Materiaalia lasten kanssa työskentelyyn

…vauhdista ja ympäristötekijöistä. Se voi olla iloinen, riehakas ja vauhdikas leikki tai se voi auttaa lapsen mieltä, kehoa ja vireystilaa rauhoittumaan. Lapsi saa kehollisen kokemuksen liikkeestä ja oman kehon rajoista tiiviisti kankaan sisällä. Materiaalit Lakana, huopa, viltti tai iso kangas, joka on sen muotoinen, että kaksi aikuista saa sen päistä…

Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

…lasta, mikä tarkoittaa lähes joka kymmenettä lasta. Jos huomioon otetaan ns. laskennalliset asuntotulot, köyhien lasten lukumäärä on jopa 132 000 (yli 12 % lapsista). Yksikin köyhyydessä elävä lapsi on liikaa. Köyhyys on keskeinen lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen riskitekijä. Se aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia sekä häpeää. Lapsena koettu köyhyys on…

Lapsi- ja perhejärjestöt: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus

Lapsi– ja perhejärjestöt esittävät, että sote-uudistus toteutetaan ensin ja valinnanvapauslain valmistelua jatketaan. Valinnanvapausuudistus on perusteltua toteuttaa vasta sitten, kun lakiehdotuksen epäkohdat on korjattu ja maakunnat ovat voineet valmistautua valinnanvapauslain toteuttamiseen. Esimerkiksi tietojärjestelmien saaminen yhteensopivaksi vaatii aikaa. Valinnanvapausmalli uhkaa vesittää sote-uudistuksen tavoitteet Sote-uudistus on tarpeellinen ja sillä on hyvät tavoitteet….

Lapsiperheen arki vastaanottokeskuksessa on haastavaa

…Vastaanottokeskusten koko, sijainti ja ylläpitäjä vaihtelevat. Keskusten asukasmäärät ovat usein suuria ja henkilöstöresurssit tiukat, eivätkä tilat ole aina lapsiperheille toimivia. Pääkaupunkiseudulla on kuusi vastaanottokeskusta, joita ylläpitävät Helsingin kaupunki, Luona Oy ja Suomen Punainen Risti (SPR). Siikajärven vastaanottokeskusta Espoon Nuuksiossa ylläpitää Luona Oy. Keskuksessa asuu tällä hetkellä noin 40 lapsiperhettä…

Ero lapsiperheessä

…lapsen suhteet ex-puolisoon. Vanhempi saattaa hakea liittolaista työntekijästä ja vanhempi odottaa, että työntekijä on asioista samaa mieltä kuin vanhempi itse. Lasten näkökulma keskiöön Jo vauvaikäinen lapsi aistii perheen tunneilmastoa ja vauva voi ilmentää hämmenystään mm. ruojahaluttomuudella tai univaikeuksilla. Pienten lasten osalta erossa haasteena ovat erot toisesta vanhemmasta, sillä vauvan kyky…

Hankkeet

…Hankkeissa kehitetään arjen auttamistyötä vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Liitto kasvattaa osaamista ja asiantuntijuutta omilla erityisalueillaan: vaativassa vauvatyössä, perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä, lapsilähtöisessä työssä, lapsilähtöisessä päihdetyössä, eroavien lapsiperheiden auttamisessa sekä miestyön kehittämisessä. Syksyllä 2017 kehittämishankkeita on käynnissä viisi.Imetys ilman stressiä -hankkeen tavoitteena on, että imetyksestä muodostuu myönteinen kokemus…

Myönteisiä viestejä lapsiperheille

…Hallitus sopi budjettiriihessä joitakin tukitoimia lapsiperheille. Se on ilahduttavaa. Lapsi– ja perhejärjestöt ovat yhteisenä rintamana vaatineet, että vähimmäistasoisia vanhempainpäivärahoja korotetaan. Nyt se on tapahtumassa, mikä hiukan nostaa pienituloisimpien lapsiperheiden tuloja ja tasaa hiukan tuloeroja. Suunta on oikea, mutta taso ei vieläkään ole riittävä. Lapsilisän yksinhuoltajalisää korotetaan 5 eurolla kuukaudessa….

Lapsiköyhyys on saatava vähenemään

…Kesällä on ollut aikaa pysähtyä ja ajatella, millaisia muutoksia viime vuosikymmenten aikana on tapahtunut lasten ja lapsiperheiden kannalta. Moni asia on muuttunut myönteiseen suuntaan. Olemme lastensuojelujärjestönä olleet omalta osaltamme tekemässä tuota muutosta. Suurin osa suomalaisista lapsista ja perheistä voi hyvin. Vanhemmat osaavat tänä päivänä iloita lapsistaan ja kasvattaa heitä…

Ero ei ole koskaan lapsen syytä

…Erotyöntekijänä minua motivoi ponnistelu lapsen hyvinvoinnin eteen ja lapsen tilanteen helpottuminen perheessä ja vanhempien välissä. Työssäni saan nähdä muutoksen mahdollisuuden ja sen, että lapsi ja vanhemmat voivat paremmin. Aina on toivoa. P.S. Jäsenyhdistysten ajankohtaiset eropalvelut kuten myös seurakuntien, kuntien, muiden järjestöjen sekä yksityisten palveluntuottajien tukimuodot löydät helposti apuaeroon.fi sivustolta.  …

Kiitos kun tulit minun maahani

…on täällä asiat näin hyvin ja toisilla niin huonosti? ”Terve, olen pahoillani kaikesta kokemastanne ja toivon että saatte hyvän elämän.” Näin kirjoitti 12-vuotias poika postikorttiin työpajani päätteeksi. Olin juuri ollut puhumassa Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaille turvapaikanhakijoista sekä työstäni turvapaikanhakijaperheiden kanssa. Työpajan lopussa pyysin lapsia kirjoittamaan postikortteihin viestejä turvapaikanhakijalapsille ja lupasin…