Eroauttamista kehittämässä!

Eroauttamisen abc-koulutuksen (vuosikurssi 3.) osallistujat saavat tehdä kehittämistyötä omissa organisaatioissaan.  Työn alla on luoda to ...

Vanhemmuus parisuhteen voimavarana

Parisuhde tuntuu jäävän lapsiperhearjessa vanhemmuuden jalkoihin. Usein vanhemmuuden kuvataan vievän kaiken ajan parisuhteelta tai aikaa paris ...