Lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä pontevammin

…lasta, mikä tarkoittaa lähes joka kymmenettä lasta. Jos huomioon otetaan ns. laskennalliset asuntotulot, köyhien lasten lukumäärä on jopa 132 000 (yli 12 % lapsista). Yksikin köyhyydessä elävä lapsi on liikaa. Köyhyys on keskeinen lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen riskitekijä. Se aiheuttaa osattomuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksia sekä häpeää. Lapsena koettu köyhyys on…

Lapsi- ja perhejärjestöt: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus

Lapsi– ja perhejärjestöt esittävät, että sote-uudistus toteutetaan ensin ja valinnanvapauslain valmistelua jatketaan. Valinnanvapausuudistus on perusteltua toteuttaa vasta sitten, kun lakiehdotuksen epäkohdat on korjattu ja maakunnat ovat voineet valmistautua valinnanvapauslain toteuttamiseen. Esimerkiksi tietojärjestelmien saaminen yhteensopivaksi vaatii aikaa. Valinnanvapausmalli uhkaa vesittää sote-uudistuksen tavoitteet Sote-uudistus on tarpeellinen ja sillä on hyvät tavoitteet….

Ero lapsiperheessä

…lapsen suhteet ex-puolisoon. Vanhempi saattaa hakea liittolaista työntekijästä ja vanhempi odottaa, että työntekijä on asioista samaa mieltä kuin vanhempi itse. Lasten näkökulma keskiöön Jo vauvaikäinen lapsi aistii perheen tunneilmastoa ja vauva voi ilmentää hämmenystään mm. ruojahaluttomuudella tai univaikeuksilla. Pienten lasten osalta erossa haasteena ovat erot toisesta vanhemmasta, sillä vauvan kyky…

Hankkeet

…Hankkeissa kehitetään arjen auttamistyötä vastaamaan asiakkaiden ja yhteiskunnan tarpeisiin. Liitto kasvattaa osaamista ja asiantuntijuutta omilla erityisalueillaan: vaativassa vauvatyössä, perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisessa työssä, lapsilähtöisessä työssä, lapsilähtöisessä päihdetyössä, eroavien lapsiperheiden auttamisessa sekä miestyön kehittämisessä. Keväällä 2017 kehittämishankkeita on käynnissä viisi.Imetys ilman stressiä -hankkeen tavoitteena on, että imetyksestä muodostuu myönteinen kokemus…

Kiitos kun tulit minun maahani

…on täällä asiat näin hyvin ja toisilla niin huonosti? ”Terve, olen pahoillani kaikesta kokemastanne ja toivon että saatte hyvän elämän.” Näin kirjoitti 12-vuotias poika postikorttiin työpajani päätteeksi. Olin juuri ollut puhumassa Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun oppilaille turvapaikanhakijoista sekä työstäni turvapaikanhakijaperheiden kanssa. Työpajan lopussa pyysin lapsia kirjoittamaan postikortteihin viestejä turvapaikanhakijalapsille ja lupasin…

Järjestöt: Lapsen etu on tärkein asia perhevapaita uudistettaessa

…neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea on todennut, ettei vanhempainpäivärahan vähimmäismäärä täytä Euroopan sosiaalisen peruskirjan edellyttämää tasoa. YK:n lapsen oikeuksien komitea on myös kehottanut Suomea tehostamaan pyrkimyksiään tukea vähäosaisia perheitä sekä takaamaan kaikille lapsille oikeuden riittävään elintasoon. Suomalaiset lapsiperheiden vanhemmat toivovat, että työn ja perheen yhdistämiseen tulisi lisää joustoja (Väestöliiton perhebarometrit 2010…

Lasten paikka on perheessä

…Joukko suomalaisia kansalaisjärjestöjä on huolissaan niistä tuhansista lapsista, jotka hallituksen esitys uhkaa jättää Suomeen ilman perhettä. Perheenyhdistämisen vaikeuttamista koskeva lakiesitys on käsittelyssä tällä viikolla hallintovaliokunnassa. Järjestöt vaativat, että Suomen on turvattava lapsille oikeus perhe-elämään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti. Järjestöt vetoavat eduskuntaan lakiesityksen hylkäämiseksi. Vuonna 2015 Suomesta haki turvapaikkaa…

Hyvä teko lapselle -palkinto lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle

…Ensi- ja turvakotien liitto on myöntänyt vuoden 2016 Hyvä teko lapselle- Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ja liittohallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja (sd) Tuula Haatainen tunnustuspalkinnon lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttilalle. Hän on toiminut erittäin aktiivisesti lapsen oikeuksien puolustajana ja nostanut ansiokkaasti ja monipuolisesti esille käynnissä olevaa vahvaa eriarvoistumiskehitystä. Toimet, joilla lapsen pääsyä esimerkiksi varhaiskasvatukseen…

Lupauksia lapsille

…Mitäpä jos tänä vuonna, uuden vuoden kynnyksellä, tekisimme lupauksia lapsille? Lupaa sanoa sinulle kiitos ja ole hyvä, niin kuin toivon sinun oppivan osoittamaan huomaavaisuutta ja kiitollisuutta toisia kohtaan. Lupaan pyytää sinulta anteeksi, jos olen toiminut väärin, sanonut pahoin tai jättänyt sinut huomiotta, kuten toivon sinunkin pyytävän anteeksi, jos…

Lapsiperhe turvapaikanhakijana -projektin alueseminaari, Oulu

…Seminaarin avulla tuetaan turvapaikanhakija -ja maahanmuuttajataustaisten lapsiperheiden kanssa työskentelyä ja vapaaehtoistoimintaa. Lisäksi kartoitetaan turvapaikanhakijaperheille jo olemassa olevaa toimintaa ja luodaan uusia yhteistyön mahdollisuuksia. Seminaari tarjoaa konkreettisia menetelmiä perheiden kohtaamiseen ja heidän kanssaan työskentelyyn. Alueelliset seminaarit ovat jatkoa Vauvaperhe turvapaikanhakijana -projektin (2012-15) aiemmin järjestämille alueellisille Vauvan silmin – monikulttuuriset silmälasit…