Liitto syntyi puolustamaan avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten ja naisten oikeuksia. Yhteiskunta, ihmisten tarpeet ja hätä ovat muuttuneet, niin toimintammekin. Ensi- ja turvakotien liitto täytti 75 vuotta 24.9.2020. Vietimme juhlapäivää työn merkeissä. Merkkipäivän juhlintaan valmisteltu konsertti joutuu odottamaan koronan hellittämistä. Terveysturvallisuus ensin.

Lasten ja naisten oikeudet ovat edelleen toimintamme ydintä.  Vauvaperheiden tukemisen rinnalle on tullut perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy ja oikeus väkivallattomaan elämään, päihde- ja mielenterveysasiat riskeinä lasten ja perheiden pärjäämiselle sekä eroauttaminen lasten oikeuksien turvaamiseksi. Vankka ammatillinen osaaminen, kokemusasiantuntijuus ja kansalaistoiminta eri muodoissaan yhdistyvät toiminnassamme monipuolisesti.


…kun kunnissa rahat ovat tiukoilla, ei odottavien ja vauvaperheiden ongelmiin hankita järjestöiltä palveluita, kun halutaan säästää? Voin kertoa, ettei säästöä tule.


Vauvaperheet saavat monenlaista apua vauvan itkuisuuteen, unen pulmiin sekä vanhemmuuteen arjen taitoja unohtamatta. Odotus- ja vauva-ajan korvaamattomasta merkityksestä, hyvän varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen tärkeydestä koko elämän kannalta tiedetään valtavan paljon. Tuo tieto otetaan vauvojen ja perheiden tueksi yhdistyksissämme avopalveluista ensikotiin. Päihteet ja vauva-aika on häpeää ja syyllisyyttä sisältävä yhdistelmä. Näistäkin tilanteista on mahdollista riittävän pitkäjänteisellä tuella toipua ja päästä hyvään vauva-arkeen. Siitä meillä on paljon näyttöä.

Korona-aikana kesällä ja syksyllä mielenterveysongelmista tai päihteistä kärsivät odottavat ja vauvaperheet tuntuvat kadonneen yhdistystemme palveluista. Samanaikaisesti alkoholin kulutus, huumeiden käyttö ja erilaiset mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet.

Kertooko se viiveellä siitä, että keväällä neuvoloissa poikkeusoloissa riskissä olevat vauvaperheet jäivät tavoittamatta? Onko lisäksi kyse siitä, että kun kunnissa rahat ovat tiukoilla, ei odottavien ja vauvaperheiden ongelmiin hankita järjestöiltä palveluita, kun halutaan säästää? Voin kertoa, ettei säästöä tule. Ongelmien hoitamattomuus vaurioittaa ja tulee vielä kalliimmaksi. Neuvoloissa, lastensuojelussa ja aikuissosiaalityössä on havahduttava asiaan, otettava ongelmat puheeksi ja ohjattava vauvaperheet palveluiden piiriin.

 

Moni asia on mennyt hyvään suuntaan. Historiamme aikana olemme vaikuttaneet lainsäädäntöön sinnikkäästi yhdessä kumppaneiden kanssa: lasten ruumiillinen kuritus on kielletty, perheväkivalta ja vaino ovat rikoksia, huolto- ja tapaamisasioissa on velvoite lasten kuulemiseen. Silti meitä tarvitaan enemmän kuin koskaan. Lasten oikeudet eivät vielä toteudu. Lapsi tarpeineen ei näy kaikissa politiikoissa. Naisten euro on 80 senttiä ja lapsiperheköyhyys on iso ongelma. Perheväkivalta nähdään osassa EU-maitakin taas perheen sisäisenä ongelmana, vaikka Istanbulin sopimus määrittelee väkivallan ihmisoikeuksien loukkaukseksi.


Pelihaittoja on saatava kuriin, mutta myös kansainvälisten peliyhtiöiden tuottamina.


Liitto on ollut perustamassa Raha-automaattiyhdistystä ja Linnanmäkeä. Raha-automaattiyhdistyksen ja nykyisin Veikkauksen tuotot ovat korvaamattomia järjestöille. Peliongelmien ehkäisyyn liittyvät välttämättömät toimet vähentävät tuottoja jatkossa. Koronalla oli jo iso vaikutus. Valtioneuvosto turvasi järjestöjen toimintaedellytykset ensi vuodeksi. Erittäin hyvä niin. Yhdenvertaisuuden kannalta sote-järjestöille oli pettymys, että meidän osaltamme vajeen kattaminen tehtiin pääosin jakamattomia ja  rahastoituja tuottoja purkamalla toisin kuin muilla. Ovatko jatkossa vielä jakamattomana olevat rahastoidut tuotot turvassa sote-järjestöille, kun niiden käyttö on toisin sovitusta poiketen nyt avattu?

Hyökkäykset Veikkauksen yksinoikeutta vastaan ovat julkisuudessa ja somessa kovia. Myös me järjestöt ja järjestöissä työskentelevät saamme lokaa niskaamme sosiaalisessa mediassa siitä, että toimimme Veikkauksen tuotoilla. Hyökkääjät unohtavat tahallaan, että toimimme Suomen lainsäädännön mukaan laillisella rahalla. Emme hyökkäyksistä huolimatta suostu häpeämään sitä, että siten auttamistyömme ja satojen tuhansien ihmisten avun saaminen on mahdollista. Pelihaittoja on saatava kuriin, mutta myös kansainvälisten peliyhtiöiden tuottamina.

Lue myös: Kenenkään ei tarvitse selvitä yksin, Enska 3/2020 artikkeli

 

Kirjoittaja: Riitta Särkelä

Riitta Särkelä toimii Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteerinä.