Köyhyysrajan alapuolella elää Suomessa 135 000 lasta. THL:n ja Turun yliopiston seurantatutkimustulosten mukaan kaikista vaurioittavinta lapsen tulevaisuuden näkymille on vauva-ajan köyhyys. Perheen kokema taloudellinen stressi lapsen varhaisina vuosina vaikuttaa sekä vanhempien vanhemmuuteen että parisuhteeseen. Köyhyyden vaikutukset heijastuvat pitkälle aikuisikään saakka. Yksinhuoltajaperheissä riski köyhyyteen on erityisen suuri.

Myös Väestöliiton vuosittaisessa Perhebarometri -kyselyssä lapsiperheiden kokema köyhyys nousi vahvasti esille. Työelämän joustavuuden lisäämisen ohella vastaajat toivoivat poliittisia toimia lapsiperheiden asumisen tukemiseen. Yleisimmäksi keinoksi vastaajat nimesivät asumistuen, jonka kriteereihin ja tulorajoihin kaivattiin muutoksia.

Tällä hetkellä kohtuuhintaisista, lapsiperheille soveltuvista vuokra-asunnoista on etenkin pääkaupunkiseudulla huutava pula. Perheet ovat pakotettuja miettimään muita ratkaisuja, kuten ottaako lainaa ja ostaa asunto. Perheiden saamat etuudet eivät riitä kattamaan kalliita asumiskuluja, jotka vievät suurimman osan vauva- ja lapsiperheiden tuloista. Pahimmillaan talousvaikeudet saattavat johtaa vuokravelkoihin ja lopulta asunnon menettämiseen. Absoluuttisia lukuja meillä ei tällä hetkellä asunnottomista lapsiperheistä ole, mutta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA alkaa ensimmäistä kertaa tänä vuonna tilastoida lapsiperheet ja pariskunnat omina lukuinaan. Yhteensä heitä oli viime vuonna 214.

Tarvitaan inhimillisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä poliittisia päätöksiä!

Ensi- ja turvakotien liiton eduskuntavaaliohjelmassa 2019 on useita lapsiperheiden asumiseen liittyviä tavoitteita. Tulevalla vaalikaudella vaadimme, että:

  • toteutetaan sosiaaliturvauudistus, jolla varmistetaan ensisijaisten etuuksien riittävä taso ja ehkäistään pitkäjänteisesti perustoimeentulotuen varaan joutumista.
  • huolehditaan etuuksien indeksikorotuksista
  • varmistetaan kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentaminen
  • kehitetään asumistukea vastaamaan nykyistä paremmin perheiden, erityisesti yhden vanhemman perheiden tarpeita
  • korotetaan asuntolainojen korkovähennysoikeutta lapsiperheille
  • vahvistetaan nuorten ja lapsiperheiden talouden hallintaa ja ehkäistään velkaantumista

Kirjoittaja: Petra Gergov-Koskelo

Petra Gergov-Koskelo toimi Yhteisillä ruokailuilla elämänvoimaa vauvaperheille -hankkeessa. Petra on siirtynyt toisiin tehtäviin.