Suomessa noin 6% odottavista äideistä käyttää päihteitä ja pelkästään alkoholin vaurioittamia vauvoja syntyy vuosittain 600-3000. Raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä on tärkeää puhua kaikille odottaville vanhemmille, koska raskaudenaikaiselle alkoholinkäytölle ei ole turvarajaa. Vain täysraittius voi suojata sikiön turvallisen kasvun ja kehityksen. Tänään 9.9. vietetään kansainvälistä FASD päivää, joka muistuttaa yhdeksän kuukauden raittiudesta raskausaikana. FASD tarkoittaa raskaudenaikaisen alkoholinkäytön sikiölle aiheuttamien vaurioiden kirjoa.

Raskausaika ja varhaislapsuus vaikuttavat ratkaisevasti aivojen ja lapsen koko kehitykseen. Tutkimustulokset ovat osoittanet, että sikiöaikaisella kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia yksilön myöhempään kehitykseen ja terveyteen.

Vanhemmaksi kasvaminen alkaa jo raskausaikana. Raskausaika aktivoi tulevassa vanhemmassa kiintymyssuhdejärjestelmän, jolloin vanhempi alkaa muuttamaan omaa käyttäytymistään masuvauvalle suotuisaksi. Tämä tarkoittaa mm. päihteistä kieltäytymistä, riittävää lepoa ja terveellistä ravintoa. Jokainen vanhempi haluaa lähtökohtaiseksi lapselleen parasta. Todellisuus ei kuitenkaan aina vastaa vanhemmuudesta luotoja mielikuvia ja elämässä tapahtuu paljon odottamattomia asioita. Päihdeongelmaisten äitien taustoissa on paljon kasaantuneita ongelmia ja traumoja, jotka vaikuttavat äitiyteen ja päihteistä irtautumiseen.

Raskausaika on kuitenkin mahdollisuus kuntoutua vaikeastakin päihdeongelmasta. Tähän tarvitaan aikaa, toiveikkuutta ja tiivistä tukea. Riittävän pitkä kuntoutusjakso tuottaa tuloksia ja sillä voidaan katkaista sukupolvelta toiselle siirtyvä syrjäytyminen. Valtakunnallinen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä kuntouttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä. Hoitomallissa yhdistyvät päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tuki.

Päihdeongelmainen vanhempi tarvitsee paljon tukea, uskoa ja rinnalla kulkijaa. Päihteet ovat saattaneet hallita elämää vuosia, jolloin niistä irtautuminenkin tapahtuu usein yritysten ja erehdysten kautta. Vauva ei voi kuitenkaan odottaa vaan tarvitsee päihteettömän kasvu- ja kehitysympäristön heti raskauden ensihetkistä alkaen. Tämän takia on tärkeää nostaa esille päihteiden käytön vaikutuksia raskausaikana ja ottaa asia esille kaikkien odottavien vanhempien kanssa. Elämän valttikortit jaetaan jo kohdussa!

Lue myös:

Isän rohkea päätös hakea apua päihdeongelmaan

”Mun on vain pakko hoitaa tämä”

Enska: Pysyvä rahoitus turvaa lapsille terveen alun

Kuva: Tiuku Pennola

Kirjoittaja: Niina Kokko

Niina Kokko toimii asiantuntijana Ensi- ja turvakotien liiton päihdeongelmaisten äitien kuntoutuksen tiimissä ja Pidä kiinni® -hoitojärjestelmässä.