”Kun huomasin olevani raskaana, elämäni oli kaoottista. Olin ahdistunut ja peloissani, pohdin onko minunlaiseni ihmisen lupa saada lapsi.”

Lauantaina vietetään kansainvälistä FASD-päivää, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomiota raskauden aikaisen alkoholinkäytön vaaroihin. Ainoastaan raittius suojaa sikiötä raskauden aikana. Suomessa syntyy kuitenkin vuosittain noin 600-3000 raskaudenaikaisen alkoholin vaurioittamaan lasta. Raskaudenaikainen alkoholinkäyttö aiheuttaa eriasteisia oireita oppimisvaikeuksista kehitysvammaisuuteen. Tämä kaikki olisi kuitenkin täysin estettävissä välttämällä alkoholia kokonaan raskauden aikana.


Syyllistämisen sijaan päihdeongelmaiset äidit tarvitsevat mahdollisuuden päästä hoitoon, tukea odotukseen ja päihteistä irtautumiseen sekä toivoa selviytymisestä.


Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Naisten päihteidenkäyttö on lisääntynyt viime vuosien aikana ja joukossa on myös raskaana olevia naisia ja vauvaperheitä. Odotus, äitiys ja päihteet herättävät paljon tunteita ja asenne päihdeongelmaisia kohtaan saattaa olla julmaa. Päihteitä käyttävät äidit tuomitaan helposti huonoiksi äideiksi, vastuuttomiksi ja moraalisesti arveluttaviksi. Syyllistämisen sijaan, päihdeongelmaiset äidit tarvitsevat mahdollisuuden päästä hoitoon, tukea odotukseen ja päihteistä irtautumiseen sekä toivoa selviytymisestä.

Odotusaika on kuitenkin erityinen mahdollisuus kuntoutua päihteiden käytöstä ja muuttaa elämää. Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä tarjoaa tuloksellista hoitoa ja kuntoutusta päihdeongelmaisille odottaville äideille ja vauvaperheille. Hoitojärjestelmän yhtenä tavoitteena on sikiövaurioiden ehkäiseminen ja minimoiminen tukemalla päihteettömyyttä raskauden aikana. Vanhemman roolin löytäminen motivoi päihteettömyyteen ja voi antaa elämälle uuden suunnan.

Suomessa on vaikea olla tietämätön raskauden aikaisen päihteidenkäytön riskeistä. Päihdeongelmaisten odottavien äitien haasteet ja kasautuneet ongelmat ovat usein syntyneet vuosien kuluessa. Taustalla saattaa olla äidin lapsena kokema kaltoinkohtelu ja omien vanhempien päihdeongelma. Sikiön terveen kehityksen turvaamiseksi, äidin oman elämän suunnan muuttamiseksi ja ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisemiseksi on ensiarvoisen tärkeää tavoittaa päihdeongelmaiset odottavat äidit ja tukea heitä hoidon piiriin.

Pidä kiinni -hoitojärjestelmän ensikodit kuntouttavat päihdeongelmaisia odottavia äitejä valtion tuella. Kuntoutus on kunnalle maksutonta kolmen ensimmäisen kuukauden osalta odotusaikana. Tällä helpotetaan raskaana olevien naisten hoitoon pääsyä mahdollisimman varhain sikiövaurioiden syntymisten ehkäisemiseksi.

Hain apua, kerroin tilanteestani, pääsimme vauvan kanssa Pidä kiinni-ensikotiin. Levoton mieli tasaantui. Olin riittävän onnellinen ja luotin itseeni. Oli aika mennä eteenpäin.”

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.