Kokemus siitä, että on tullut ensimmäistä kertaa kohdatuksi ja kuulluksi. Saanut apua päihdeongelmaan tarttumisessa. Tunne, ettei ole niin yksin. Ensimmäistä kertaa kysytään, mitä minä toivon. Nämä ovat kokemuksia perheiltä, jotka ovat tavanneet Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän etsivän ja matalan kynnyksen työntekijää. Perheet ovat tulleet tapaamisiin joko itse tai ammattilaisen ohjaamana silloin, kun raskaus- ja vauva-ajan päihteidenkäyttö mietityttää.

Päihdepalvelut ovat valitettavan usein pirstaleisia ja vaikeasti tavoitettavia, sekä päihdeongelmaisen yllä leijuu edelleen vahva stigma. Kun apua uskaltaa lopulta hakea, se jää monimutkaisten palvelupolkujen mutkiin ja pullonkauloihin. Kohtaamiset eri ammattilaisten kanssa saattavat murentaa uskoa itseen, avun tarjoajiin tai omista haasteista selviytymiseen. Raskaus, äitiys ja vanhemmuus yhdistettynä päihdeongelmaan luo herkästi vahvoja ristiriitoja niin vanhemman kuin häntä kohtaavan ammattilaisen mieleen. Päihteidenkäyttö on helpompi sivuuttaa kuin ottaa puheeksi, ja näistä syistä kohtaamiset eivät välttämättä ole hedelmällisiä – jos kohtaamista ja keskustelua päihteidenkäytöstä syntyy lainkaan.

Pidä kiinni -etsivän ja matalan kynnyksen työ kehitettiin juuri tähän tarpeeseen. Työntekijät Pidä kiinni -hoitojärjestelmän avopalveluyksiköissä ympäri Suomea luovat siltoja tukea tarvitsevien perheiden ja palveluiden välille sekä kohtaavat perheitä kunnioittavasti ja luottamusta luoden.

Hartiavoimin tehdään töitä myös sen eteen, että aiheeseen liittyvä stigma hälvenisi ja palveluissa pystyttäisiin huomioimaan ja tarttumaan raskaus- ja vauva-ajan päihteidenkäytön teemaan yhä rohkeammin ja empaattisemmin. Huumeiden käyttö on lisääntynyt, syntyvyys on pitkästä aikaa nousussa ja vuosittain uutisoidaan, miten päihdeongelmaiset kohtaavat epäasiallista kohtelua eri palveluissa. Odotusaikana alkoholia käyttäviä äitejä tavoitetaan heikosti sekä odotus- ja vauva-ajan päihdekuntoutukseen ohjattujen määrä on myös vuosia ollut laskusuhdanteinen. Töitä siis riittää.

Kynnysten madaltaminen tekee palvelusta useammalle sopivan

Alussa kuvatut kokemukset ovat perheiden antamaa palautetta matalan kynnyksen tapaamisista, jotka ovat maksuttomia ja perheen halutessa nimettömiä. Tapaamisen voi sopia vanhempi itse, vanhemman läheinen tai vanhempaa kohtaava viranomainen. Keskustelu lähtee perheen tarpeista ja toivomuksista ja tarvittaessa perhettä autetaan eteenpäin palveluiden viidakossa. Tällainen kohtaaminen ja tuki on myös sikiön tai vauvan kannalta erityisen tärkeää.

Odotus- ja vauva-ajan päihteidenkäyttöön liittyvien asioiden pohtimiseen ei ole liian aikaista tai myöhäistä hetkeä. Tapaamiseen voi siis tulla raskaus- ja vauva-aikana silloin, kun päihdeongelma on vaikea ja vaikuttaa suuresti elämään. Yhtä lailla tapaamiseen voi tulla, vaikka päihteidenkäyttö ei olisi sillä hetkellä ongelmallista, mutta aihe mietityttää raskaus- ja vauva-aikana esimerkiksi aiemmin elämässä olleiden kokeilujen tai päihteidenkäytön vuoksi.

Nämä tapaamiset ovat tärkeä esimerkki siitä, miten palvelujärjestelmää rakennetaan entistä enemmän perheiden tarpeita kohtaavaksi. Maksuttomuus, nimettömyys ja joustavuus tekevät palvelusta useammalle sopivia ja saavutettavia.

Kohtaaminen ja kuulluksi tuleminen ovat meidän kaikkien perustarpeita, joita tulee erityisesti korostaa silloin kun puheenaihe on niinkin herkkä, kuin päihteidenkäyttö ja vanhemmuus. Päihdeongelmasta ammattilaiselle kertominen sisältää aina kynnyksiä, mutta oikeanlaisilla rakenteilla ja kohtaamisella niistä voidaan tehdä mahdollisimman matalia. Kohtaamiemme perheiden kokemusten mukaan olemme Pidä kiinni -hoitojärjestelmässä oikeilla jäljillä.

Pidä kiinni -etsivän ja matalan kynnyksen työntekijöitä toimii ympäri Suomea. Vuodesta 2019 lähtien matalan kynnyksen tapaamisissa on kohdattu 264 perhettä, joilla on ollut eriasteisia huolia raskaus- ja vauva-ajan päihteidenkäyttöön liittyen. Osalle heistä yksi tapaaminen on ollut riittävä apu ja tuki, ja osaa on autettu aloittamaan päihdekuntoutus. Yhteystietoja Pidä kiinni -etsivän ja matalan kynnyksen työhön löydät täältä, sekä tavoitat työntekijöitä myös sivun alareunasta löytyvästä Vauvaperhe ja päihteet -chatistä arkisin klo 14-18.

Kirjoittaja: Maria Hohenthal

Maria Hohenthal toimii asiantuntijana lapsilähtöisen päihdetyön tiimissä ja Pidä kiinni -hoitojärjestelmän koordinaatiossa.