Kulunut vuosi on ollut poikkeuksellinen ja raskas monella tapaa. Vauvaa odottaville ja vauvan saaneille perheille se on tarkoittanut yksinäisyyttä elämäntilanteessa, jossa läheisten ja toisten vanhempien tuki on hyvinkin merkityksellistä. Vauvaa odottavat vanhemmat eivät ole ehkä päässeet tapaamaan omia vanhempiaan, tulevia vauvan isovanhempia, eivätkä toisia samassa elämäntilanteessa olevia perheitä. Mielessä voi pyöriä monia kysymyksiä. Pääseekö kukaan mukaan synnytykseeni? Mitä jos tarvitsen apua synnytyksen jälkeen? Voiko vauva sairastua koronaan? Entä jos itse sairastun, kuka voi tulla auttamaan? Epävarmuutta syntyy myös siitä voiko ristiäisiä tai nimenantojuhlia pitää ja voiko läheiset tulla katsomaan vauvaa.

Odotusaika hormonaalisine muutoksineen, mielialan vaihteluineen ja monien fyysisten tuntemusten kanssa on iso muutos sekä kehossa että mielessä. Odotusajan tehtävänä on kasvavassa määrin asettua pohtimaan syntyvää vauvaa ja tulevaa vanhemmuutta. Positiiviset mielikuvat vauvasta vaikuttavat tulevaan kiintymyssuhteen vauvan ja vanhemman välillä. Korona, sen tuoma epävarmuus, mahdolliset taloudelliset huolet, pelko sairastumisesta ja yksin oleminen kuormittavat ja stressaavat. Tutkimuksista tiedetään, että odotusajan pitkittynyt stressi vaikuttaa äitiin sekä vielä syntymättömään vauvaan. Vauvaperheiden tulisikin saada kaikki mahdollinen tuki helpottamaan vauvan odotusaikaa ja ensimmäisiä vuosia vauvan synnyttyä.

Vapaaehtoiset doulat

Vapaaehtoisdoulat ovat olleet koronankin aikana perheiden rinnalla. Tapaamisia on sovittu ulos, keskusteluja on käyty puhelimitse, Teamsissa ja whatsapissa.  Apua tarvitsevia perheitä ei ole jätetty yksin vaan auttamisen tapoja on muokattu kulloiseenkin hetkeen sopivaksi.

Erityisen tärkeää doulan tuki on ollut perheille silloin, kun synnyttämään menevä äiti olisi muutoin yksin. Lähes puolet Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten vapaaehtoisdoulan tukea saaneista synnyttäjistä oli yksinhuoltajia (42%) ja lähes puolella oli vaikea taloudellinen tilanne (45%). Korona on lisännyt huolta taloudellisesta toimeentulosta ja osalle taloudelliset menetykset ovat olleet kovia.

Vapaaehtoisdoulalla on merkittävä rooli perheen tukena. Hän tutustuu perheeseen jo ennen synnytystä, on mahdollisuuksien mukaan synnytyksessä mukana ja tapaa perheen vielä synnytyksen jälkeenkin. Vapaaeehtoisdoulan kanssa voi valmistautua synnytykseen yhdessä. Doulan kanssa voi keskustella mahdollisesta synnytyspelosta, kivunlievityksestä ja omista toiveista synnytykseen liittyen sekä valmistautua vastaanottamaan uusi perheenjäsen. Vapaaehtoisen läsnäolo, aito kiinnostus ja rinnalla kulkeminen ovat perheiltä saadun palautteen mukaan tärkein tuki, mitä vapaaehtoiselta saadaan.

Vapaaehtoiset doulat erityistä tukea tarvitsevien perheiden rinnalla

Ensi- ja turvakotien liiton vapaaehtoisdoulat toimivat tukihenkilöinä erityistä tukea tarvitseville perheille. Perheiden tuen tarpeen taustalla voi olla taloudellisia, sosiaalisia tai terveydellisiä syitä. Usein perheillä on vaikea taloudellinen tilanne, jolloin mahdollisuuksia maksullisiin doulapalveluihin ei ole.

Vuonna 2020 Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksissä oli kaikkiaan 276 koulutettua vapaaehtoisdoulaa, jotka olivat 168 perheen tukena ennen synnytystä ja synnytyksen jälkeen. Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi synnytykseen osallistuttiin viime vuonna 50 kertaa.

Kansainvälinen doulaviikko 22.3-28.3.2021

Kerran vuodessa juhlitaan viikon ajan doulien tärkeää työtä. Syitä juhlaan riittää! Doulan läsnäololla synnytyksessä on tutkitustikin merkittäviä vaikutuksia, mm. lyhentää synnytyksen kestoa ja vähentää lääkkeellistä kivunlievitystä. Tärkeintä on kuitenkin perheiden omat kokemukset -doulan läsnäolo parantaa synnytyskokemusta, tuo turvaa ja poistaa yksin jäämisen pelkoa.

 

*************

Jos haluat vapaaehtoisen doulan mukaan omaan synnytykseesi, niin ota yhteyttä lähimpään Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykseen ja siellä olevaan doulakoordinaattoriin. Yhteystiedot löytyvät:
www.vauvaperhe.fi –> mistä apua –> vapaaehtoinen doula synnytykseen

Jos taas haluaisit itse toimia tukihenkilönä synnyttämään menevälle perheelle, niin kerro asiasta doulakoordinaattorille ja kuulet, milloin seuraavat doulien koulutukset käynnistyvät.

Lisää luettavaa vapaaehtoisdoulatoiminnasta löytyy Vauvaperhe.fi sivuilta https://ensijaturvakotienliitto.fi/vauvaperhe/raskausaika/doula-vapaaehtoinen-tukihenkilo-synnytykseen/

Hyvää doulaviikkoa kaikille!

Tanja Henttonen

Kirjoittaja: Tanja Henttonen

Tanja Henttonen toimii Ensi- ja turvakotien liitossa erityisasiantuntijana Vaativan vauvatyön tiimissä.