Vauvoilla on ihmeellinen kyky herättää vanhemman rakkaus ja suojeluvaisto. Heissä on yhtä aikaa läsnä viattomuus ja viisaus. He ovat täydellisen valmiita syntyessään ja toisaalta täydellisen avuttomia ilman hoivaavia aikuisia. Ehkä vauvojen salaisuus piilee juuri siinä, että heitä ei voi selittää.

Rakkaus tuntuu, näkyy ja kuuluu

Vauva kasvaa itseään ja toisia kunnioittavaksi ja arvostavaksi ihmiseksi rakastavassa vuorovaikutuksessa. Vauva on rakastettu, kun hänen perustarpeensa on tyydytetty ja hän saa kokea olevansa arvokas ja rakastettu omana ainutlaatuisena itsenään. Rakkaus tuntuu ja näkyy katseissa ja kosketuksessa, siinä tavassa kuinka vanhempi lempein silmin katsoo vauvaansa. Rakkaus kuuluu vanhemman äänestä, pehmeästä ja värikkäästä vauvapuheesta, kun vanhempi hoivaa vauvaa ja samalla sanoittaa tälle tekemisiään. Rakkaus tuntuu myös kosketuksessa. Kosketus viestii välittämisestä, hellyydestä ja arvostuksesta. On etuoikeus saada hoivata sinua.

Vanhemmuus tuntuu

Vanhemmuuteen sisältyy paljon tunteita, jotka voivat syttyä nopeasti ja vaihtua yhtä pikaisesti. Lapsilla on kyky saada vanhempansa jopa äärimmäisten tunteiden äärelle; kokemaan rakkautta niin syvästi, että olisi valmis antamaan henkensä toisen edestä, ja toisaalta kiihtymään nollasta sataan nopeammin kuin tiesi pystyvänsä. Tunteiden kanssa oleminen, niiden sietäminen ja niiden säätely, voi olla joskus haasteellista -varsinkin silloin kun väsymys painaa. Omat rauhoittumisen keinot kannattaa ottaa käyttöön, sillä niiden avulla voi rauhoittaa myös lasta ja antaa hänelle valmiuksia selviytyä omien tunteidensa kanssa.

Tunteita ei tarvitse pelätä, ne tulevat ja menevät. Ikävimmätkin. Jos mieliala on kuitenkin pysyvästi alhaalla ja tunteidenhallinta vaikeaa, niin apua kannattaa hakea ajoissa.

Vanhemmuus on myös tahtotila

Sanotaan, että parisuhteen hoidossa tarvitaan tunteiden lisäksi tahtoa, tietoa ja taitoja. Samaa voisi sanoa vanhemmuudestakin. Vanhemmalla on oltava sitkeä tahto toimia lapsen parhaaksi -silloinkin kun omat tarpeet huutavat täyttymystään.  Tietoa vanhemmuudesta ja vauvan hoidosta löytyy paljon, ja taitokin karttuu tehdessä. Tahtoa on sen sijaan ammennettava silloinkin, kun ei millään jaksaisi herätä yöllä rauhoittamaan itkevää vauvaa, nousta vaihtamaan vaippaa tai kannella sairasta lasta.

Elämänmittainen matka ilman koulutusta

Lapsen syntymä on yksi isoimmista elämää muuttavista asioista. Vauva tuo mukanaan suurta iloa ja rakkautta, ja samalla huolta ja pelkojakin. Vanhemmuus on elämänmittainen matka, johon harvalla on muuta koulutusta kuin siihen asti käyty elämänkoulu. Omaa vanhemmuutta ammennetaan useimmiten niistä kokemuksista, joita olemme itse saaneet omilta vanhemmiltamme. Välillä hyvinkin heppoisin eväin.

Vanhemmuus onkin ihmiselämän haastavimpia tehtäviä. Siihen liittyy paljon avuttomuutta ja hämmennystä, johon ei ole työelämässä tai muissa ihmissuhteissa valmistautunut. Vanhemmaksi opitaan kaikenlaisten kokemusten kautta, myös vaikeiden, joskus erityisesti niiden kautta.

 

Tule kuulemaan seuraavaan Vauvafoorumiin ”Kyky rakastaa siirtyy” kuinka tukea vanhempia, joille rakastavan ja läheisen suhteen luominen vauvaan on vaikeaa.

Foorumissa kuullaan rakkauden asiantuntijoita Kaarina Määttää, Saara Saloa, Hanna Pinomaata ja Harri Virtasta ja monia muita.

Ohjelma ja ilmoittautuminen

Kuva: Tiuku Pennola

Kirjoittaja: Tanja Henttonen

Tanja Henttonen toimii Ensi- ja turvakotien liitossa erityisasiantuntijana Vaativan vauvatyön tiimissä.