Selvisin vauvan itkuisuudesta

…ei kestäneet hermot vauvan rauhoitteluun, joten en saanut häneltä siihen apua. Vihdoin itkut vähenivät Menimme vauvan kanssa muista syistä johtuen ensikotiin vauvan ollessa kolmen kuukauden ikäinen. Siellä ihmeteltiin vauvan itkuisuutta. Vauva saattoi yölläkin itkeä klo 23-05. Naapurihuoneiden asukkaat valittivat, kun eivät saaneet nukutuksi. Päätimme lähteä omaohjaajani kanssa selvittelemään mistä itkut…

Vanhemmuus

…seksin suhteen. Arki rakentuu vauvan tarpeista lähtien. Suhde vauvan ja vanhempien välille alkaa kehittyä jo odotusaikana. Vauvan kasvaessa ja kehittyessä käsitys vauvasta ja itsestä tämän vanhempana kehittyvät ja vahvistuvat. Vauva tarvitsee hoivaavia aikuisia selviytyäkseen ja on täysin riippuvainen aikuisten hoidosta ja huolenpidosta, mutta myös heidän kyvystään jäsentää ja suodattaa vauvalle…

Vauvan turvakortti – väline vauvaperheiden kanssa työskentelyyn

…Lue kortti Käytä Vauvan turvakorttia keskustelun tukena Vauvan turvakortti auttaa vanhempaa pohtimaan asioita vauvan näkökulmasta. Kortin avulla on helppo hahmottaa vanhempien vahvuuksia ja myönteisiä tapoja toimia vauvan kanssa. Kortin avulla voi sanoittaa vauvan tarpeita vanhemmille. Ammattilainen voi käyttää korttia vauvan havainnoimiseen ja havaintojen kirjaamiseen. Kortin sininen puoli toimii vauvaan kohdistuvan…

Ainutkertainen vauva-aika – vauvan erityistarpeet huomioon lastenvalvojien sopimusneuvottelussa

…sukulaisilta riittävästi apua vauvan kanssa.” Erotilanteessa vanhemmat joutuvat haastavan tilanteen ääreen: eroa läpikäydessä tulisi samanaikaisesti luoda pohjaa eron jälkeiselle yhteistyövanhemmuudelle. Mikäli ero tapahtuu vauvan odotusaikana tai vauvan ollessa pieni, tuo vauvavuoden erityisyys vielä lisähaasteita vanhemmille. Ne tapaamisratkaisut, jotka toimivat hyvin isompien lasten kohdalla, eivät useinkaan sovi vauvalle vauvan kehitystason ja…

Yhteistyövanhemmuus

…pitää. Kun vanhempien ero ajoittuu vauvavaiheeseen, voi erityisesti vauvan kanssa asuva vanhempi kokea uupumusta pienen vauvan kanssa. Vauvan hoivaaminen saattaa tuntua fyysisesti ja psyykkisesti raskaalta. Toisaalla asuva vanhempi taas voi kokea jäävänsä ulkopuoliseksi lapsen ensimmäisistä vuosista sekä siihen liittyvästä nopeasta kasvusta ja kehityksestä. Vanhempien toimiva yhteistyö mahdollistaa sen, että vauvan

Vauvan itkua on raastavaa kuulla

Vauvan hoito on ympärivuorokautista huolenpitoa, jossa vanhemman omat tarpeet ovat taka-alalla ja huomio on vauvan tarpeisiin vastaamisessa. Useimmiten tämä on vanhemmalle hyvin palkitsevaa, varsinkin silloin, kun vauva kiittää hymyillään ja hyvinvoinnillaan vanhempaa. Erityisen raskaalta vanhemmuus voi tuntua, jos vauva on hyvin itkuinen, sairas tai ei nuku. Itku on vauvan tapa…

Vauvan yhteen päivään mahtuu kaikki tunteet

…osoitella vanhemmalle kiinnostavia asioita ja hakea kontaktia toisten vauvojen kanssa. Vauvan aloitteiden ja tarpeiden tunnistaminen ei ole aina helppoa. Odotusaikana alkanut kehitys mielessä ja kehossa auttaa vanhempaa herkistymään vauvan viesteille. Uteliaisuus vauvan käyttäytymistä kohtaan ja kiireetön läsnäolo vauvan kanssa auttaa vanhempaa huomaamaan näitä aloitteita. Vanhempi oppii ymmärtämään juuri sen oman…

Odotus- ja vauva-aika

…verkosto, taloudellinen epävarmuus, työttömyys sekä turvallisten ihmissuhteiden puuttuminen ja yksinäisyys, vanhemman vankeusrangaistus Kehittyvän vauvan kannalta on tärkeää, että vanhemmat kiintyvät tähän jo odotutusaikana. Jos vauvaa ei odoteta tai kiintymystä ei synny, vauvan tuloon ei ehkä valmistauduta tai mielikuvat vauvasta ovat heiveröisiä tai ristiriitaisia. Vauvan kehitykselle vaarallisinta on, jos äiti suojellakseen…

Autamme yli 1 000 vauvaa

…ratkaisevasti lapsen ja vanhemman väliseen kiintymyssuhteeseen sekä lapsen koko kehitykseen ja tulevaan elämään. Ensi- ja turvakotien liiton palveluissa vanhemmat saavat tukea vauvan hoitamiseen ja omaan vanhemmuuteensa sekä vuorovaikutussuhteen vahvistamiseen vauvan kanssa. He oppivat tunnistamaan vauvan tarpeita ja reagoimaan niihin oikea-aikaisesti. Liiton ensikodeissa oli yhteensä 197 ja turvakodeissa 165 alle 1-vuotiasta…

”Kaikelta hävisi pohja” – vauva, odotus ja vanhempien ero

…kulkea vauvan mukana helposti. Sopikaa, miten kustannukset jaetaan ja miten vauvan elatus hoidetaan vauvan synnyttyä. Sopimukset on hyvä vahvistaa kirjallisesti lastenvalvojan luona ja niitä on hyvä tarkentaa vauvan kasvaessa. Sitoutukaa siihen, että yhteisesti sovituista päätöksistä pidetään kiinni ja niitä noudatetaan. Erofoorumissa 24.9.2020 käsitellään lapsen näkökulmasta hyvää eroa. Päivän aikana pohditaan…