Romaniperheessä uuden vauvan myötä koetaan samoja ilon ja onnen tunteita kuin missä tahansa vauvaperheessä. Kulttuuri kuitenkin määrittää, kuinka perheessä toimitaan odotusaikana ja vauvan synnyttyä. Raskauden näkyessä romaniäiti peittää raskauden isosta hameesta huolimatta. Esiliinat ja huivit pidetään kasvavan vauvamasun edessä. Raskauden loppupuolella äiti välttää liikkumista paikoissa, jossa saattaisi törmätä vanhempiin romaneihin.

Romanikulttuurissa raskauteen liittyvät asiat kuuluvat häveliäisyyteen liittyviin tapoihin. Tavat määrittävät eri sukupuolten ja eri ikäisten kanssakäymistä ja esimerkiksi raskaudesta ja vauvan syntymästä ei puhuta omille vanhemmille tai appivanhemmille.  Kasvava vauvamaha kertoo isovanhemmille uudesta tulokkaasta.

Miksi näin on, sitä en tiedä. Näin on aina ollut ja me romaniäidit siirrämme tältäkin osin kulttuuria tyttärillemme. Sukupolvien ketjussa tavat ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. Romaneita on ollut yli 500 vuotta, ja noudatamme monia vanhoja suomalaisen maatalouskulttuurin aikaisia tapoja. Lisäksi romanikulttuurissa on paljon myös Karjalaisia tapoja, jotka mielletään yksistään romaanikulttuurista tuleviksi.

Kaikki seksuaalisuuteen, raskauteen, synnytykseen sekä lapsivuodeaikaan liittyvä on asioita, joista ei puhuta omien vanhempien kanssa. Se ei tarkoita, että eivät olisi toivottuja tai rakastettuja. Ehkä juuri päinvastoin.

Kun vauvan syntymää ja kaikkea siihen liittyvää salataan vanhemmilta ja asioita ei ole voitu jakaa, on salaperäisyyttä riittänyt koko odotusajalle. Eikä salaperäisyys lopu vielä vauvan syntymään. Äidillä ja lapsella on niin sanottu puhditusmisaika kotiutumisen jälkeen. Vastasyntyneen vauvan äiti ei osallistu ruuanlaittoon tai kaupassa käyntiin ensimmäisen kuukauden aikana synnytyksestä. Lapsivuodeaikana äiti keskittyy vauvaan ja kodin muihin arkisiin askareisiin. Isä tai lähipiirin nuorempi nainen huolehtii, että kodissa on ruokaa ja, että äiti saa huolenpitoa puhdistautumisajan aikana.

Isovanhemmat saavat nähdä vauvan ja äidin vasta kuukauden päästä synnytyksestä. Lapsivuodeaika liittyy kulttuuriseen puhtaussääntöön, joka on kulttuurissamme tärkeässä osassa. Ensimmäisen kuukauden jälkeen jälkeen isovanhempia on vaikea saada pois vauvan kimpusta. Vauvat kun ovat meidän sekä sukujemme jatke. Tavat ja kulttuuri tuo vauva-aikaan omat sävyt ja värit.

Romanikulttuuria tiivistetysti:

Häveliäisyyteen liittyvät tavat määrittävät eri sukupuolten ja eri ikäisten kanssakäymistä. Häveliäisyystapoihin kuuluvat seurustelu-, parisuhde- ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat, sekä raskaus ja synnytys.

Kulttuurillinen puhtaus -käsite – muutakin kuin vesipuhtautta. Konkreettinen ja symbolinen puhtauskäsitys määrittävät ihmisiin, esineisiin ja asioihin kohdistuvaa puhtautta. Suoritetaan jotain, jotta puhtaus säilyy, ylläpidetään tiettyä tapaa, normistoa. Kulttuurillinen puhtaus määrittää ryhmän sisäistä käytöstä ja hierarkiaa sekä korostavat tapojen ja kunnioituksen merkitystä.

Tuula Blomerus
Kirjoittaja on kahden teinin äiti

Blogi liittyy  Vauvafoorumin työpajaan, joka käsittelee monenlaisten vauvaperheiden elämää 15.-16.11.2018.