea on tarjolla ympäri vuorokauden. Huoli vanhempien psyykkisestä voinnista on hyvin vahvasti esillä jäsenyhdistyksissämme eri puolilla Suomea. Ensikoti pystyy auttamaan äitejä ja vauvaperheitä, sen vahvuus on rakentaa turvaa ja auttajien verkkoa äitien ympärille 24/7. Yöt ja ilta-ajat ovat näille äideille ja vauvoille usein kaikkein haastavimpia omien traumojen takia.

Työ vaatii kuitenkin aikaa, kun vanhempien ongelmat ovat yhä vaikeampia. Tästä huolimatta kunnat haluaisivat vain lyhentää kuntoutusjaksoja. Tuntuu siltä, että viivyttely kuvitellaan taloudellisesti kannattavaksi tai että mikä tahansa perhepalvelu onnistuu korjaamaan vakavissa vaikeuksissa olevien vauvaperheiden tilanteen.

On korkea aika ymmärtää odottavien ja vauvaperheiden mahdollisimman varhaisen ja riittävän vankan avun tarve. Yksikään vauva ja vauvaperhe ei saa jäädä ilman riittävää apua siksi, että ensin kokeillaan kaikki mahdolliset kevyet tukitoimet. Ratkaisevaa on kunnollinen, moniammatillinen tilanteen ja tarpeiden arviointi sekä niihin vastaavat palveluratkaisut.

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.