Ensi- ja turvakotien liito avaa uuden matalan kynnyksen chatin lapsille ja nuorille.  Chatissä vastaavat ero- ja väkivaltatyön ammattilaiset liiton jäsenyhdistyksistä ympäri Suomea. Liitto on huolissaan niistä perheistä, joissa vanhemmilla on monia kasaantuneita ongelmia, joita korona-aika vielä syventää. Pelkona on, että kodin vaikeuksista ei uskalleta puhua kenellekään ja ilman järjestöjen matalan kynnyksen apua moni perhe jää ilman apua. Uusi chat aukeaa 31.8.2020.

Koronakevään aikana lapsille, perheille ja nuorille suunnattuja palveluita vähennettiin runsaasti. Kasvokkaisia tapaamisia siirrettiin toteutettavaksi etäyhteyksillä tai peruttiin kokonaan. Liitto on huolissaan siitä, että poikkeusolojen myötä syntynyt lasten ja perheiden hätä jää piiloon neljän seinän sisälle. Liitto avaa uuden lasten ja nuorten chatin, jossa voi erityisesti keskustella vanhempien eroon liittyvistä kysymyksistä ja väkivallasta kotona. Erityisesti niissä perheissä, joissa haasteita on ollut, tilanteet ovat voineet kärjistyä ja lapset ja nuoret ovat jääneet yksin huolien kanssa.

Nuorten kohtaamaa väkivaltaa jää paljon piiloon, kokemukset ohitetaan eikä kukaan perheen ulkopuolinen aikuinen puutu nuoren hätään. Lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden nuorten kokemuksia kuultiin nuorten omassa väkivaltafoorumissa elokuussa. Näille nuorille monenlaiset väkivaltakokemukset ovat olleet valitettavasti osa arkea. Useat nuoret kertoivat myös kokeneensa väkivaltaa, jonka aikuiset ovat pienentäneet ja piilottaneet kiusaamiseksi.

Huoli nuorista on muutenkin kasvanut, sillä kevään aikana väkivallan avopalveluista haki apua 40 prosenttia enemmän kuin vastaavana aikana muulloin. Myös eropalveluista apua on haettu aiempaa enemmän.

− Aikuisten ero- ja väkivalta chatistä on näkynyt suuri kasvu avun hakijoiden määrissä. Aikuisten chatissa avun saajien määrä ylitti jo keväällä koko vuoden määrän. Pelkäämme, että lasten ja nuorten hätä on jäänyt piiloon ja siksi tuomme nyt uuden matalan kynnyksen chatin lapsia ja nuoria varten, kertoo Tuulia Kovanen, väkivaltatyön asiantuntija Ensi- ja turvakotien liitosta.
− Toivoisimme, että nuoret uskaltaisivat tulla juttelemaan ihan pienimmästäkin syystä. Jo pelkästään kiristynyt tunnelma tai sopuisasti sujunut vanhempien ero on riittävä syy tulla juttelemaan omasta tilanteesta. Monesti jo se, että pääsee jakamaan omia ajatuksiaan, tuntemuksiaan ja huoliaan, voi helpottaa oloa. Jos kotona pelottaa tai tunnelma on uhkaava, avun löytäminen on välttämätöntä.
− Chat on varmasti nuorille helpoin tapa ottaa yhteyttä.

Kodin vaikeuksista on todella vaikea puhua

Vanhempien pahoinvointi vaikuttaa aina koko perheeseen. Väkivallan kokemuksista puhuminen voi tuntua nuorelle lähes mahdottomalta. Nuoret tarvitset myös paljon tietoa siitä, mikä on väkivaltaa ja väärin. Joskus ikävät kokemukset ovat osalle nuorista niin arkipäivää, ettei niitä tunnisteta väkivallaksi. Erilaisilla väkivaltakokemuksilla on musertavia vaikutuksia nuorten mielenterveyteen, minäkuvaan, elämänhallintaan, uneen ja ylipäätään turvallisuuden kokemukseen.

Chatissä nuoret ja lapset voivat tulla juttelemaan myös vanhempien erosta nimettömästi ja turvallisesti. Vanhemmat eivät aina pysty huomioimaan lasta tai lapsen tarpeet ohitetaan aikuisen oman erokriisin vuoksi. Riskinä on, että lapsi jää selviytymään yksin huolien kanssa. Seuraukset voivat näkyä monenlaisena pahoinvointina ja myöhemmin aikuiselämän parisuhteissa. Nuori voi myös olla lojaali vanhemmilleen eikä halua puhua omista ajatuksistaan, etenkin jos kotitilanne on kovin tulehtunut. On myös hyvä muistaa, että sopuisastikin sujuneissa eroissa lapsen ja vanhempien näkemykset ja kokemukset eroavat toisistaan. Jos vanhempien ero on riitaisa, lapsilla ja nuorilla on vielä suurempi vaara jäädä huolineen yksin.

Kiristynyt tilanne kotona voi näkyä myös sisarusten välillä aikaisempaa voimakkaampana riitelynä ja jopa väkivaltana tai nuoren ensimmäiseen seurustelusuhteeseen voi kuulua mustasukkaisuutta ja kontrollointia.

Chat auttaa mahdollisimman matalalla kynnyksellä sekä neuvoo lapsia ja nuoria hakemaan kasvokkaista apua silloin, kun se on tärkeää tai välttämätöntä. Ulkopuolisen ammattilaisen kanssa juttelu auttaa jäsentämään ajatuksia. Työntekijä voi rohkaista lasta tai nuorta hakemaan apua muilta läheisiltä aikuisilta ja antaa asianmukaista tietoa. Liiton jäsenyhdistysten auttajat ohjaavat tarvittaessa vankemman avun piiriin ja järjestävät kasvokkaisia tapaamisia.

Järjestöt tarjoavat korvaamatonta apua

Järjestöt vastaavat apua hakevien tarpeisiin nopeasti ja ketterästi. Koronaeristyksen aikaan Ensi- ja turvakotien liitossa chat- ja verkkoauttamista tehostettiin ja toimintaa muutettiin muutamassa viikossa vastaamaan perheiden ja vallitsevan tilanteen tarpeita. Huhtikuun alun jälkeen liiton tarjoamassa matalan kynnyksen chatissä on autettu kesään mennessä lähes 3000 apua hakevaa, mikä on moninkertaisesti enemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna. Suurin osa apua hakeneista kertoo saaneensa tilanteeseen apua ja olonsa helpottuneen keskustelun myötä. Matalan kynnyksen apu ehkäisee ongelmien syvenemistä.

Valtion talousarvioesityksessä aiotaan leikata järjestöiltä peräti 127 miljoonaa eli joka kolmas euro järjestöjen maksuttomasta auttamistyöstä. Vuonna 2020 STEAn kautta avustuksia jaettiin 380 miljoonalla.

− Jos talousarvioesitys ei budjettiriihessä muutu, romahtaa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminta ja mahdollisuus auttaa matalalla kynnyksellä haavoittavissa tilanteissa eläviä ihmisiä, toteaa Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri.
− Lapsiperheille keväällä liiton tekemän koronakyselyn mukaan juuri järjestöt olivat ne, jotka auttoivat perheitä selviytymään reagoimalla nopeasti ja joustavasti avun tarpeisiin. Avun tarve kasvaa edelleen ja ilman järjestöjä se kaatuu kuntien hoidettavaksi tai ihmiset jäävät ilman apua.

Esimerkiksi vuonna 2019 Ensi- ja turvakotien liiton palveluista sai apua yli 16 000 henkilöä, joista 5 500 oli lapsia. Liitto ja sen jäsenyhdistykset auttavat, kun vanhemmat tarvitsevat tukea vauva-arjen sujumiseen ja vauvan hoivaamiseen, perheessä koetaan väkivaltaa tai sen uhkaa, vanhempien ero rasittaa perheenjäseniä tai kun vauvaa odottava äiti tai vauvaperhe tarvitsevat tukea päihteettömyydessä.

Väkivaltafoorumi kokoaa väkivaltatyön ammattilaiset 26.–27.8.2020

Väkivaltatyön foorumin on suurin valtakunnallinen vuosittainen väkivaltayön ammattilaiset kokoava seminaari. Etäyhteyksillä 26.–27.8. järjestettävä foorumi kokoaa tänäkin vuonna lähes 200 väkivaltatyön ammattilaista. Yhtenä foorumin teemoista on, miten koronakriisi on mullistanut auttamisen keinot. Tutustu ohjemaan: ensijaturvakotienliitto.fi/tapahtumat/vakivaltatyonfoorumi2020/

Lisätietoja

Lasten ja nuorten oma chat aukeaa 31.8.2020 ja on avoinna klo 15 – 17 arkisin osoitteessa www.ensijaturvakotienliitto.fi.
Huomaa myös: www.nettiturvakoti.fi/nuoret sekä www.apueroon.fi.

Liiton chat on auki arkisin klo 10-19 sekä viikonloppuisin 14-18. Apua saa monissa elämäntilanteissa nimettömästi ja nopeasti.