Pidä kiinni -kampanjalla haluamme kannustaa päihdeongelmaisia vanhempia ottamaan apua vastaan ajoissa. Syyskuussa radiossa, somessa ja televisiossa näkyvällä kampanjalla muistutetaan, että äitiä ja vauvaa voidaan aina auttaa eikä kenenkään tilanne ole toivoton. Vauvaperheitä kohtaavia ammattilaisia kannustamme ottamaan päihteet rohkeasti puheeksi kaikkien vauvaperheiden kanssa. Vaikeuksissa oleva vanhempi tarvitsee sinun sinnikästä apuasi. Luo toivoa ja kulje rinnalla.

Ne odottavat perheet ja vauvaperheet, joilla päihdeongelma on niin vaikea, että käyttö lopettamisyrityksistä huolimatta jatkuu, tarvitsevat nopeasti erityistä apua jo alkuraskaudesta lähtien. Hoitojakson aloitusta ei tule venyttää, sillä se vaarantaa joka päivä vauvan turvallisen kasvun ja kehityksen.  Päihteiden käyttöön liittyy paljon pelkoja, häpeää ja syyllisyyttä, mikä estää perhettä hakemasta apua.


Kenenkään tilanne ei ole toivoton, sinua ja vauvaasi voidaan aina auttaa. Ota huumeiden tai päihteiden käyttö rohkeasti puheeksi ja apua vastaan. Älä luovuta. <3

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -ensikodit ja -avopalvelut auttavat päihdeongelmaisia vauvaperheitä ympäri Suomea.

Ensimmäinen askel apuun voi olla nimetön Vauvaperhe ja päihteet -chat

www.vauvaperhe.fi


Usein vanhempi ei tunnista vakavaa tilannettaan ja seurausta vauvan elämään, jolloin avun vastaanottamiseen tarvitaan erityistä kannustusta ja rinnalla kulkemista. Jokainen odottava vanhempi haluaa tarjota lapselleen hyvän tulevaisuuden ja odotusaika on motivoiva ja iso mahdollisuus irtautua päihteistä. Ilman vankkaa tukea se on lähes mahdotonta.  Noin 3500- 6000 odottavalla äidillä on ongelmia alkoholin, huumeiden tai lääkkeiden kanssa. Päihteet ovat vakava riski sikiön ja vauvan terveelle kehitykselle.

Pidä kiinni® -hoitojärjestelmä auttaa päihdeongelmaisia odottavia äitejä ja vauvaperheitä.


Raskaus on tärkeä hetki jättää päihteet. Päihteet vaarantavat aina sikiön terveen kehityksen. Vanhemmasta tilanne tuntuu usein toivottamalta ja päihteiden käyttöä piilotellaan viimeiseen asti.

Sinä ammattilainen! Äiti ja vauva tarvitsevat apuasi heti. Pysähdy, kysy päihteistä, kuuntele, luo toivoa ja ole sinnikäs. Äitiä ja vauvaa voidaan aina auttaa.

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -ensikodit ja avopalvelut auttavat päihdeongelmaisia vauvaperheitä ympäri Suomea. Ota yhteyttä ja kysy neuvoa.

www.ensijaturvakotienliitto.fi/pida-kiinni-hoitojarjestelma/


Pidä kiinni -hoito on investointi tulevaisuuteen

Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnallisen Pidä kiinni – hoitojärjestelmän ensikodeissa ja avopalveluissa kuntoutetaan yleensä 220-230 perhettä vuodessa. Hoitojärjestelmä on ainutlaatuinen Suomalainen innovaatio ja sitä on kehitetty liitossa yli 20 vuoden ajan.

Hoitojärjestelmä muodostuu odottavien äitien ja vauvaperheiden päihdeongelmien kuntoutukseen erikoistuneista ensikodeista, avopalveluyksiköistä sekä koordinaatiosta. Avopalveluyksiköissä tehdään myös etsivää ja matalan kynnyksen työtä.

Pidä kiinni -hoidossa on yhdistetty päihdekuntoutus ja varhaisen vuorovaikutuksen tuki. Yksiköissä äidit saavat tiivistä tukea päihteistä irtautumiseen ja vauvaperheen arjen rakentamiseen. Tämä edellyttää usein ympärivuorokautista kuntoutusta ja kestää yleensä puolesta vuodesta yli vuoteen. Laitosjakson jälkeen tarvitaan vielä pitkään tukea, jotta voidaan turvata lapsen terve kehitys, mutta tulokset ovat hyviä. Useimmat pystyvät kuntoutuksen avulla muuttamaan elämäänsä täysin ja elämään normaalia lapsiperheen elämää. Esimerkiksi vuonna 2021 Pidä kiinni -ensikodeissa olleiden vauvaperheiden vanhemmista 85 prosenttia kuntoutui niin, että he pystyivät toimimaan vauvansa huoltajina eikä huostaanottoa tarvittu.


Mahdottoman tuntuisistakin tilanteista voi selvitä. Pidä kiinni- ensikodit ja -avopalvelut ovat erikoistuneita auttamaan päihdeongelmaisia vanhempia. Hoidossa opetellaan elämään ilman päihteitä ja kasvetaan vanhemmaksi. Ammattilaisten lisäksi tukena on toiset samassa tilanteessa olevat äidit ja isät.

Ensi- ja turvakotien liiton Pidä kiinni -kuntoutus auttaa päihdeongelmaisia vauvaperheitä ympäri Suomea.


Vanhemman ja vauvan kuntoutuksen kokonaiskustannukset ovat Pidä kiinni -ensikodissa 180 000 euroa vuodessa. Ensikodeissa äidit saavat tiiviin tuen päihdeongelmasta kuntoutumiseen sekä tuen sellaiseen vanhemmuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen, joka tukee lapsen tervettä kehitystä. Lapsen huostaanotto tulee moninkertaisesti kalliimmaksi, sillä vauvan sijoittaminen ammatilliseen perhekotiin tai laitokseen maksaa 60 000–90 000 euroa vuodessa sijoituspaikasta riippuen eli pitkäaikainen sijoitus 18 vuoteen asti maksaa 1–1,6 miljoonaa euroa.

Vuonna 2021 Pidä kiinni -kuntoutuksessa sai apua 440 asiakasta. Seitsemässä Pidä kiinni -ensikodissa sai apua 71 äitiä, 34 isää ja 74 vauvaa. Avopalveluita tarjotaan kahdeksalla paikkakunnalla ja niistä apua sai viime vuonna 105 äitiä, 46 isää ja 110 lasta. Matalan kynnyksen tapaamisissa kohdattiin onnistuneesti alkoholia käyttäviä vanhempia, joiden tavoittaminen on muuten haasteellista. Puhelimitse ja kasvokkaisissa tapaamisissa autettiin 188 perhettä. Vauvaperhe ja päihteet -chatissä käytiin 144 keskustelua.


Jokaisen vaikeuksissa olevan äidin ja vauvan kuuluu saada ajoissa apua ja olla turvassa. Me osaamme auttaa hyvin vaikeista tilanteista uuteen alkuun.

Auta lahjoittamalla.

www.ensijaturvakotienliitto.fi/lahjoita


Ota kampanjan viestit ja kuvat käyttöösi ja jaa somessa. Auta meitä auttamaan.

Lue lisää

Päihdeongelmaisten perheiden kuntoutus vaikeuksissa, tiedote 14.6.2022

Pidä kiinni -infograafi

Klikkaa kuvasta suuremmaksi.